Press Release
August 5, 2022

Gatchalian seeks inquiry on impact of COVID-19 school closures ahead of school opening

Weeks before the new school year starts, Senator Win Gatchalian is seeking an inquiry on the impact of the COVID-19 pandemic school closures, including recovery mechanisms for the basic education sector.

In filing proposed Senate Resolution No. 11, one of Gatchalian's priority measures under the 19th Congress, the lawmaker seeks to identify and address the gaps in the Department of Education's (DepEd) programs for learning continuity.

Gatchalian noted that while the DepEd sought to address the pandemic's impact, the basic education sector faced numerous problems including massive learning and long-term economic losses that further exacerbate the already poor performance of the country's learners since the pre-pandemic period.

According to a joint report by UNESCO, UNICEF, and the World Bank, learning poverty in the Philippines before the COVID-19 pandemic was at 90.5%. Learning poverty is the share of children aged 10 who cannot read or understand a simple story. According to the joint report, learning poverty in countries like the Philippines could increase by as much as 10 percentage points because of school closures.

The National Economic and Development Authority (NEDA) also estimates that a year of school closures is equivalent to P10.7 trillion in long-term productivity and income losses over the next 40 years.

Gatchalian added that the continuous disruption by the COVID-19 pandemic will result in severe consequences such as learners' loss of basic numeracy and literacy skills, deteriorating mental health, lack of access to a regular source of nutrition, and vulnerability to abuse.

According to the UNESCO Institute of Statistics' Global Monitoring Dashboard, full school closures were implemented for 75 weeks in the Philippines.

"Upang matiyak natin ang pagbangon ng sektor ng edukasyon, nais nating suriin at maunawaan ang pinsalang dulot ng pandemya ng COVID-19. Kasunod nito ang pagpapatupad natin ng mga hakbang upang hindi mapag-iwanan ang ating mga mag-aaral," said Gatchalian.

School Year 2022-2023 is set to open on August 22, while schools have until October 31 to slowly transition to five days of in-person learning. Starting November 2, all public and private schools should have transitioned to five days of face-to-face classes.


Epekto ng pandemya sa edukasyon pinabubusisi ni Gatchalian bago magpasukan

Ilang linggo bago magsimula ang bagong school year, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang pagsusuri sa naging epekto ng pagsasara ng mga paaralan dahil sa pandemya ng COVID-19, kabilang ang mga hakbang tungo sa pagbangon ng sektor ng edukasyon.

Sa paghain ng Proposed Senate Resolution No. 11 na isa sa mga prayoridad ni Gatchalian sa 19th Congress, layunin ng mambabatas na matukoy at matugunan ang naging mga hamon sa mga programa ng Department of Education (DepEd) para sa pagpapatuloy ng edukasyon.

Ani Gatchalian, bagama't pinagsikapan ng DepEd na tugunan ang naging epekto ng pandemya, patuloy na hinarap ng basic education sector ang maraming mga suliranin, kabilang ang pag-urong ng kaalaman at pinsala sa ekonomiya--mga bagay na lalong nagpapalala sa dati nang "poor performance" ng mga mag-aaral bago pa tumama ang pandemya.

Ayon sa isang ulat ng UNESCO, UNICEF, at ng World Bank, ang learning poverty sa bansa bago pa tumama ang pandemya ay umabot na sa mahigit siyamnapung porsyento (90.5%). Ang learning poverty ang porsyento ng mga batang sampung taong gulang na hindi marunong bumasa o umunawa ng simpleng kwento. Ayon sa naturang ulat, ang learning poverty sa mga bansang tulad ng Pilipinas ay maaaring umakyat ng sampung (10) percentage points dahil sa pagsasara ng mga paaralan.

Tinataya ng National Economic and Development Authority (NEDA) na ang isang taong pagsasara ng mga paaralan ay may katumbas na halos labing-isang (10.7) trilyong piso pagdating sa productivity at income loss sa susunod na apatnapung (40) taon.

Dagdag pa ni Gatchalian, ang patuloy na pag-antala ng COVID-19 sa edukasyon ay magdudulot ng matinding pinsala sa mga mag-aaral tulad ng pagkawala ng basic numeracy at literacy skills, dagok sa mental health, kakulangan ng sapat na nutrisyon, at mas mataas na panganib na dumanas ng pang-aabuso.

Ayon sa UNESCO Institute of Statistics' Global Monitoring Dashboard, ang ganap na pagsasara ng mga paaralan sa Pilipinas ay ipinatupad sa loob ng pitumpu't limang (75) linggo.

"Upang matiyak natin ang pagbangon ng sektor ng edukasyon, nais nating suriin at maunawaan ang pinsalang dulot ng pandemya ng COVID-19. Kasunod nito ang pagpapatupad natin ng mga hakbang upang hindi mapag-iwanan ang ating mga mag-aaral," ani Gatchalian.

Nakatakdang magbukas sa Agosto 22 ang School Year 2022-2023 habang may hanggang Oktubre 31 ang mga paaralan upang mag-transition sa limang araw ng in-person learning. Simula Nobyembre 2, lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan ay dapat nagpapatupad na ng limang araw ng face-to-face classes.

News Latest News Feed