Press Release
January 3, 2022

Poe sa mababang lebel ng tubig sa Angat Dam:

Dapat maging handa ang gobyerno sa pagtugon sa posibilidad ng kakapusan sa suplay ng tubig kasunod ng mga ulat na bahagyang pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam.

Hindi katanggap-tanggap ang kakapusan ng suplay nito ngayong pandemya, lalo na't ang paghuhugas ng kamay ay isang paraan para maiwasan ang virus. Kritikal ang tuluy-tuloy na serbisyo ng tubig na pangunahing pangangailangan sa lahat ng aspeto ng buhay, kalusugan at kabuhayan.

Dapat maagapan ng mga regulator ng pamahalaan at mga pribadong concessionaire ang problema habang nag-uumpisa pa lamang at bago pa ito tuluyang maging krisis.

Kailangan din ang pakikipagtulungan ng mga industriya at tahanan bilang katuwang sa konserbasyon at episyenteng paggamit ng tubig.

Nararapat na matutukan natin ang implementasyon ng ating pambansang programa sa tubig, maging ang mga inisyatibo sa ibang mapagkukunan nito, para matiyak ang matatag na suplay. Hindi maaaring umasa na lamang sa awa ng kalangitan na magbigay ng ulan.

Ang muling pag-apruba sa prangkisa ng dalawang pangunahing water concessionaire sa bansa kamakailan ng Senado ay may kaakibat na hamon para sa mas mabuting serbisyo at pagpaplano upang matugunan ang pangangailangan at pagkakapantay-pantay ng lahat sa pagtanggap nito.

Hindi dapat maging bahagi ng ating pamumuhay ang kakulangan sa tubig. Umaasa tayo sa reporma sa pamamahala at imprastrukturang karapat-dapat ilaan para ating mga kababayan bilang kanilang pangunahing karapatan.

______________________________________________________

Poe on low water level in Angat Dam:

The government must be prepared to address the possibility of a trickling water shortage following reports of a slight dip in the water level in Angat Dam.

Supply shortage in the midst of a pandemic is unthinkable, especially when handwashing is one way to avoid catching the virus. Continuity of critical water services is essential to all aspects of life, health and livelihood.

The government regulator and private concessionaires should nip the problem in the bud before it becomes a crisis.

Households and industries should step up as equal partners in conservation and efficient use.

We need to closely monitor the implementation of our national water programs and projects, as well as initiatives to tap other water sources to ensure stability of supply. We should not always depend on heavenly mercies of better rainfall or tropical depression bringing in rains.

The franchise renewal of the two major water concessionaires in the country that the Senate earlier approved carries with it immense challenge of providing better water services and embarking on long-term goals to address supply scarcity and equitable access.

Water shortage should not be a way of life. We expect reforms in water governance and infrastructure the way the Filipinos deserve this basic utility as an essential human right.

News Latest News Feed