Press Release
September 2, 2022

Gatchalian: Strengthen parental involvement in education

Senator Win Gatchalian wants to strengthen the involvement of parents in children's education, growth, and development.

Gatchalian said the new law or Republic Act No. 11908 known as the Parent Effectiveness Service (PES) Program Act, which he principally authored, establishes the PES Program to assist all parents and parent-substitutes in strengthening their knowledge and skills in responding to their parental duties and responsibilities amid the challenges of innovation, social media, and changes in values.

The law aims to encourage parents and parent-substitutes to fully support their children's cognitive development, most importantly their skills in reading, mathematics, and science. It also helps prevent child abuse by educating parents about the rights of the children and familiarizing them with risk factors of warning signs of abuse in children, according to Gatchalian.

The PES Program, which shall primarily cover mothers and fathers of children and parent-substitutes, will be implemented in every city and municipality through their respective social welfare and development offices and government units. LGU officers shall prepare an annual complete program covering all barangays of their respective jurisdictions and should prioritize parents and parent-substitutes with vulnerable children such as children at risk, children in conflict with the law, and children who have been exposed to or involved in violence in homes and communities. Solo parents, adolescent parents, and their parents or parent-substitutes will also be prioritized under the law.

Aside from child development and keeping children safe from abuse, the PES Program also consists of modules on the challenges of parenting, health and nutrition, building the child's positive behavior, keeping a healthy physical environment for the child, and keeping children safe in times of disasters.

"Sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service, matutulungan natin ang mga magulang na magampanan nang mahusay ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ang ating unang guro at nananatiling mahalaga ang kanilang papel sa edukasyon ng mga kabataan, kaya dapat natin silang tulungang maging epektibo sa kanilang papel," said Gatchalian.

The law was inspired by Valenzuela City's Nanay-Teacher Program. The program was implemented with the help of Synergeia Foundation and started as part of Gatchalian's education advocacy when he was Mayor of Valenzuela City.


Gatchalian: Pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon dapat paigtingin

Nais ni Senador Win Gatchalian na pag-ibayuhin ang pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon at growth and development ng kanilang mga anak.

Sa ilalim ng bagong batas na Republic Act No. 11908 o Parent Effectiveness Service (PES) Program Act, itatatag ang naturang PES Program upang tulungan ang mga magulang at parent-substitutes na paigtingin ang kanilang kaalaman at kakayahan upang mas magampanan nila ang kanilang mga tungkulin pagdating sa edukasyon ng mga bata lalo na sa gitna ng mga hamong dulot ng inobasyon, social media, at pagbabago sa mga values. Si Gatchalian ang pangunahing may akda ng nasabing batas.

Hinihikayat ng batas ang mga magulang at mga parent-substitutes na suportahan ang cognitive development ng kanilang mga anak, kabilang ang pagpapaigting sa kanilang kaalaman sa pagbasa, mathematics, at science. Layunin din ng batas ang pagsugpo sa child abuse, bagay na magagawa sa pamamagitan ng mas pinaigting na kaalaman ng mga magulang pagdating sa mga risk factors at mga senyales ng pang-aabuso.

Ang PES Program ay ipapatupad sa bawat lungsod at munisipalidad sa pamamagitan ng kanilang social welfare and development offices at government units. Maghahanda ang mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng taunang programa para sa mga nasasakupan nilang barangay at kailangang bigyan ng prayoridad ang mga magulang at parent-substitutes na may mga anak na tinatawag na children at risk, children in conflict with the law, at mga batang nakaranas ng pang-aabuso. Bibigyan din ng prayoridad ang mga solo parents, adolescent parents, at kanilang mga magulang at mga parent-substitutes.

Maliban sa pagbibigay ng proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, kasali rin sa modules ng PES Program ang mga hamon ng pagiging magulang, tamang pag-uugali ng mga kabataan, maayos na kapaligiran para sa bata, at ang pagpapanatili ng kaligtasan ng bata sa panahon ng kalamidad.

"Sa pamamagitan ng Parent Effectiveness Service, matutulungan natin ang mga magulang na magampanan nang mahusay ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ang ating unang guro at nananatiling mahalaga ang kanilang papel sa edukasyon ng mga kabataan, kaya dapat natin silang tulungang maging epektibo sa kanilang papel," ani Gatchalian.

Inspirasyon ng batas ang Nanay-Teacher Program ng lungsod ng Valenzuela. Ang programa ay ipinatupad sa tulog ng Synergeia Foundation at nagsimula bilang bahagi ng adbokasiya ni Gatchalian sa edukasyon noong siya ay alkalde pa lamang.

News Latest News Feed