Press Release
May 7, 2022

Mothers' Day Message

Today we honor all tireless and selfless women who have devoted their lives to nurturing their family.

Let us all take time to appreciate all mothers for their effort, sacrifices and love.

Bukas, sa araw ng halalan, huwag din sana nating kalimutan ang ating inang bayan. Nawa'y ating pagnilayan ang ating pipiliing mamumuno dahil siya ang magtataguyod sa atin sa susunod na anim na taon.

Happy Mother's Day po sa lahat ng mga Nanay, at sa lahat po ng mga tumatayong Ina--para sa atin po ang araw na ito.

...at bukas po ay para sa Inang Bayan.

News Latest News Feed