Press Release
August 9, 2022

Jinggoy: Translate disaster emergency alerts to Filipino, dialects

SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada wants public service announcements translated to Filipino and regional dialects to help share life-saving information and draw public attention to natural disasters and severe weather conditions,

"Mas magiging epektibo ang mensahe kung mas naiintindihan ito ng mas nakararami. Sa mga pagkakataon na oras ang kalaban, ang kapakanan ng publiko ang dapat natin isaalang-alang," said Estrada, who is the Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation.

"Getting reliable, updated information in the most convenient way, written in languages spoken in the impacted communities when communication becomes especially critical, can help ensure public safety, protect property, elicit cooperation and facilitate response efforts," he added.

In his proposed Language Accessibility of Public Information on Disasters Act under Senate Bill No. 680, Estrada seeks to mandate all government agencies and local government units (LGUs) to convert in an easily understandable form and translate to Filipino and appropriate regional languages or dialects all information for the public related to disasters and calamities.

Estrada's proposal also covers information on social amelioration programs, emergency assistance and other social protection measures, disease outbreaks, security concerns of the military and the police, and man-made emergencies.

"As much as practicable, the information should be in plain language and devoid of scientific jargon or technical terminologies. It shall also contain specific information on the extent and scale of impending impact and damage down to barangay level," the senator said.

Estrada underscored the importance of translating emergency-related written materials in Filipino and regional dialects to ensure that the people are properly informed and have access to alerts through all available media and communication channels.

"More important than economic loss is the danger and the loss of lives of the people because of insufficient or inappropriate communication - misinformation, miscommunication, lack of information in far-flung areas - from authorities to their constituents during times of disasters and calamities," Estrada said.


Emergency alerts tuwing may kalamidad, dapat nasa Filipino at mga dialekto - Jinggoy

PARA masiguro ang kaligtasan ng mas nakararami at makatawag ng atensyon ng publiko sa tuwing may kalamidad o paparating na masamang panahon, iminungkahi ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada na isulat sa Filipino at regional dialects ang mga public service announcements na inilalabas ng pamahalaan.

"Mas magiging epektibo ang mensahe kung mas naiintindihan ito ng mas nakararami. Sa mga pagkakataon na oras ang kalaban, ang kapakanan ng publiko ang dapat natin isaalang-alang," ani Estrada, Chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation.

"Mahalagang maaasahan at updated ang mga impormasyon na nakukuha ng mga indibidwal na nakatira sa apektadong komunidad kung kailan kritikal ang pagbibigay babala sa publiko. Ang pagkakasulat ng mga ito sa wikang madaling naiintindihan ng mga residente ay makatutulong na matiyak ang kanilang kaligtasan, maprotektahan ang kanilang ari-arian, magkaroon ng kooperasyon at mapadali ang pagtugon sa kanilang pangangailangan," dagdag pa niya.

Sa ilalim Senate Bill No. 680 o Language Accessibility of Public Information on Disasters Act, iminungkahi ni Estrada na atasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno at local government units (LGUs) na isalin sa Filipino o anumang naaangkop na regional dialect ang mga public emergency announcements upang madaling maintindihan ang lahat ng impormasyon para sa publiko na may kaugnayan sa kalamidad at mga hindi inaasahang mga pangyayari.

Saklaw din ng panukala ni Estrada ang mga impormasyon tungkol sa mga social amelioration program, emergency assistance at iba pang mga hakbang para magbigay proteksyon sa publiko pati na ang paglaganap ng sakit at mga security concern ng military at pulisya at iba pa.

"Hangga't maaari, dapat gawing simple at iwasan ang mga scientific jargon o mga teknikal na terminologies ang mga impormasyong isasapubliko. Dapat din itong maglaman ng impormasyon sa lawak at sukat ng paparating na epekto at pinsalang maaaring makaapekto hanggang sa antas ng barangay," sabi ng senador.

Binigyan diin ni Estrada ang kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino at mga diyalekto ang mga nakasulat na materyales sa panahon na may emergency para sa mga apektadong komunidad upang matiyak ang pagkakaroon ng publiko ng tamang impormasyon at access sa mga alertong nasa iba't ibang media at pamamaraan ng komunikasyon.

"Mas mahalaga kaysa sa pagkalugi ng ekonomiya ay ang panganib at pagkawala ng buhay ng mga tao nang dahil sa kakulangan o hindi naaangkop na komunikasyon - mula sa mga awtoridad sa kanilang mga nasasakupan sa panahon na may kalamidad o mga sakuna," sabi ni Estrada.

News Latest News Feed