Press Release
April 30, 2022

LABOR DAY 2022 MESSAGE

We send our highest praise and admiration to all Filipino workers in celebration of Labor Day.

Your tireless perseverance and sacrifice ensure the health, food, safety, and well-being of millions of Filipinos who depend on you.

As we continue to battle the COVID-19 pandemic, I pray that you remain steadfast in serving the public. We will prevail, with the help of our collective effort and cooperation.

We also reiterate our call and support for increased wages for our workers.

Mabuhay ang isang haligi ng bansang Pilipinas, ang manggagawang Pilipino!


MENSAHE SA ARAW NG PAGGAWA 2022

Ipinaaabot natin ang ating pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng manggagawa ngayong Araw ng Paggawa.

Sinisiguro ng inyong hindi matatawarang pagpupunyagi at pagsasakripisyo ang kalusugan, pagkain sa mesa, kaligtasan, at ang kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na umaasa sa inyo.

Nawa'y hindi kayo panghinaan ng loob sa ating patuloy na pakikibaka laban sa pandemya. Malalagpasan din natin ito, sa tulong ng ating pagtutulungan at iisang pagkilos.

Patuloy rin nating ipinapanawagan at sinusuportahan ang dagdag sahod para sa ating mga manggagawa.

Mabuhay ang isang haligi ng bansang Pilipinas, ang manggagawang Pilipino!

News Latest News Feed