Press Release
April 19, 2022

Statement of Senator Risa Hontiveros on Chinese vessels shadowing PH ships

The Philippine ships have every right to be within our exclusive economic zone. Ang walang karapatan ay ang Chinese vessels na sunod nang sunod sa mga Pilipinong barko. Sila ang dapat umalis at manahimik, hindi tayo.

It is also worrisome that the Department of Energy had to suspend all exploration activities of these Philippine ships due to the disputes over the West Philippine Sea. Doesn't that weaken our rights over our country's own exclusive economic zone?

Bakit parang kailangan magpaalam pa sa China? The DOE's suspension order makes it seem as though we are waiving our exclusive rights to our own waters.

Dapat mas pinapalakas natin ang ating pagtindig, hindi pinapahina. Tayo ang nasa tama, kaya wala tayong dapat ipangamba at ikahiya.


Pahayag ni Senador Risa Hontiveros sa mga Chinese vessels na sumusunod sa mga barko ng PH

May karapatan ang lahat ng barko ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Ang walang karapatan dito ay ang Chinese vessels na sunod nang sunod sa mga Pilipinong barko. Sila ang dapat umalis at manahimik, hindi tayo.

Nakababahala rin na kailangang suspendihin ng Department of Energy ang lahat ng exploration activities ng mga Pilipinong barko dahil sa mga alitan sa West Philippine Sea. Hindi ba pagpapahina ito sa ating mga karapatan sa sarili nating exclusive economic zone?

Bakit parang kailangan magpaalam pa sa China? Ang suspension order ng DOE ay tila pagtalikod sa ating eksklusibong karapatan sa ating sariling karagatan.

Dapat mas pinapalakas natin ang ating pagtindig, hindi pinapahina. Tayo ang nasa tama, kaya wala tayong dapat ipangamba at ikahiya.

News Latest News Feed