Press Release
March 18, 2022

Gatchalian pushes for all schools to conduct limited face-to-face classes; cites economic benefits

Re-electionist Senator Win Gatchalian is pushing for all schools to conduct limited face-to-face classes. He said this would contribute to increased economic activity especially if more parents would be able to return to work.

There are 48 areas, including Metro Manila, that shifted to Alert Level 1, the least stringent of COVID-19 restrictions. According to the Department of Education (DepEd), there are 6,122 schools that started limited face-to-face classes as of March 10.

The National Economic and Development Authority (NEDA) earlier said that expanding in-person classes would add P12 billion weekly to the economy as more services and businesses resume such as transport, dormitories, food stalls, and sale of school materials. Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua said, however, that there will be limited impact on jobs if adults had to stay at home to help their children study.

A 2020 study by the Asian Development Bank (ADB) said that since at least one adult had to supervise a student for home-based learning, 11% of the workforce had to stop working. This costs the economy P225 billion for one school year.

"Sa gitna ng patuloy na pagbuti ng ating sitwasyon, hindi na rin natin dapat patagalin pa ang pagbubukas ng lahat ng mga paaralan. Para sa mga magulang na halos dalawang taong tinutukan ang kanilang mga anak sa distance learning, pagkakataon na ito upang makapag-hanapbuhay muli," said Gatchalian.

School shutdowns have been blamed for a rise in dropout rates and decreased literacy. The World Bank estimates that learning poverty--the share of 10-year-old children who cannot read or understand a simple story--is at 90% in the Philippines, a figure that will likely worsen because of COVID-19 school closures.


Gatchalian: Malawakang face-to-face classes makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya

Isinusulong ng re-electionist na si Senador Win Gatchalian ang pagbubukas ng lahat ng mga paaralan para sa limited face-to-face classes, bagay na aniya ay makatutulong sa muling pagbangon ng ekonomiya lalo na kung muling makakapaghanapbuhay ang mga magulang.

May 48 na lugar sa bansa, kabilang ang Metro Manila, na kasalukuyan ay nasa Alert Level 1. Ayon sa Department of Education (DepEd), may 6,122 na mga paaralan ang nagsimula na ng face-to-face classes buhat nitong Marso 10.

Ayon sa National Economic and Development Authority, ang pagpapalawig sa face-to-face classes ay makakadagdag ng 12 bilyong piso sa ekonomiya. Ito ay dahil sa pagbabalik at muling pagbubukas ng mga serbisyo at mga negosyo tulad ng transportasyon, mga dormitoryo, mga food stalls, at ang pagbebenta ng mga school materials. Ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, limitado ang magiging epekto ng Alert Level 1 kung mananatili sa bahay ang mga nakatatanda para tulungan ang mga mag-aaral para sa distance learning.

Sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank (ADB), hindi bababa sa isang nakatatanda ang kinailangang manatili sa kaniyang tahanan upang bantayan ang isang mag-aaral sa home-based learning. Dahil dito, 11 porsyento ng workforce ang kinailangang tumigil sa paghahanapbuhay. Katumbas nito ang 225 bilyong pisong nawala sa ekonomiya para sa isang school year.

"Sa gitna ng patuloy na pagbuti ng ating sitwasyon, hindi na rin natin dapat patagalin pa ang pagbubukas ng lahat ng mga paaralan. Para sa mga magulang na halos dalawang taong tinutukan ang kanilang mga anak sa distance learning, pagkakataon na ito upang makapag-hanapbuhay muli," ani Gatchalian.

Itinuturing na may malaking pinsala ang idinulot ng pagsasara ng mga paaralan, kabilang ang pagdami ng mga dropout at ang pagbaba ng antas ng literacy. Tinataya ng World Bank na ang learning poverty sa bansa ay kasalukuyang nasa 90 porsyento at maaari pa itong lumala dahil sa kawalan ng face-to-face classes. Ang learning poverty ay ang porsyento ng mga batang hindi makabasa o makaunawa ng isang simpleng kwento.

News Latest News Feed