Press Release
March 16, 2022

HONTIVEROS GRATEFUL FOR COOP GROUPS SUPPORT

Senator Risa Hontiveros welcomes the support and endorsement of cooperative groups in her re-election bid.

"Maraming maraming salamat sa inyong suporta at pag-endorso sa inyong lingkod! Ang inyong tiwala ang nagpapalakas ng loob ko na kaya nating mapagtagumpayan ang halalan na ito. Makakaasa po kayo sa patuloy nating pagpapalakas sa diwa at puso ng kooperatibismo sa ating bansa!" she said.

In a covenant agreement, the Philippine Cooperative Center (PCC), the Coop NATCCO Party List (CNPL), the National Cooperative Development Council (NCDC), Liga ng mga Cooperative Development ng Pilipinas (LCDOP) along with various federations and unions across the country stated their continuing support for the candidacy of Hontiveros, currently the Vice Chairperson of the Senate Committee on Cooperatives.

The conveners said that Hontiveros is among the Senatorial candidates who have an "established track record in championing the interest and advocacies of the cooperative movement in the 18th Congress" and "will help ensure that the Cooperatives' legislative and executive agenda will be truly pursued and realized".

"Gaya ng pagtataguyod ko ng healthy buhay at hanap-buhay para sa lahat, malalim ang pagkilala at pagpapahalaga ko sa kooperatiba at kooperatibismo. Para sa akin, ang mga kooperatiba ay susi para mapagtagumpayan natin ang epekto ng krisis pang-ekonomiya. Kaya napakaimportante na maipagpapatuloy nating mabigyan kayo ng boses sa lehislatura," she said.

In a separate statement, COOP NATCCO Party List specifically highlighted the legislative work of Hontiveros, putting forward the cooperatives' programs and advocacies. Hontiveros worked hard for the passage of the Act declaring October as National Cooperative Month and the Cooperatives Development Officer Act, which she authored.

"Kaya po, malaking bagay at taos ang aking pasasalamat sa inyong pagtitiwala na maging kinatawan din ninyo sa Senado. Mas lalo nating pagbubutihan ang pagtatrabaho para makapagpasa ng mas maraming batas para sa kabutihan ng kooperatiba. Ang pag-alalay sa inyo ay pag-alalay sa pag-unlad ng bansa," Hontiveros concluded.


HONTIVEROS NAGPASALAMAT SA SUPORTA NG MGA KOOPERATIBA

Malugod na tinatanggap ni Senator Risa Hontiveros ang suporta at pag-endorso ng mga grupo ng kooperatiba sa kanyang muling pagtakbo bilang Senador sa halalan sa 2022.

"Maraming maraming salamat sa inyong suporta at pag-endorso sa inyong lingkod! Ang inyong tiwala ang nagpapalakas ng loob ko na kaya nating magtagumpay sa halalan na ito. Makakaasa po kayo sa patuloy nating pagpapalakas sa diwa at puso ng kooperatibismo sa ating bansa," sabi niya.

Sa isang covenant agreement, ipinahayag ng Philippine Cooperative Center (PCC), Coop NATCCO Party List (CNPL), National Cooperative Development Council (NCDC), Liga ng mga Cooperative Development ng Pilipinas (LCDOP) kasama ang iba't ibang pederasyon at unyon sa buong bansa ang kanilang patuloy na pagsuporta sa kandidatura ni Hontiveros, na kasalukuyan ding Vice Chairperson ng Senate Committee on Cooperatives.

Sinabi ng mga conveners na si Hontiveros ay kabilang sa mga kandidatong Senador na may matatag na track record sa pagtataguyod ng interes at adbokasiya ng kilusang kooperatiba sa 18th Congress at titiyak na maisusulong at matutupad ang legislative at executive agenda ng mga Kooperatiba.

"Gaya ng pagtataguyod ko ng healthy buhay at hanapbuhay para sa lahat, malalim ang pagkilala at pagpapahalaga ko sa kooperatiba at kooperatibismo. Para sa akin, ang mga kooperatiba ay susi para mapagtagumpayan natin ang epekto ng krisis pang-ekonomiya. Kaya napakaimportante na maipagpapatuloy nating mabigyan kayo ng boses sa lehislatura," aniya.

Sa isang hiwalay na pahayag, partikular na binigyang-diin ng COOP NATCCO Party List ang mga nagawa ni Hontiveros sa Senado para sa pagpapaunlad ng programa at adbokasiya ng mga kooperatiba. Nagsumikap si Hontiveros para maipasa ang Batas na nagdedeklara ng Oktubre bilang National Cooperative Month at ang Cooperatives Development Officer Act, mga batas na kanya ring iniakda.

"Kaya po, malaking bagay at taos ang aking pasasalamat sa inyong pagtitiwala na maging kinatawan din ninyo sa Senado. Mas lalo nating pagbubutihan ang pagtatrabaho para makapagpasa ng maraming batas para sa kabutihan ng kooperatiba. Ang pag-alalay sa inyo ay pag-alalay sa pag-unlad ng bansa," pagtatapos ni Hontiveros.

News Latest News Feed