Press Release
July 10, 2022

Gatchalian commends ERC order of Meralco refund

Senator Win Gatchalian commended the Energy Regulatory Commission (ERC) for ordering Manila Electric Company (MERALCO) to refund its customers P21.8 billion equivalent to 87 centavos per kilowatt-hour (kWh).

This means that for a typical household that consumes 200 kWh a month, there will be a P174 refund in the electricity bill beginning this month.

"This is a welcome relief especially for poor Filipino households. It will make a difference amid the rising cost of basic commodities," Gatchalian said.

Meralco had been directed to execute the refund in approximately 12 months or until the entire amount is fully reimbursed to its customers and to reflect the refund rate as a separate line item in the electricity bill during the refund period.

The refund directive is the third since January this year. The ERC said that Meralco's previous refunds are to be implemented until 2023 and the updated total refund for residential consumers is now at P1.8009/kWh to include the latest P21.8 billion refund.

Gatchalian lauded the ERC for being committed in ensuring reasonable electricity rates through the exercise of prudent and equitable judgment, for protecting the welfare of consumers, and balancing the interests of all stakeholders.

"Ang kagyat na utos ng ERC ay malaking bagay lalo na sa mga naghihikahos sa buhay sa gitna ng napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ang pag-uutos ay nagpapakita lamang ng kapangyarihan ng ahensya at nagbibigay konsiderasyon sa mga konsyumer sa panahon ng kagipitan," Gatchalian said.

The senator said that it's fortunate that the ERC's directive to reimburse residential customers came just days after the Supreme Court upheld a 2013 approved rate hike application by the country's biggest power distribution utility.

The said high court ruling granted Meralco the authority to impose a staggered power hike to recover P22.64 billion from consumers.


Direktibang refund ng ERC sa Meralco umani ng papuri kay Gatchalian

Umani ng papuri mula kay Senador Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission (ERC) matapos itong magbaba ng kautusan sa Manila Electric Company (MERALCO) na i-refund sa mga customer ang P21.8 bilyon na katumbas ng 87 sentimos kada kilowat hour (kWh).

Ibig sabihin, para sa karaniwang household na kumukunsumo ng 200 kWh kada buwan, magkakaroon ng P174 na refund sa singil sa kuryente simula ngayong buwan.

"Isang kaluwagan ito lalo na para sa mga pamilyang kapos sa pang-araw-araw nilang gastusin. Malaking ambag ito para maibsan ang nararanasan nilang kagipitan sa gitna ng napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin," sabi ni Gatchalian.

Sa nasabing kautusan ng ERC, naatasan ang Meralco na isagawa ang refund sa loob ng 12 na buwan o hanggang sa panahon na ganap nang naibalik sa mga customer ang kabuuang halaga. Dapat ring maipakita sa hiwalay na line item ng electricity bill ang refund rate habang ipinatutupad ang refund.

Ito ang ikatlong pagkakataon na nagpatupad ng refund mula Enero ng kasalukuyang taon. Ayon sa ERC, ang mga nauna nang refund ng Meralco ay ipapatupad hanggang 2023 kung kaya aabot sa P1.8009 kada kWh ang umiiral na kabuuang refund para sa mga residential consumer, kasama na dito ang pinakabagong refund na P21.8 bilyon.

Pinuri ni Gatchalian ang ERC sa pagiging tapat nito sa mandato na tiyaking makatwiran ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maingat at patas na mga desisyon para maprotektahan ang kapakanan ng mga konsyumer habang binabalanse ang interes ng lahat ng stakeholder.

"Ang kagyat na utos ng ERC ay malaking bagay lalo na sa mga naghihikahos sa buhay sa gitna ng napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ang pag-uutos ay nagpapakita lamang ng kapangyarihan ng ahensya at nagbibigay konsiderasyon sa mga konsyumer sa panahon ng kagipitan," ani Gatchalian.

Mabuti na lamang aniya na nagkataong inilabas ng ERC ang kautusang reimbursement sa mga residential customers ilang araw matapos na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na kinakatigan ang pag-apruba sa aplikasyon na dagdag singil ng pinakamalaking power distribution utility sa bansa.

Ang nasabing desisyon ng kataas-taasang hukuman ay nagbibigay pahintulot sa Meralco na magpataw ng taas singil sa kuryente para mabawi ang P22.64 bilyon.

News Latest News Feed