Press Release
May 4, 2022

Gatchalian among TUCP's top picks in senatorial race

Senator Win Gatchalian is one of the top picks of the Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) among the senatorial candidates for the May 9 elections.

Gatchalian's endorsement by the country's biggest aggrupation of organized labor groups is due to his support to the TUCP's job creation agenda and his commitment to address the need for policy and legislative reforms to ensure affordable electricity in the country and make it competitive in the ASEAN region.

"Isa sa common denominator na pinagbasehan namin sa mga napili naming mga senador ay 'yung merong magandang track record at meron nang isinulong na batas na kasalukuyang pinakikinabangan na natin," said Alan Tanjusay, TUCP spokesperson.

"Nagpapasalamat ako sa TUCP sa tiwalang ibinigay nila sa akin. Makakaasa kayo na katuwang ninyo ako sa Senado lalo na kapag napagbigyan tayong muling manilbihan sa publiko," Gatchalian said.

In expressing his gratitude to the support given by the TUCP, which has 480,000 members, Gatchalian vowed to push some of their proposed policy and legislative measures should he be given another six-year term. These include job generation, tax reforms to provide economic relief to workers, workers' right to safe and healthy workplaces, poverty alleviation, ensuring a reliable supply of electricity and reduction of expensive power rates, among many others.

Gatchalian said he shares TUCP's vision of setting up a national railway system under a public-private partnership setup which will have a multiplier effect as it will not decongest the traffic situation but also generate new jobs and business opportunities in various regions.

"Kung may maayos na railway system, hindi magiging problema sa mga manggagawa ang mamasukan sa iba't ibang lugar dahil magiging mabilis na ang kanilang pagko-commute at mas magiging produktibo pa sila," the senator said.

The TUCP finalized last April 17 the 12 senatorial candidates they're supporting.


Gatchalian kasali sa mga ineendorsong kandidato sa Senado ng TUCP

Isa si Senador Win Gatchalian sa mga napiling i-endorso ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa mga senatorial candidates para sa darating na halalan.

Ang pag-endorso kay Gatchalian ng pinakamalaking samahan ng mga organisadong grupo ng mga manggagawa sa bansa ay bunsod ng kanyang suporta sa agenda ng TUCP na isulong ang pagkakaroon ng mga bagong trabaho at reporma sa mga batas at polisiya ng gobyerno upang matiyak ang pagkakaroon ng abot-kayang presyo ng kuryente sa bansa kahalintulad ng ibang bansa sa rehiyon ng ASEAN.

"Isa sa common denominator na pinagbasehan namin sa mga napili naming mga senador ay 'yung merong magandang track record at meron nang isinulong na batas na kasalukuyang pinakikinabangan na natin," sabi ni Alan Tanjusay, ang tagapagsalita ng TUCP.

"Nagpapasalamat ako sa TUCP sa tiwalang ibinigay nila sa akin. Makakaasa kayo na katuwang ninyo ako sa Senado lalo na kapag napagbigyan tayong muling manilbihan sa publiko," ayon kay Gatchalian.

Sinuklian ni Gatchalian ang nakuhang suporta sa TUCP, na mayroong 480,000 na mga miyembro, sa pamamagitan ng pangakong itutulak ang ilan sa ipinapanukala nilang mga polisiya sakaling mabigyan muli ng anim na taong termino. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga bagong trabaho, mga reporma sa buwis upang makapagbigay kaluwagan sa pinansyal na pangangailangan ng mga manggagawa, pagsulong ng mga karapatan at kaligtasan ng mga manggagawa sa trabaho, pag-ahon sa kahirapan, pagtiyak ng maaasahang suplay ng kuryente pati na ang pagtapyas sa mataas na singil sa kuryente, at marami pang iba.

Sinabi rin ni Gatchalian na suportado niya ang pananaw ng TUCP sa pagkakaroon ng national railway system sa ilalim ng public-private partnership setup dahil masosolusyunan nito hindi lamang ang problema sa trapiko pati na rin ang pagbibigay ng mga kinakailangang trabaho at business opportunities sa iba't ibang rehiyon.

"Kung may maayos na railway system, hindi magiging problema sa mga manggagawa ang mamasukan sa iba't ibang lugar dahil magiging mabilis na ang kanilang pagko-commute at mas magiging produktibo pa sila," aniya.

Isinapinal ng TUCP noong April 17 ang listahan ng 12 na senatorial candidates na kanilang sinusuportahan para sa paparating na halalan.

News Latest News Feed