Press Release
September 29, 2022

Panawagan ni Robin: Buksan ang Isipan sa Medical Marijuana

Kung bukas ang ating mga isipan sa produktong pang-libangan tulad ng alkohol na maaaring may side effects, bakit hindi sa produktong may benepisyo sa kalusugan at may side benefits sa ekonomiya - tulad ng medical marijuana?

Ito ang tanong ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa patuloy na pagtutol ng ilang grupo sa pagsasalegal ng compassionate na paggamit ng medical cannabis (marijuana).

"Gaano pa po karaming pagkakataon ang ating palilipasin? Hanggang kailan pa po natin isasara ang ating pinto para sa medical cannabis samantalang bukas tayo sa iba pang nakapamiminsalang produktong panlibangan lamang?" aniya sa kanyang privilege speech.

Pinunto ni Padilla na maraming Pilipino - kabilang ang mga bata - ang nagtitiis sa epekto ng mga kondisyong medikal tulad ng seizure disorder at epilepsy at sa side effect ng synthetic na gamot para sa kanilang mga sakit.

Bukod dito, marami ring potensyal na benepisyong pang-ekonomiya ang dulot ng non-psychoactive na parte ng halamang species ng marijuana sa paggawa ng mga halos 25,000 na iba't-ibang produkto tulad ng papel, pera, lubid, tela, at pati na ang biofuel, laundry detergent, automobile construction parts, beauty products, hemp protein powders, hemp milk, hemp coffee and milk, particle board biodegradable plastic, paint at insulation.

Maaari ring ma-convert ang hemp upang maging diamond at graphene - isa sa mga materyal na ginagamit sa iba't-ibang industriya tulad ng electronics, bioengineering at energy.

"Kung magkakaroon lamang po ng pagkakataon ang mga ganitong uri ng teknolohiya dito, nasisiguro kong malaki ang magiging tulong nito sa ating pag-unlad bilang isang bansa," giit ni Padilla.

"Kung susumahin po, wala tayong talo. Bagkus, napakadami nating makukuhang benepisyo," dagdag nito.

Nguni't hanggang ngayon, aniya, "hindi natin mapalawak ang paggamit ng hemp dahil sa 'stigma' - dahil lamang kasama ito sa pamilya o species ng marijuana."

Sa kabilang dako, ani Padilla, 88,000 ang naitalang bilang ng mga namatay na may kaugnayan sa consumption ng alkohol noong 2010, samantalang wala pa pong naitalang namatay dahil sa overdose sa marijuana.

"Bagamat ang alkohol ay itinuturing na isang public health problem, 40% pa rin po ng ating mga kababayang Pilipino ang umiinom ng alak sa bansa. Ang ating pang-araw araw na karanasan ang magpapatunay ng mga masamang dulot ng sobra-sobrang alak sa katawan ng isang tao. Sabi nga po ng National Council on Alcoholism and Drug Dependence Inc., malaki rin ang papel na ginagampanan ng alkohol sa komisyon ng mga krimen at ibang pang mga problema ng lipunan," aniya.

"Alam po natin na ang sakit sa kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Tulad po sa ating bansa, damang-dama natin ang hirap at pasakit ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit kung gaano po tayo hirap na hirap na magbukas ng ating pinto sa paghahanap ng 'lunas,' tila ganoon naman po kadali sa ating yakapin ang mga produktong nagdudulot ng mas kapahamakan sa taumbayan," dagdag ng mambabatas.


Robin: Keep Open Mind on Medical Marijuana and Side Benefits

If we can keep an open mind on "sin" products like alcohol that can have bad side effects, why not on products with health opportunities as well as other side benefits for the economy like medical marijuana (cannabis)?

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla raised this question late Wednesday amid the continued resistance of several groups against the compassionate use of medical cannabis.

"Gaano pa po karaming pagkakataon ang ating palilipasin? Hanggang kailan pa po natin isasara ang ating pinto para sa medical cannabis samantalang bukas tayo sa iba pang nakapamiminsalang produktong panlibangan lamang (How many more opportunities will we waste? Until when will we continue to close the door on medical cannabis while keeping it open to potentially harmful sin products)?" he said in his privilege speech.

He noted many Filipinos - including children - continue to suffer from the effects of medical conditions such as seizure disorders and epilepsy, as well as the side effects of synthetic medicines they currently use.

On the other hand, he said there are many potential economic benefits from the non-psychoactive parts of plants from the marijuana species, for making more than 25,000 items such as paper, money, rope, cloth and even biofuel, laundry detergent, automobile construction parts, beauty products, hemp protein powders, hemp milk, hemp coffee and milk, particle board biodegradable plastic, paint and insulation.

Hemp can also be converted to diamond and graphene - a material used in various industries such as electronics, bioengineering and energy.

"Kung magkakaroon lamang po ng pagkakataon ang mga ganitong uri ng teknolohiya dito, nasisiguro kong malaki ang magiging tulong nito sa ating pag-unlad bilang isang bansa (If we have the chance to maximize technology, I am sure this will be a big help for our national progress)," said Padilla.

"Kung susumahin po, wala tayong talo. Bagkus, napakadami nating makukuhang benepisyo (We have nothing to lose but so much to gain)," he added.

Yet, he lamented that up to now, "hindi natin mapalawak ang paggamit ng hemp dahil sa 'stigma' - dahil lamang kasama ito sa pamilya o species ng marijuana (we cannot expand the use of hemp because of the stigma that it is part of the marijuana plant family)."

In contrast, Padilla said some 88,000 have died from the effects of consuming alcohol as of 2010 - while no one has been recorded to have died due to an overdose of marijuana.

"Bagamat ang alkohol ay itinuturing na isang public health problem, 40% pa rin po ng ating mga kababayang Pilipino ang umiinom ng alak sa bansa. Ang ating pang-araw araw na karanasan ang magpapatunay ng mga masamang dulot ng sobra-sobrang alak sa katawan ng isang tao. Sabi nga po ng National Council on Alcoholism and Drug Dependence Inc., malaki rin ang papel na ginagampanan ng alkohol sa komisyon ng mga krimen at ibang pang mga problema ng lipunan (While alcohol is considered a public health problem, 40% of Filipinos continue to consume it here. Our everyday experience sees the ill effects of alcohol. The National Council on Alcoholism and Drug Dependence Inc. said alcohol plays a major role in the commission of crimes and other problems in society)," said Padilla.

"Alam po natin na ang sakit sa kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Tulad po sa ating bansa, damang-dama natin ang hirap at pasakit ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit kung gaano po tayo hirap na hirap na magbukas ng ating pinto sa paghahanap ng 'lunas,' tila ganoon naman po kadali sa ating yakapin ang mga produktong nagdudulot ng mas kapahamakan sa taumbayan (We know pain to the smallest part of the body affects the entire body. We feel the effects of the problems caused by alcoholism. It is ironic that we find it hard to open our doors to solutions to our problems - yet it is easy for us to embrace products that can cause harm)," he added.

*****

Video of SRP's privilege speech: https://www.youtube.com/watch?v=7nz6sNXCewA

News Latest News Feed