Press Release
July 11, 2022

Gatchalian condemns latest incident of alleged fraternity violence in UP Diliman

Senator Win Gatchalian has condemned the latest incident of alleged hazing activity by a fraternity in the University of the Philippines (UP)-Diliman.

Gatchalian called on the university's authorities to ensure that the full force of the Anti-Hazing Act of 2018 (Republic Act No. 11053) will fall on students who will be proven to have been involved in the incident. The senator also called on the university to strengthen its crackdown on hazing incidents, put an end to their persistence, and guarantee safe spaces for all students.

On July 3, a series of tweets by the now-suspended Twitter account @UPSILONLEAKS showed graphic videos and images of the alleged hazing incident. While this account was suspended for violating community standards, a new Twitter account posted photos and videos of the alleged incident. This account also denounced what it called a pattern of covering up fraternity-linked violence in the university.

While no UP student has been implicated in the videos and photos, UP Diliman Chancellor Dr. Fidel Nemenzo said the University's units will work with student organizations to verify information.

"Walang lugar ang ganitong uri ng karahasan sa ating mga pamantasan. Kailangan nating panagutin ang sinumang mapapatunayang may kinalaman sa insidenteng ito at ipakita sa kanilang hindi nila matatakasan ang batas," said Gatchalian, co-author and co-sponsor of the Anti-Hazing Act of 2018.

Under the law, all forms of hazing in fraternities, sororities, and organizations in schools, including citizens' military training and citizens army training are prohibited. This prohibition also applies to fraternities, sororities, and organizations that are not school-based, including community-based and other similar organizations.

The law also mandates all schools to take more proactive steps to protect students from the dangers of participating in hazing activities.

The penalty of reclusion perpetua and a fine of P3 million shall be imposed upon those who plan or participate in hazing activities that result in death, rape, sodomy, or mutilation.

# # #

________________________________________

Insidente ng umanoy fraternity violence sa UP Diliman kinondena ni Gatchalian

Kinondena ni Senador Win Gatchalian ang sinasabing insidente ng hazing na kinasasangkutan ng isang fraternity sa University of the Philippines-Diliman.

Hinimok ng senador ang pamunuan ng pamantasan na tiyaking mananaig ang batas o Anti-Hazing Act of 2018 (Republic Act No. 11053) laban sa sino mang mapapatunayang sangkot sa naturang insidente. Hinimok din ni Gatchalian ang pamantasan na paigtingin ang kampanya nito laban sa hazing at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral.

Noong Hulyo 3, lumabas sa isang serye ng mga tweets sa nasuspindeng account na @UPSILONLEAKS ang mga video at larawan ng umanoy insidente ng hazing. Bagama't nasuspinde ang naturang account dahil sa paglabag sa community standards, isang panibagong account ang nag-post ng mga video at larawan ng naturang insidente. Kinundena rin ng naturang account ang tinawag nitong pattern ng pagtatakip sa mga karahasang kinasasangkutan ng mga fraternity sa loob ng pamantasan.

Bagama't walang mag-aaral ng UP ang nakita sa mga video at larawan na kasangkot, tiniyak ni UP Diliman Chancellor Dr. Fidel Nemenzo na ang pamantasan ay makikipagtulungan sa mga student organizations upang matiyak ang kawastuhan ng nakalap na impormasyon.

"Walang lugar ang ganitong uri ng karahasan sa ating mga pamantasan. Kailangan nating panagutin ang sino mang mapapatunayang may kinalaman sa insidenteng ito at ipakita sa kanilang hindi nila matatakasan ang batas," ani Gatchalian, co-author at co-sponsor ng Anti-Hazing Act of 2018.

Ipinagbabawal ng batas ang lahat ng uri ng hazing sa mga fraternities, sororities, mga organisasyon sa loob ng paaralan, at pati na rin sa citizens' military training at citizens army training. Ipinagbabawal din ang hazing sa mga fraternities, sororities, at mga organisasyon na hindi bahagi ng mga paaralan, kabilang ang mga community-based at iba pang mga organisasyon.

Mandato ng mga paaralan sa ilalim ng batas na paigtingin ang pagbibigay proteksyon sa mga mag-aaral mula sa mga panganib na dulot ng pakikilahok sa hazing.

Sino mang lalahok at magpa-plano ng mga hazing activities na magdudulot ng kamatayan, rape, sodomy, at mutilation ay hahatulan ng reclusion perpetua at pagmumultahin ng tatlong milyong piso.

# # #

News Latest News Feed