Press Release
April 22, 2022

HONTIVEROS: CONSULTATIONS, DIALOGUE WITH MARGINALIZED SECTORS ESSENTIAL IN EFFECTIVE LAWMAKING

Senator Risa Hontiveros underscored the importance of consultations and open dialogue with the marginalized sectors to effectively craft measures and bills upholding their rights and welfare.

"Hindi ko kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng inyong tulong at suporta. Kailangan ko ang inyong pakikiisa at partisipasyon para makagawa pa ng mga batas tungo sa inyong pag-unlad," she said in a message to the leaders of urban poor groups, trisikad drivers associations and rural women in a town hall meeting in Toledo City, Cebu.

Hontiveros is known for her work in the legislature addressing the needs of women, urban poor as well as various transport groups. She passed the Expanded Maternity Leave Law, Kalusugan ng Mag-Nanay Act, Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Act and filed numerous resolutions and bills for the benefit of the said sectors.

The Senator also backed calls for fuel subsidies amid the rising petroleum prices and has been actively advocating for an expansion of the service contracting for operators and drivers of public utility vehicles (PUVs).

Hontiveros said that much of her legislative work were products of coordination and consultative dialogues with various sectors and advocates who also worked hard to see these measures through.

Hontiveros then vowed to continue to support these hard-hit sectors towards recovery from the economic effects of the pandemic. "Makakaasa kayo na kasama ninyo ako at patuloy na magtatrabaho para ang mga Cebuano't Cebuana ay may healthy buhay at hanapbuhay na makakaahon sa pandemya," she concluded.


HONTIVEROS: KONSULTASYON, DAYALOGO SA MGA MARGINALIZED SECTOR, MAHALAGA SA PAGGAWA NG BATAS

Binigyang-diin ni Senador Risa Hontiveros ang kahalagahan ng mga konsultasyon at bukas na diyalogo sa mga marginalized na sektor upang epektibong makapagbalangkas ng mga panukalang batas na nagtataguyod ng kanilang mga karapatan at kapakanan.

"Hindi ko kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng inyong tulong at suporta. Kailangan ko ang inyong pakikiisa at partisipasyon para makagawa pa ng mga batas tungo sa inyong pag-unlad," aniya sa mensahe sa mga pinuno ng urban poor groups, trisikad drivers associations at rural women sa isang town hall meeting sa Toledo City, Cebu.

Kilala si Hontiveros sa kanyang kontribusyon sa lehislatura na tumutugon sa mga pangangailangan ng kababaihan, maralitang tagalungsod at iba't ibang transport groups. Ipinasa niya ang Expanded Maternity Leave Law, Kalusugan ng Mag-Nanay Act, Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Act at naghain ng maraming resolusyon at panukalang batas para sa kapakinabangan ng nasabing mga sektor.

Sinuportahan din ng Senador ang panawagan para sa fuel subsidies sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at aktibong isinusulong ang pagpapalawak ng service contracting para sa mga operator at driver ng public utility vehicles (PUVs).

Sinabi ni Hontiveros na ang karamihan sa kanyang trabaho sa lehislatura ay mga produkto ng koordinasyon at consultative dialogues sa iba't ibang sektor at advocates na nagsumikap din upang matupad ang mga hakbang na ito.

Nangako si Hontiveros na patuloy na susuportahan ang mga sektor na ito tungo sa pagbangon mula sa mga epekto sa ekonomiya ng pandemya."Makakaasa kayo na kasama ninyo ako at patuloy na magtatrabaho para ang mga Cebuano't Cebuana ay may healthy buhay at hanapbuhay na makakaahon sa pandemya," pagtatapos niya.

News Latest News Feed