Press Release
January 25, 2022

Hontiveros hails ratification of Expanded Solo Parents Welfare Act bicam report

VIDEO LINK:

https://drive.google.com/file/d/1Zi3Saja6xdVHGNvMMbsjL3XnQ5wfpfP8/view?usp=sharing

Senator Risa Hontiveros on Tuesday hailed the ratification of the bicameral report on the Expanded Solo Parents Welfare Act, which she sponsored in the Senate.

"Isang belated pamasko ito para sa kapwa ko solo parents. Pirma nalang ng Pangulo, magiging batas na. Matagal nang humihingi ng saklolo ang milyon-milyong solo parents sa ating bansa, kaya ikinagagalak nating ibalita sa bawat solo mama at solo papa na sa wakas, nakahanda na ang tulong at alalay," said Hontiveros.

The senator said that the proposed law includes additional benefits for solo parents and their children, such as a monthly cash subsidy of P1,000 per solo parent who is earning a minimum wage and below; a 10% discount on medical goods for solo parents, who have children aged 6 years old and below, and are earning less than P250,000 annually; automatic PhilHealth coverage; and educational scholarship programs provided by DepEd, CHED, and TESDA.

"Bilang solo parent na nagpalaki ng apat na anak, alam ko na napakalaking ginhawa ang makatanggap ng pampinansyal na suporta. Ako mismo naranasan kong umutang para matustusan ang tuition ng aking mga anak, kaya ang mga oportunidad para sa mga educational scholarships ay tiyak na malaking tulong din," Hontiveros said.

"Dahil sa K-12 system na nagpahaba ng pag-aaral ng ating mga anak, ang solo parents ay may karapatan pa rin sa mga benepisyo hanggang sa tumuntong ang aming dependent ng 22 years old," Hontiveros added.

The bill also expands on the definition of a solo parent to encompass a spouse or any family member of an OFW who serves as the guardian of the child or children, provided that the OFW belongs to the low/semi-skilled worker category and is away from the Philippines for an uninterrupted period of 12 months.

Any legal guardian, adoptive or foster parent, and solo grandparent who solely provides parental care and support to a child or children, can also benefit from the law.

"Marami tayong mga kababayan na laki sa lola o lolo, o di kaya'y sa tita o tito, at gusto din nating kilalanin at pahalagahan ang pagsisikap at sakripisyo nila. Ang pag-usad ng Expanded Solo Parents Welfare Act ay patunay na mas nagiging bukas ang ating lipunan sa iba't ibang uri ng pamilya. Kahit maraming balakid, napakaraming klase ng solo parents mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inilaban ito. Nagpapasalamat tayo sa kanilang pagpursige at sa pagkapit sa pag-asa hanggang sa huli," Hontiveros concluded.


Hontiveros, ikinatuwa ang ratipikasyon ng Expanded Solo Parents Welfare Act bicam report

Ikinagalak ni Senator Risa Hontiveros nitong Martes ang ratipikasyon ng bicameral report sa Expanded Solo Parents Welfare Act, na kanyang isinulong sa Senado.

"Isang belated pamasko ito para sa kapwa ko solo parents. Pirma nalang ng Pangulo, magiging batas na. Matagal nang humihingi ng saklolo ang milyon-milyong solo parents sa ating bansa, kaya ikinagagalak nating ibalita sa bawat solo mama at solo papa na sa wakas, nakahanda na ang tulong at alalay," ani Hontiveros.

Sinabi ng senadora na kasama sa panukalang batas ang mga karagdagang benepisyo para sa mga solo parents at kanilang mga anak, tulad ng monthly cash subsidy na P1,000 bawat solo parent na kumikita ng minimum wage at pababa; 10% na diskwento sa mga gamot para sa mga solo parent na may mga anak na 6 taong gulang pababa, at kumikita ng mas mababa sa P250,000 taun-taon; automatic na magiging miyembro ng PhilHealth; at educational scholarship programs na mula sa DepEd, CHED, at TESDA.

"Bilang solo parent na nagpalaki ng apat na anak, alam ko na napakalaking ginhawa ang makatanggap ng pampinansyal na suporta. Ako mismo naranasan kong umutang para matustusan ang tuition ng aking mga anak, kaya ang mga oportunidad para sa mga educational scholarship ay tiyak na malaking tulong din," sabi ni Hontiveros.

"Dahil sa K-12 system na nagpahaba ng pag-aaral ng mga anak, ang solo parents ay may karapatan pa rin sa mga benepisyo hanggang sa tumuntong ang aming dependent ng 22 years old," dagdag ni Hontiveros.

Pinalawak din ng panukalang batas ang kahulugan ng solo parent, kung saan kasama na ang asawa o sinumang miyembro ng pamilya ng isang OFW na nagsisilbing tagapag-alaga ng bata o mga anak, basta't ang OFW ay a low/semi-skilled worker at hindi nakauwi sa Pilipinas ng 12 buwan na tuloy-tuloy.

Maaari ring makinabang ang sinumang legal guardian, adoptive o foster parent, at solo grandparent na solong nangangalaga at sumusuporta sa isang bata o mga bata.

"Marami tayong mga kababayan na laki sa lola o lolo, o di kaya'y sa tita o tito, at gusto din nating kilalanin at pahalagahan ang pagsisikap at sakripisyo nila. Ang pag-usad ng Expanded Solo Parents Welfare Act ay patunay na nagiging bukas ang ating lipunan sa iba't ibang uri ng pamilya. Kahit maraming balakid, napakaraming klase ng solo parents mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inilaban ito. Nagpapasalamat tayo sa kanilang pagpursige at sa pagkapit sa pag-asa hanggang sa huli," pagtatapos ni Hontiveros.

News Latest News Feed