Press Release
March 21, 2022

Poe sa pagsasabatas ng PSA:

Ang pagiging isang ganap na batas ng mga amyenda sa Public Service Act ay mula sa ating determinasyon at pagsisikap na mabigyan ang ating ekonomiya ng sapat na sigla para matahak nito ang inklusibong paglago.

Bilang may-akda at sponsor, umaasa tayong magkakaroon na ng wastong sitwasyon sa bansa na magbibigay ng mas maayos at murang mga serbisyo, at makalilikha ng mas maraming trabahong kinalaunan ay makapagpapaangat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan.

Sa pagluluwag ng mga restriksyon sa dayuhang pamumuhunan sa bansa, inaasahan nating mapapabilis ang ating pagbangon mula sa pandemya nang walang napag-iiwanang ni isa mang Pilipino.

Mahalaga ang ating pagiging mapagmatyag para matiyak na ang mga pag-iingat na inilagay natin sa batas ay mananatiling sagrado.

Kasama na rito ang pagbibigay ng awtoridad sa Pangulo na suspindihin o di payagan ang anumang panukalang merger o acquisition sa pangangalaga sa interes ng seguridad ng bansa.

Matapos ang 85 taon, nagawa na natin ang mabusising pag-amyenda sa ating lumang batas.

Mula rito, inaasahan nating magiging masigasig rin ang mga ahensiya ng ating pamahalaan para ganap na makinabang ang ating mga kababayan.


Poe on signing of PSA into law:

The enactment of the amendments to the Public Service Act is the culmination of our determination and hard work with stakeholders to give our economy the long-awaited shot in the arm to pursue the path of inclusive growth.

As main author and sponsor of the measure, I look forward to finally having an enabling environment that provides better and more affordable services, creates more jobs and ultimately improves the quality of life of every Filipino.

By easing foreign equity restrictions in key industries, the law will spur critical investments to fast-track inclusive recovery and development that will leave no Filipino behind.

Our vigilance is crucial in ensuring that the safeguards we placed in the law remain sacrosanct.

Such include giving authority to the President to suspend or prohibit any proposed merger or acquisition in the interest of national security.

After 85 years, we've accomplished the most crucial task of amending the antiquated law.

Henceforth, our agencies must be equally determined to allow our people to truly benefit from it.

News Latest News Feed