Press Release
March 28, 2022

MARKET VENDORS BACK HONTIVEROS' REELECTION BID

*Please see attached endorsement

Reelectionist Senator Risa Hontiveros welcomes the support and endorsement of the members of the National Market Vendors Confederation of Cooperatives (NAMVESCO) in her senatorial candidacy.

"Nagpapasalamat ako sa suporta at pag-endorso ng NAMVESCO. Ang pagtitiwalang inyong ibinigay sa akin ay hindi ko sasayangin at ipagpapatuloy natin ang pagsusulong ng inyong karapatan at kapakanan," Hontiveros said.

In a statement, NAMVESCO said that the advocacy of cooperatives movement is aligned with the agenda of Hontiveros.

Likewise, the Senator's remarkable track record of public service and her unwavering support for the advancement of the local retailers convinced the association to support her for another term in the Senate.

"Napakalaki ng papel ng lokal na industriya lalo na ng market vendors nitong nagpandemya at nagkaroon ng krisis pang-ekonomiya. Mas lalo nating pag-iibayuhin ang efforts para siguraduhin ang inyong pag-unlad," Hontiveros said.

"Ang inyong pag-endorso ang nagbibigay sa atin ng lakas at nagtutulak sa akin para pagbutihin pa ang aking trabaho sa Senado. Umaasa ako na mas marami pang mga asosasyon ng maliliit na negosyo ang makasama natin sa labang ito," Hontiveros said.

Hontiveros pushed to raise the minimum paid-up capital requirement for foreign retail investors from the initial proposal of $300,000 to around $500,000 (25 million pesos) and a per store investment of 10 million pesos from US$150,000 per store (or around 7.5 million pesos), cushioning possible adverse impacts to the local retail industry.

"Sa totoo lang, napakaliit na bagay pa nito. Nais nating matugunan pa ang iba pang pagsubok sa ating local retail industry. Gusto natin magpatuloy ang ating ugnayan at konsultasyon kung ano ang inyong kailangan. Dahil ang pag-unlad ng atimg manininda at local retailers ay pag-unlad din ng ekonomiya ng bansa," Hontiveros concluded.

#####

MARKET VENDORS, SUPORTADO ANG MULING PAGTAKBO NI HONTIVEROS

Malugod na tinatanggap ni Reelectionist Senator Risa Hontiveros ang suporta at pag-endorso ng mga miyembro ng National Market Vendors Confederation of Cooperatives (NAMVESCO) sa kanyang muling pagtakbo sa Senado.

"Nagpapasalamat ako sa suporta at pag-endorso ng NAMVESCO. Ang pagtitiwalang inyong ibinigay sa akin ay hindi ko sasayangin at ipagpapatuloy natin ang pagsusulong ng inyong karapatan at kapakanan," ani Hontiveros.

Sa isang pahayag, sinabi ng NAMVESCO na ang adbokasiya ng kilusang kooperatiba ay nakahanay sa agenda ni Hontiveros.

Gayundin, kumbinsido ang organisasyon na karapat-dapat si Hontiveros para sa isa pang termino sa Senado dahil sa kahanga-hanga nitong track record sa serbisyo publiko at ang kanyang walang patid na suporta para sa pagsulong ng mga lokal na retailer.

"Napakalaki ng papel ng lokal na industriya lalo na ng market vendors nitong nagpandemya at nagkaroon ng krisis pang-ekonomiya. Mas lalo nating pag-iibayuhin ang efforts para siguraduhin ang inyong pag-unlad," ayon kay Hontiveros.

"Ang inyong pag-endorso ang nagbibigay sa atin ng lakas at nagtutulak sa akin para pagbutihin pa ang aking trabaho sa Senado. Umaasa ako na mas marami pang mga asosasyon ng maliliit na negosyo ang makasama natin sa labang ito," dagdag pa niya.

Itinulak ni Hontiveros na itaas ang minimum paid-up capital requirement para sa mga dayuhang retail investor mula sa inisyal na panukala na $300,000, ginawa itong humigit-kumulang $500,000 (25 milyong piso) at per store investment na 10 milyong piso mula sa US$150,000 bawat tindahan (o humigit-kumulang 7.5 milyong piso), na makakatulong ibsan ang matinding epekto sa local retail industriya.

"Sa totoo lang, napakaliit na bagay pa nito. Nais nating matugunan pa ang iba pang pagsubok sa ating local retail industry. Gusto natin magpatuloy ang ating ugnayan at konsultasyon kung ano ang inyong kailangan. Dahil ang pag-unlad ng atimg manininda at local retailers ay pag-unlad din ng ekonomiya ng bansa," pagtatapos ni Hontiveros.

News Latest News Feed