Press Release
February 15, 2022

Gatchalian bats for teachers' higher salaries to uplift morale

Re-electionist Senator Win Gatchalian is seeking to increase teachers' salaries to uplift their morale and to motivate more students to join the country's teaching force.

In a forum hosted by the Alliance of Concerned Teachers (ACT) entitled "Ang Senador at ang Edukasyon," Gatchalian shared his proposal on how to increase teachers' salaries, especially at the entry level. The lawmaker proposes to raise the salary grade of Teacher I from Salary Grade 11 to either Salary Grade 13 or 14.

Currently, the salary of a Teacher I position or Salary Grade 11 is at P25,439 under the third tranche of the Salary Standardization Law V. If the salary grade of Teacher I is raised to Salary Grade 13 under the current tranche, the starting pay would be equivalent to P29,798. Based on estimates by the Senator's Office, this would require an additional P58.6 billion on top of the P379.6 billion annual compensation of Teachers I, II, and III.

When a Teacher I's salary grade is raised to Salary Grade 14 under the third tranche of the Salary Standardization Law V, the pay would be equivalent to P32,321. This would require approximately P92.1 billion on top of the annual compensation cost of Teachers I, II, and III.

Under the fourth tranche of the Salary Standardization Law which will be effective next year, Step 1 of Salary Grade 13 would be equivalent to P31,320 while Step 1 of Salary Grade 14 will amount to P33,843.

"Isa sa ating mga adbokasiya ay pataasin ang moral ng ating mga guro at hikayatin ang mga estudyante natin na kumuha ng kurso sa pagtuturo. Isang paraan dyan ay taasan po yung sweldo," said Gatchalian, who is also the chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Gatchalian also pointed out that the entry-level pay for Filipino teachers is lower compared to other ASEAN countries such as Indonesia (P66,099), Singapore (P60,419), Malaysia (P44,496), Thailand (P37,152), and Vietnam (P36,115).

"Ang guro po ang pinakamahalagang sangkap pagdating sa sektor ng edukasyon dahil direkta silang nagbibigay ng kaalaman sa ating mga mag-aaral. Importante na nasusuportahan natin ang kanilang mga pangangailangan at napapangalagaan ang kanilang kapakanan." Gatchalian added.

# # #

________________________________________

Mas mataas na sahod para sa mga guro isinusulong ni Gatchalian

Isinusulong ng re-electionist na si Senador Win Gatchalian ang pagtaas ng mga sahod ng mga guro upang itaas ang kanilang moral at mahiyakat ang mas maraming mga mag-aaral na sumabak sa pagtuturo.

Sa isang forum na isinagawa ng Alliance of Concerned Teachers na pinamagatang "Ang Senador at ang Edukasyon," ibinahagi ni Gatchalian ang kaniyang panukala upang itaas ang sahod ng mga guro, lalo na sa entry level. Panukala ng senador na itaas ang salary grade ng Teacher I mula Salary Grade 11 tungo sa Salary Grade 13 o 14.

Sa ilalim ng third tranche ng Salary Standardization Law V na kasalukuyang ipinatutupad, ang sahod ng Teacher I ay 25,439. Kung ang sahod ng Teacher 1 na nasa Salary Grade 11 ay iniangat sa Salary Grade 13 sa ilalim ng kasalukuyang tranche, ang kanilang mga sahod ay magiging 29,798. Ayon sa pagsusuri ng tanggapan ni Gatchalian, tinatayang 58.6 bilyong piso ang kailangang idagdag sa 379.6 bilyong pisong sahod ng mga Teacher I, II, at III kada taon.

Kung itataas naman sa Salary Grade 14 ang sahod ng mga Teacher I sa ilalim ng third tranche ng Salary Standardization Law V, ang kanilang sahod ay aabot sa 32,321. Kakailanganin nito ang 92.1 bilyong pisong idadagdag sa taunang budget ng sahod para sa mga Teacher I, II, at III.

Sa ilalim naman ng fourth tranche ng Salary Standardization Law na ipapatupad sa susunod na taon, ang Step 1 ng Salary Grade 13 ay aabot sa P31,320 habang ang Step 1 naman ng Salary Grade 14 ay aabot sa 33,843.

"Isa sa ating mga adbokasiya ay pataasin ang moral ng ating mga guro at hikayatin ang mga estudyante natin na kumuha ng kurso sa pagtuturo. Isang paraan dyan ay taasan po yung sweldo," ani Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.

Binigyang diin din ni Gatchalian na mas mababa ang sahod ng mga guro sa Pilipinas kung ihahambing sa ibang mga bansa sa ASEAN tulad ng Indonesia na nasa P66,099, Singapore na nasa P60,419, Malaysia na nasa P44,496, Thailand na nasa P37,152, at Vietnam na nasa P36,115.

"Ang guro ang pinakamahalagang sangkap pagdating sa sektor ng edukasyon dahil direkta silang nagbibigay ng kaalaman sa ating mga mag-aaral. Importante na nasusuportahan natin ang kanilang mga pangangailangan at napapangalagaan ang kanilang kapakanan." pagtatapos ni Gatchalian.

# # #

News Latest News Feed