Press Release
March 30, 2022

IMEE: WATER RATIONING COULD WORSEN AS DAM LEVELS GO DOWN FAST

Senator Imee Marcos has expressed concern that late-night water rationing could extend into daytime and that drought could occur in lowland farms, as dam water levels go down faster this summer.

Marcos said that the water level at Angat Dam - the main source of drinking water for Metro Manila and irrigation for farmers in Pampanga and Bulacan - could dip from the present 191 meters to the critical level of 180 meters before the next administration takes over.

"We have been complacent for four decades. Most of the old dams like Angat, Pantabangan, and Magat opened between 1967 and 1983 but have not been rehabilitated since then," Marcos explained.

"Cloud-seeding and water rationing are just stopgap measures. It has not rained despite the forecast of a longer La Niña," she added.

Amid budget constraints, Marcos said the next administration should ramp up investment in small water impounding systems that can harvest rainwater during the wet season.

"These will be earthen dams not more than 30 meters high and that can store up to 50 million cubic meters of water. Even upland farmers can benefit from them," Marcos explained.

The country harvests less than 10% of rainwater, most of which runs off to the sea, according to the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration.

"Rainwater harvesting facilities can also reduce flooding during the wet season, besides supporting farmland irrigation, fish farming, urban sanitation, and other non-potable uses like community greening or even washing your car," Marcos pointed out.

Marcos has also sought to establish a Water Resources Management Authority via Senate Bill 1940 to consolidate the overlapping functions of more than 30 national government offices, local water boards, and privatized water utility operators.

"The challenges of a growing population and global climate change require the next administration to craft a clear strategy within its means to deal with the worsening water crisis," Marcos said.


(Tagalog)

IMEE: PAGRARASYON NG TUBIG, MAS MAPAPADALAS SA MABILIS NA PAGBABA NG TUBIG SA MGA DAM

Nangangamba si Senador Imee Marcos na mas mapapadalas mula hatinggabi hanggang sa araw ang pagrarasyon ng tubig at posibleng makaranas ng tagtuyot ang mga palayan dahil sa mabilis na pagbaba ng supply ng tubig sa mga dam.

Sinabi ni Marcos na mula sa 191 metrong lebel ng tubig ngayon, posibleng mas bumaba pa sa kritikal na lebel na 180 metro ang tubig sa Angat Dam, na pangunahing pinagkukunan ng supply ng 12 milyong residente sa Metro Manila at irigasyon sa mga magsasaka sa Pampanga at Bulacan.

"Masyado tayong naging kampante sa loob ng apat na dekada. Karamihan sa mga lumang dam na tulad ng Angat, Pantabangan at Magat ay binuksan noon pang 1967 hanggang 1983 pero ni hindi man lang nagkaroon ng rehabilitasyon," paliwanag ni Marcos.

"Pansamantala lang na pansalo ang cloud-seeding at pagrarasyon ng tubig. Hindi pa rin umulan kahit na tinaya na magkakaroon ng mahabang La Niña," dagdag pa ni Marcos.

Sa gitna ng kakapusan sa badyet, sinabi ni Marcos na ang susunod na administrasyon ay kinakailangang palakasin ang pamumuhunan sa mga maliliit na 'water impounding system' na mag-iimbak ng mga tubig-ulan sa panahon ng tag-ulan.

"Ang mga ito ay mga dam na hindi lalampas sa 30 metro ang taas at may kakayanang mag-imbak ng nasa 50 milyong metro-kubikong tubig. Kahit ang mga nagsasaka sa mataas na lugar ay makikinabang dito," paliwanag ni Marcos.

Mas mababa lang sa 10% ang naiimbak na tubig-ulan ng bansa, kung saan karamihan sa mga ito ay dumadaloy lang patungong dagat, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration.

"Ang 'rainwater harvesting facilities' o mga pasilidad na nag-iimbak ng tubig-ulan ay nakakabawas din ng pagbaha sa panahon ng tag-ulan, bukod pa sa magagamit ito sa mga irigasyon sa mga palayan, sa mga palaisdaan, mga sanitasyon sa mga kalunsuran, at iba pang paggagamitan ng tubig sa mga komunidad tulad ng pagtatanim at paghuhugas ng mga kotse," banggit pa ni Marcos.

Sa harap nito, nanawagan si Marcos sa pamamagitan ng Senate Bill 1940 na magtatag ng Water Resources Management Authority na naglalayong pag-isahin na lang ang mga nagkakapatong-patong na trabaho o tungkulin ng mahigit sa 30 tanggapan ng gobyerno, mga local water board, at mga pribadong water utility operators.

"Malaking hamon sa susunod na administrasyon ang lumalagong populasyon at global climate change, kaya marapat lang na magkaroon ito ng klaro at abot-kayang estratehiya para malutas ang lumalalang krisis sa tubig," diin ni Marcos.

News Latest News Feed