Press Release
January 2, 2022

Villanueva: Department of Migrant Workers will put illegal recruiters, fixers 'out of business'

Illegal recruiters and fixers preying on hapless overseas Filipino workers seeking employment abroad are now put on notice once the Department of Migrant Workers (DMW) is established, according to Senator Joel Villanueva.

Villanueva, principal sponsor and author of Republic Act No. 11461, has been crafted to eliminate the "nooks and crannies" where fixers and illegal recruiters thrive to victimize hapless Filipinos seeking to provide a decent living to their families and loved ones.

"Ito pong mga fixer at illegal recruiter, hindi lang ang mga kababayan natin ang nabibiktima, pati na rin ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Kaya sa bagong DMW na itatatag, tinatanggalan natin sila ng pagkakataong manloko ng ating mga kababayan," said Villanueva, chair of the Senate labor committee.

"Isa na lang po ang entry at exit point para sa lahat ng transaksyon para mabilis ang daloy ng pagproseso ng ating mga OFWs," Villanueva said. "Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng ahensiya sa iisang bahay upang mas pabilisin ang serbisyo at gawing streamlined ang mga proseso."

Villanueva said that would-be OFWs from the provinces need not go to Metro Manila to process their travel papers or seek assistance as there will be fully operational regional offices for the DMW serving as one-stop shop centers for workers headed overseas.

RA No. 11461 also "provides clear parameters for ethical recruitment, which is the lawful hiring of workers in fair and transparent manner that respects and protects their dignity and human rights to protect our OFWs from abuses and exploitation," Villanueva explained, making the Philippines among the first signatories to the UN Global Compact on Migration to include an express provision on ethical recruitment.

Ethical recruitment covers the accreditation of foreign principals and employers, as well as the licensing and regulation of their counterpart recruitment agencies in the country to eliminate cases of contract violation and substitution, among the many kinds of abuse suffered by OFWs.

Villanueva also pointed out that the proposed department would also create a blacklist of persons and agencies involved in human trafficking to stamp out illegal recruiters out of business.

"But more than getting rid of opportunities for illegal recruiters and fixers to prey on OFWs, our government's priority continues to be the creation of jobs here in our country. Working overseas should be by choice and not by necessity," Villanueva said.

Data from the labor department showed that the government only managed to secure 2 illegal recruitment convictions each in 2019 and 2020 despite the hundreds of cases endorsed to the justice department for prosecution.

Villanueva also cited the situation in the Middle East, where the numerous cases of rape and sexual abuse reached 240 in 2020 alone. In the same year, the government recorded 4,302 maltreatment cases of OFWs in the same year, while contract violation and substitution cases reached 21,265 cases.

_______________________________________________________

Villanueva: Department of Migrant Workers, lalabanan ang illegal recruiters at fixers

Bilang na ang mga araw ng mga illegal recruiter at fixer na nambibiktima ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa sa oras na maitayo ang Department of Migrant Workers o DMW, ayon kay Senator Joel Villanueva.

Ani Villanueva, principal sponsor at may-akda ng Republic Act No. 11461 na nagtatatag sa Department of Migrant Workers, tinatanggal ng batas ang mga puwang na ginagamit ng mga illegal recruiter at fixer para mambiktima ng mga Pilipinong manggagawa na naghahangad lamang ng maayos na pamumuhay sa kanilang pamilya at mahal sa buhay.

"Ito pong mga fixer at illegal recruiter, hindi lang ang mga kababayan natin ang nabibiktima, pati na rin ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Kaya sa bagong DMW na itatatag, tinatanggalan natin sila ng pagkakataong manloko ng ating mga kababayan," ani Villanueva, chairman ng Senate labor committee.

"Isa na lang po ang entry at exit point para sa lahat ng transaksyon para mabilis ang daloy ng pagproseso ng ating mga OFWs," ani Villanueva. "Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng ahensiya sa iisang bahay upang mas pabilisin ang serbisyo at gawing streamlined ang mga proseso."

Hindi na umano kailangang lumuwas ng Maynila ang mga OFW para sa ayusin ang kanilang papeles dahil magtatayo din ng mga tanggapan sa mga rehiyon ang DMW, na magsisilbing one-stop shop center sa mga OFW.

Nakasaad rin sa RA No. 11461 ang malinaw na panuntunan sa ethical recruitment o ang legal na pagkuha sa mga manggagawa sa patas at malinaw na paraan na nagtataguyod sa karapatan at dignidad ng mga OFW mula sa pag-abuso at pananamantala, ayon kay Villanueva. Isa ang Pilipinas sa mga naunang bansa na pumirma sa UN Global Compact on Migration na naglagay ng malinaw na probisyon sa batas sa usapin ng ethical recruitment.

Saklaw rin ng ethical recruitment ang pagbibigay ng pahintulot sa mga dayuhang principal at employer, maging ang paggawad ng lisensya at pag-regulate sa mga recruitment agency sa bansa upang wakasan ang mga kaso ng contract violation at substitution, na ilan sa mga klase ng pag-abuso na nararanasan ng mga OFW.

Magkakaroon din ng blacklist ng mga tao at ahensyang sangkot sa human trafficking sa ilalim ng DMW na magiging sandata ng OFW laban sa mga illegal recruiter, ayon sa mambabatas.

"Higit sa pagsupil sa mga pagkakataon para sa mga illegal recruiter at mga fixer para makabiktima ng mga OFW, malinaw po na prayoridad ng ating gobyerno ang paggawa at paglikha ng trabaho dito sa ating bansa. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay dapat kusang-loob ng isang manggagawa," ani Villanueva.

Sa kabila ng daan-daang kasong inendorso ng Department of Labor and Employment sa justice department para litisin, dalawang kaso lang sa bawat taon noong 2019 at 2020 ang nahatulan ng illegal recruitment.

Binanggit rin ni Villanueva ang sitwasyon sa Middle East kung saan umabot sa 240 ang mga kaso ng sexual abuse at rape noong 2020 lamang. Nakapagtala rin ang gobyerno ng 4,302 kaso ng pagmamaltrato ng OFWs at 21,265 kaso ng contract violation at substitution noong 2020.

News Latest News Feed