Press Release
September 16, 2022

Gatchalian seeks to empower taxpayers

Senator Win Gatchalian is seeking to empower taxpayers by educating them on their basic rights, simplifying the tax compliance process, and requiring revenue authorities to provide quality service to our taxpayers with the end view of enhancing the government's revenue collection efforts.

Section 4 of Senate Bill No. 1199 or the Taxpayer's Bill of Rights and Obligations Act, which was filed by Gatchalian this 19th Congress, stipulates the taxpayers' basic right to participate in taxpayer dialogues and information or education campaigns to elicit awareness on their rights and obligations while helping them comply with revenue laws, rules, and regulations.

"We are aware that taxation laws can sometimes become very difficult to understand by ordinary taxpayers and it is critical that we enable them to appreciate these laws more clearly," Gatchalian said.

For instance, taxpayers must be made aware of what to do when presented with a letter of authority (LOA) by revenue officers and representatives if they want to examine the books of accounts. LOA is required to be presented to a taxpayer before any audit or assessment takes place. It presents the authority given to the Bureau of Internal Revenue (BIR) officer to perform assessment functions to ensure the collection of the correct amount of tax.

"Kailangang basahin nang maigi ng taxpayer ang nakasulat sa dokumento na ipapakita ng revenue officer kung magsasagawa ito ng audit upang malaman ng taxpayer kung mayroong anumang discrepancy o inconsistency. Kung iba ang BIR officer na gagawa ng mismong pag-audit at hindi ang pangalang nakalagay sa dokumento, may karapatan ang taxpayer na hindi sumunod sa kautusan," Gatchalian explained.

"Mahalagang malaman ng mga taxpayer ang kanilang mga karapatan bilang proteksyon laban sa ilang mapang-abusong alagad ng gobyerno," he stressed.

The Anti-Red Tape Authority (ARTA) in 2020 disclosed that the BIR topped the list of "most complained agencies." The April 2022 report of the Revenue Integrity Protection Service (RIPS) of the finance department showed that 55% of the 468 employees investigated from the period July 2016 to February 2022 were from the Bureau of Customs (BOC) while 38% were from the BIR. The erring employees were either dismissed from service, found guilty in criminal cases, suspended, or ordered to pay fines.

"Inaasahan natin na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito ay lalo pa nating maiangat ang tiwala at kumpiyansa ng ating mga taxpayers sa gobyerno nang sa ganun ay mas maging handa sila para tuparin ang kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis at maging maayos ang pangongolekta ng gobyerno ng buwis," Gatchalian ended.


Gatchalian: Itaguyod ang karapatan ng mga taxpayer

Hangad ni Senador Win Gatchalian na itaguyod ang karapatan ng mga taxpayer sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng kanilang mga pangunahing karapatan na kalaunan ay magpapadali din para sa kanila na intindihin ang buong proseso ng pagbubuwis. Ito aniya ay mag-aatas sa mga awtoridad na magpatupad ng dekalidad na serbisyo sa publiko at pag-igihin ang pangongolekta ng buwis.

Nakasaad sa Section 4 ng Senate Bill No. 1199 o ang Taxpayer's Bill of Rights and Obligations Act, na inihain ni Gatchalian ngayong 19thCongress, ang karapatan ng mga taxpayer na makibahagi sa mga diyalogo, ugnayan, o anumang information at education campaigns na magpapaintindi sa kanila ng kanilang mga karapatan at obligasyon, pati na ang mga batas at mga regulasyon ukol sa pagbubuwis.

"Alam nating mahirap maintindihan ng ilan sa ating mga kababayan ang taxation laws kaya mahalagang isapuso nila ang mga ito dahil para rin ito sa kanilang kapakanan," sabi ni Gatchalian.

Ang isang halimbawang ibinigay ni Gatchalian ay ang Letter of Authority o LOA na ipinapakita ng mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa tuwing magsasagawa sila ng audit o assessment sa isang taxpayer.

"Kailangang basahin nang maigi ng taxpayer ang nakasulat sa dokumento na ipapakita ng revenue officer kung magsasagawa ito ng audit upang malaman ng taxpayer kung mayroong anumang discrepancy o inconsistency. Kung iba ang BIR officer na gagawa ng mismong pag-audit at hindi ang pangalang nakalagay sa dokumento, may karapatan ang taxpayer na hindi sumunod sa kautusan," paliwanag ni Gatchalian.

"Mahalagang malaman ng mga taxpayer ang kanilang mga karapatan bilang proteksyon laban sa ilang mapang-abusong alagad ng gobyerno," sambit pa ng mambabatas.

Ibinunyag ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) noong 2020 na ang BIR ang nangunguna sa listahan ng mga "most complained agencies." Sa ulat naman noong Abril 2022 ng Revenue Integrity Protection Service (RIPS) ng finance department, kalahati ng halos limang daang mga empleyadong inimbestigahan nila mula Hulyo 2016 hanggang Pebrero 2022 ay mula sa Bureau of Customs (BOC) habang 38% ay mula sa BIR. Ang mga sangkot na empleyado ay tinanggal sa serbisyo, napatunayang nagkasala sa mga kasong kriminal, sinuspinde, at pinagmulta.

"Inaasahan natin na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito ay lalo pa nating maiangat ang tiwala at kumpiyansa ng ating mga kababayan sa gobyerno nang sa ganun ay mas magiging handa sila para tuparin ang kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis at maging maayos ang pangongolekta ng gobyerno ng buwis," pagtatapos ni Gatchalian.

News Latest News Feed