Press Release
August 18, 2022

Cayetano bats for safer places to send OFWs

Senator Alan Peter Cayetano on Wednesday pushed for government agencies such as the Department of Migrant Workers (DMW), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), and Philippine Overseas Employment Administration (POEA) to scrutinize international job placements and limit deployment to areas that are safe to work for migrant workers.

"Should the new Department of Migrant Workers study whether or not there are areas where we should really ban sending OFWs kung delikado sa kanila? And are there certain jobs too dangerous to allow our kababayans to go?" Cayetano said in his interpellation of Senator Raffy Tulfo who had given a privilege speech on cases of abuse of Overseas Filipino Workers.

"Maraming places around the world where in demand ang mga Pilipino. We can pressure our departments to have job openings in places where it is safer to work," Cayetano added.

Cayetano, who was Foreign Affairs Secretary from 2017 to 2018 and is a member of the Migrant Workers Committee in the Senate, said OFWs should not be sent to certain countries, particularly those that are in conflict.

"Paano umabot ang OFWs natin sa point na napapahamak na sila? Nagkukulang sa imbestigasyon, tapos padala pa tayo ng padala. We should really study where Filipinos are most at risk," he said.

Cayetano said many Filipinos find the need to work outside the country but the government helps them only when they are in trouble.

"Yes, Filipinos have to go out of the country to look for work, pero bakit sasaluhin lang kapag may problema na? Bakit hindi tayo humanap ng trabaho para sa kanila na less ang trabaho at pang-aabuso?" he said.

Cayetano said many OFWs do not even know where to turn to when they encounter problems while working abroad.

"Alam ba ng mga OFWs natin ang phone numbers ng mga embassy natin? Umaalis ang mga kababayan natin na ang alam lang nila ay y'ung number ng recruiter nila at y'ung sasalong recruiter sa destination country nila. There are simple things that we can do to make life abroad safer para sa mga kababayan natin," he said.

Cayetano said part of the blame goes to some government officials who lack empathy with OFWs.

"Minsan kulang sa empathy yung iba nating mga opisyales, parang alam nila y'ung nangyayari pero parang statistic na lang sa kanila y'ung mga nangyayari sa mga OFWs natin... Hindi statistic ito, tao ang bawat isa na nandito," he said.

Cayetano said he hopes the Senate Committee on Migrant Workers and concerned government agencies would closely coordinate with each other so that OFWs could find a safe place where they could bring attention to their problems and issues.


Cayetano tinutulak na ipadala ang mga OFW sa mas ligtas na lugar

Sinabihan ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Miyerkules ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Migrant Workers (DMW), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), at Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na suriing mabuti ang mga alok na trabaho sa ibang bansa at limitahan lamang ang pagpapadala sa mga lugar na maituturing na ligtas para sa mga migranteng manggagawa.

"Dapat bang pag-aralan ng bagong Department of Migrant Workers kung may mga lugar na talagang ipagbabawal ang pagpapadala ng mga OFW kung delikado sa kanila? At mayroon bang mga trabahong masyadong mapanganib para payagan ang ating mga kababayan na pumunta?" sinabi ni Cayetano sa kanyang interpellation kay Senador Raffy Tulfo na nagbigay ng privilege speech sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga Overseas Filipino Workers.

"Maraming lugar sa buong mundo na malaki ang pangangailangan sa mga Pinoy. Maaari nating i-pressure ang mga departamento na mag alok lamang ng mga trabaho sa mga lugar kung saan mas ligtas ang ating mga kababayan," dagdag niya.

Sinabi ni Cayetano, bilang dating Foreign Affairs Secretary mula 2017 hanggang 2018 at miyembro ng Migrant Workers Committee sa Senado, na may ilang bansa na hindi dapat ipadala ang mga OFW, partikular na ang mga may sagupaan.

"Paano umabot ang OFWs natin sa puntong napapahamak na sila? Nagkukulang tayo sa imbestigasyon, tapos padala pa tayo ng padala. Dapat talaga pag-aralan natin kung saang mga lugar pinaka-delikado ipadala ang mga Pilipino," aniya.

Sinabi ni Cayetano na maraming Pilipino ang nangangailangan na magtrabaho sa labas ng bansa ngunit tinutulungan lamang sila ng gobyerno kapag sila ay may problema na.

"Totoo, nangingibang bansa ang mga Pinoy upang magtrabaho, pero bakit natin sila sasaluhin kapag may problema na? Bakit hindi tayo humanap ng kanilang papasukan na hindi gaanong ma-trabaho at mapang-abuso?" sabi niya.

Sinabi ni Cayetano na maraming mga OFW ang hindi man lang alam kung saan sila tutungo kapag sila ay may mga problema habang nagtatrabaho sa ibang bansa.

"Alam ba ng mga OFWs natin ang phone numbers ng ating mga embassy? Umaalis ang mga kababayan natin na alam lang nila ay y'ung number ng recruiter nila at y'ung sasalong recruiter sa bansang pagtratrabahuan nila. May mga simpleng bagay na kaya nating gawin upang masiguro nating mas ligtas ang ating mga kababayan," wika niya.

Ayon kay Cayetano, bahagi sa problema ang ilang opisyal ng gobyerno na kulang sa malasakit sa mga OFW.

"Minsan kulang sa empathy yung iba nating mga opisyales, parang alam nila y'ung nangyayari pero parang statistic na lang sa kanila y'ung mga nangyayari sa mga OFW natin... Hindi statistic ito, tao ang bawat isa na nandito," dagdag niya.

Umaasa si Cayetano na ang Senate Committee on Migrant Workers at ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ay mahigpit na makikipag-ugnayan sa isa't isa upang ang mga OFW ay makahanap ng ligtas na lugar kung saan mabibigyang-pansin ang kanilang mga problema at isyu.

News Latest News Feed