Press Release
August 30, 2022

Cayetano: We have to find a way that SSS and GSIS pensions should be enough for retirees to survive

Senator Alan Peter Cayetano on Tuesday stressed the need for pensioners to receive enough retirement benefits for them not just to survive but to be sustained in their old age.

"Our long term goal ay dumating po ang panahon na through SSS and GSIS, when someone retires, you can live sustainably with the amount they are giving," Cayetano said in his opening statement as Chair of the Senate Committee on Government Corporation and Public Enterprises during its first organizational meeting today, August 30, 2022.

"Marami po sa mga retired, sa mga pensioners po natin, ay talagang marami na pong reklamo. Sa atin, natutuwa po talaga ang ating mga kababayan na may GSIS at SSS, may nakukuha sila. But the amount na nakukuha nila is not enough to survive," he added.

Cayetano said that the average SSS pension received by senior citizens amounts to P4,984, which is inadequate to support the basic needs of senior citizens.

"The current poverty threshold for a family of five members is P12,000. Kitang-kita po natin na this is more of magic math than reality. Baka iyan po ay minimum of the minimum," he said, referring to the pension amount for retirees.

Talking to the Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations (GCG) Chairperson Retired Justice Alex Quiroz, Cayetano also raised the coverage problem of PhilHealth membership, citing its claim that 90 to 100 percent of the population are already covered by its health insurance.

"Integral ang role ng GOCCs in delivering goods and services to the public. N'ung Speaker ako, malaking issue ang corruption sa PhilHealth. Parating sinasabi ng PhilHealth na 90-100% ay member. Pero kahit saan po ako pumupunta, kapag nagpapataas ako ng kamay kung hindi sila miyembro, marami pa rin ang nagtataas ng kamay. Kung totoong lahat ng Pilipino ay may PhilHealth, bakit kailangan pa ng card sa ospital? Hindi ba dapat sinasabi na lang ang pangalan," he said.

Cayetano referred to the 2018 Consumer Finance Survey that reflected this reality, with the study showing that 83.7 percent of the 18,000 households nationwide (except ARMM and Leyte province) have no insurance or pension plans.

He also lamented the fact that the Philippines ranks dismally in the retirement income system, with the country placing 41st out of 43 countries according to the 2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index.

"Of course, we are living in a global community. Mayroon pong mga benchmark and rating systems such as the Mercer CFA Institute Global Pension Index. The good news is that they classified it into 3 sub-indexes - adequacy, integrity, and sustainability sub indexes. Mataas ang sustainability natin, nasa 19th tayo. Pero kapag binangga mo ang adequacy - kung magkano ang ibinibigay - sa sustainability, malayo," he said.

He added, "Wala tayong sisisihin dito kundi tayo lahat. This is a systemic problem over generations, over decades. Malaki na ang inimprove ng SSS overtime. Meron pa tayong military personnel na in limbo ang kanilang pension. So I'd like for us, as a starting point, na maging aspirational tayo."

Cayetano further highlighted the SSS' need to lay the groundwork and keep in mind the report of the United Nations concerning the slow pace of aging in the Philippine population that will eventually impact the social security arrangements and its sustainability.

In 2021, the SSS had registered earnings of P28 billion, with contributions and investment income exceeding benefit payments and operating expenses. SSS' fund life is estimated to last until 2054.

Cayetano commended Quiroz for his assurance of full cooperation and partnership regarding GOCC performance, even in compelling them to submit documents or be under inspection. ###


Cayetano: Hanapan natin ng paraang maging sapat ang SSS at GSIS pensions para mabuhay ang mga retirees

Binigyang-diin ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes ang pangangailangan ng mga pensiyonado na makatanggap ng sapat na benepisyo sa pagreretiro upang mapanatili nila ang magandang buhay hanggang sa kanilang pagtanda.

"Ang long term goal natin ay dumating na po ang panahon sa pamamagitan ng SSS at GSIS, kapag may nag retiro, mabubuhay ka ng maayos sa halagang ibinibigay nila," sabi ni Cayetano sa kanyang pambungad na pahayag bilang chairperson ng Senate Committee on Government Corporation and Public Enterprises sa unang organisasyong pagpupulong ngayong Agosto 30, 2022.

"Marami po sa mga retired at sa pensioners natin ay talagang marami na pong reklamo. Sa atin, natutuwa po talaga ang ating mga kababayan na may GSIS at SSS, may nakukuha sila. Pero ang halaga na nakukuha nila ay hindi sapat upang mabuhay," dagdag niya.

Sinabi ni Cayetano na ang karampatang pension na natatanggap ng mga senior citizen na nagkakahalaga ng P4,984 ay hindi sapat upang suportahan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.

"Ang kasalukuyang pangangailangan ng pamilya na may 5 miyembro para mabuhay ay P12,000. Kitang-kita po natin na this is more of magic math kaysa realidad. Baka iyan po ay minimum of the minimum," wika niya.

Sa pakikipag-usap niya sa chairperson ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations (GCG) na si Retired Justice Alex Quiroz, inilatag din ni Cayetano ang problema sa coverage ng PhilHealth membership, sa kabila ng pahayag ng health insurance company na sakop na ng membership nito ang 90 hanggang 100 porsyento ng populasyon.

"Mahalaga ang papel ng GOCCs sa paghahatid ng mga produkto at serbisyo sa publiko. N'ung Speaker ako, malaking issue ang corruption sa PhilHealth. Parating sinasabi ng PhilHealth na 90-100% ay member. Pero kahit saan po ako pumupunta, kapag nagpapataas ako ng kamay kung hindi sila miyembro, marami pa rin ang nagtataas ng kamay. Kung totoong lahat ng Pilipino ay may PhilHealth, bakit kailangan pa ng card sa ospital? Hindi ba dapat sinasabi na lang ang pangalan," wika ni Cayetano.

Tinutukoy ni Cayetano ang 2018 Consumer Finance Survey na nagpapakita na 83.7 porsyento ng 18,000 kabahayan sa buong bansa (maliban sa ARMM at lalawigan ng Leyte) ay walang insurance o pension plan.

Ikinalulungkot din niya ang katotohanang mahina ang ranggo ng Pilipinas sa retirement income system, kung saan ang bansa ay nasa ika-41 sa 43 na bansa ayon sa 2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index.

"Siyempre, nabubuhay tayo sa isang pandaigdigang komunidad. Mayroon pong mga benchmark at rating system tulad ng Mercer CFA Institute Global Pension Index. Ang magandang balita ay inuri nila ito sa 3 sub-index - kasapatan, integridad, at sustainability sub index. Mataas ang sustainability natin, nasa 19th tayo. Pero kapag binangga mo ang adequacy - kung magkano ang ibinibigay - sa sustainability, malayo," wika niya.

"Wala tayong sisisihin dito kundi tayo lahat. Ito ay isang sistematikong problema sa paglipas ng mga henerasyon, sa paglipas ng mga dekada. Malaki na ang inimprove ng SSS overtime. Meron pa tayong military personnel na in limbo ang kanilang pension. Kaya I'd like for us, as a starting point, na maging aspirational tayo," dagdag niya.

Pinuri ni Cayetano si Quiroz sa kanyang pagtitiyak ng buong kooperasyon at pakikipagtulungan tungkol sa pagganap ng GOCC, kahit sa pag-atas sa kanila na magsumite ng mga dokumento o sumailalim sa inspeksyon.

News Latest News Feed