Press Release
July 10, 2022

Robin: Divorce Bill Meant to Protect, Not Destroy the Family

To protect and not destroy the Filipino family. This is the goal of the bill filed by Sen. Robin Padilla to legalize divorce in the Philippines.

Padilla said that while he favors marriages to last forever, the sad reality is that there are marriages that are doomed because of irreconcilable differences.

"Hindi po ito kailanman na sumasalungat sa pag-aasawa. Hindi ito isang bagay na kami ay kontra na magkaroon ng forever. Katunayan, ito pong panukalang ito ay nagbibigay ng proteksyon unang una sa mag-asawa - babae at lalaki at sa kanilang mga magiging anak (My bill is never meant to destroy marriages. We would never object to marriages that last forever. In fact, my bill aims to protect the marriage - including the woman, the man, and their children)," Padilla said on his Facebook Live with his legal staff on Sunday morning.

"Sabi nga po nila, baka raw itong panukala ang sisira sa kasal. Ay, hindi po! Itong panukalang ito ang nagbibigay proteksyon sa kasal na masakit man sabihin ay sira na (There are those who claim this bill seeks to destroy marriage. That is not true! This bill aims to protect the parties in a marriage that is sadly doomed)," he added.

"Wala tayong sinisirang pamilya. Pinroproteksyunan natin ang hindi magkasundo (We are not destroying the family but protecting it if the marriage is doomed by irreconcilable differences)," diin ni Padilla.

Padilla noted the Philippines is the currently the only state in the world aside from Vatican City that does not recognize divorce - yet, a 2017 Social Weather Stations survey showed 53% of Filipinos favor divorce for couples with irreconcilable differences.

He added that while the Philippines allows annulment, this is a very costly process. "Paano kung walang pera (What if the couple does not have money)?" he asked.

Also, Padilla stressed the need to protect women who after separating from their husbands find a new partner - as they are subjected to unfair rumors while the children they will have with their new partners are considered "bastards." "Unfair eh," he said.

Under Padilla's bill, a petition may be filed for divorce if:

* The husband or wife cannot fulfill his/her obligation in the marriage;

* Both parties in the marriage have irreconcilable differences;

* The marriage was annulled abroad;

* The husband or wife is presumed dead in accordance with Articles 390 and 391 of the Civil Code of the Philippines;

* A party is convicted of violating the "Anti-Violence Against Women and Their Children Act";

* There is an attempt on the life of the child of the couple or of the petitioner;

* Having children outside the marriage except if both agree to have a child through IVF or similar prodedure; or if the woman bears a child after being raped;

* There are grounds for annulling the marriage based on the Family Code of the Philippines;

* Repeated abuses against the petitioner or his/her child;

* Both parties have been living separately for two years at the time the petition was filed; and

* The couple legally separated through a judicial decree under Article 55 of the Family Code of the Philippines

The bill also provides for a "mandatory cooling-off period" after the petition is filed.

Meanwhile, the petition for divorce may be dismissed if the two parties submit a verified joint motion; or if the court finds evidence of collusion between them.

_____________________________________________________________

Proteksyon, Hindi Pagsalungat ang Layunin ng Divorce Bill ni Robin

Proteksyon at hindi pagsalungat sa pag-aasawa ang layunin ng panukalang batas ni Sen. Robin Padilla para sa divorce o ang pagsasawalang bisa ng kasal.

Iginiit ni Padilla na bagama't hindi siya kontra sa "forever" na kasal, may mga kasal na "nasira" na dahil sa problemang hindi na malulunasan pa.

"Hindi po ito kailanman na sumasalungat sa pag-aasawa. Hindi ito isang bagay na kami ay kontra na magkaroon ng forever. Katunayan, ito pong panukalang ito ay nagbibigay ng proteksyon unang una sa mag-asawa - babae at lalaki at sa kanilang mga magiging anak," ani Padilla sa kanyang Facebook Live nitong Linggo.

"Sabi nga po nila, baka raw itong panukala ang sisira sa kasal. Ay, hindi po! Itong panukalang ito ang nagbibigay proteksyon sa kasal na masakit man sabihin ay sira na," dagdag ng mambabatas.

"Wala tayong sinisirang pamilya. Pinroproteksyunan natin ang hindi magkasundo," diin ni Padilla.

Ani Padilla, ang Pilipinas na lang ang bansa sa buong mundo maliban sa Vatican City na walang divorce samantalang ayon sa Social Weather Stations survey noong 2017, 53% ng Pilipino ang pabor sa divorce para sa hindi magkakaayos na mag-asawa.

Bagama't maaaring magpa-annulment ng kasal sa Pilipinas, ito ay isang prosesong magastos. "Paano kung walang pera?" tanong ni Padilla.

Dapat din proteksyunan ang kababaihan na naghiwalay sa asawa at nagsama sa iba dahil bukod sa pagtsitsismisan ito, maaaring maituturing na "bastardo" ang anak nito sa bagong partner, ayon kay Padilla. "Unfair eh," aniya.

Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring magpasa ng petisyon ang mag-asawa upang ipawalang bisa ang kasal ayon sa ilang batayan, kasama ang:

* Kapag ang alinman sa mga mag-asawa ay walang kapasidad na gampanan ang mahahalagang obligasyon sa kasal at pagpapatuloy ng kawalang kapasidad at hindi na ito maisasaayos pa;

* Kapag may umiiral na hindi mapagkakasunduang pagkakaiba ng mag-asawa;

* Kung ang asawa ay nagpawalang bisa ng kasal sa ibang bansa;

* Kapag ang isang asawa ay ipinapalagay na namatay na alinsunod sa Artikulo 390 at 391 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas;

* Kung nahatulan ng isang paglabag alinsunod sa 2004 "Anti-Violence Against Women and Their Children Act," Republic Act No. 9262;

* Pagtatangka sa buhay ng kanilang anak o ang anak ng nagpasa ng petisyon;

* Pagkakaroon ng anak sa ibang tao liban sa anak ng asawa sa panahong kasal ito, maliban kung ang mag-asawa ay sumang-ayon dito at ang bata ay ipinanganak sa kanila sa pamamagitan ng IVF o sa pamamagitan ng isang katulad na pamamaraan o kapag ang asawa ay nagsilang ng isang anak pagkatapos na maging biktima ng panghahalay;

* Kung makikita ang ilang batayang itinatakda ng annulment ng kasal alinsunod sa Family Code ng Pilipinas;

* Paulit-ulit ng pananakit o mahalay na pang-aabuso na direktang isinagawa laban sa taong nagpetisyon, ang kanilang anak, o anak ng nagpetisyon;

* Kapag ang mag-asawa ay hiwalay nang hindi bababa sa dalawang magkasunod na taon sa oras na inihain ang petisyon sa diborsiyo; at

* Kapag ang mag-asawa ay legal na naghiwalay sa pamamagitan ng judicial decree sa ilalim ng Article 55 ng Family Code ng Pilipinas.

May "mandatory cooling-off period" sa ilalim ng panukalang batas matapos ang paghahain ng petisyon.

Ang petisyon ay maaaring ibasura sa oras na ipinakita ng dalawang partido ang pagkakasundo sa isang beripikadong joint motion. Maaari ring ibasura ang petisyon kung maipakita ang sabwatan sa mga partido.

News Latest News Feed