Press Release
March 14, 2022

Poe sa pangangalaga sa mga buntis at sanggol sa gitna ng pandemya:

May pandemya man o wala, obligasyon ng gobyernong tiyaking ligtas ang mga buntis at sanggol.

Pinangunahan nating ipasa ang Republic Act (RA) 11037 o ang "Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act" na nagtatatag ng public school based-feeding program para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang Grade 6. Kasama rito ang supplemental feeding program para naman sa mga batang tatlo hanggang limang taong gulang.

Isinulong rin natin ang pagpasa sa RA 11148 o ang "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act" na nagbibigay ng komprehensibong nutrisyon at healthcare program sa mga buntis at sanggol mula unang araw nila hanggang 1,000 araw sa bawat barangay.

Walang dapat maging hadlang sa pagbibigay-kalinga sa mga nagdadalang-tao, gayundin sa pagkakaloob ng patas na pagkakataon sa bawat bata.

Dapat magsilbing gabay ang krisis pangkalusugan para bumalangkas ng mga pamamaraan ang pamahalaan upang matiyak ang patuloy na serbisyo sa kanila sa gitna ng mga hindi inaasahang sitwasyon.

Kailangang tiyaking protektado ang karapatan ng mga kababaihan at bata sa sapat na nutrisyon at kalusugan sa gitna man ng pandemya. Ang paglimot sa kanila ay pag-abandona sa kinabukasan ng ating bansa. (30)

[Matatandaang si Poe ang pangunahing may-akda ng RA 11037 or "Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act." Siya rin ang pangunahing may-akda at sponsor ng RA 11148 or "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act."]

___________________________________________________________________

Poe on care of pregnant mothers and babies amid pandemic:

With or without the pandemic, the government is tasked to provide essential, safe and high-quality care to pregnant mothers and babies.

We have taken the helm in passing Republic Act (RA) 11037 or "Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act" that institutionalizes a public school-based feeding program for kindergarten to Grade 6 students. It also puts in place a supplemental feeding program for kids three to five years old.

Along with this, we pursued the passage of RA 11148 or "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act " that provides for a comprehensive nutrition and healthcare program for pregnant women and their newborn children from Day 1 to 1,000 days in every barangay.

No challenge should be insurmountable in providing mothers, especially the disadvantaged, the needed assistance and in giving every child a fair chance in life.

The health crisis should serve as an insight to find ways to continue the delivery of services in the face of unforeseen circumstances.

The right to health and nutrition of women and children must be pandemic-proof. To neglect them is to fail our country's future.

For reference: Poe is main author of RA 11037 or "Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act." She is also main author and co-sponsor of RA 11148 or "Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act."

News Latest News Feed