Press Release
October 5, 2022

Gatchalian: Consumers to benefit from ERC reset of power transmission rates

Senator Win Gatchalian said a reset of power transmission rates by the Energy Regulatory Commission (ERC), which has been delayed for 10 years, could provide some respite to consumers.

The ERC has begun a review of the National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) rates as it promulgated Resolution No. 08 amending the rules for setting transmission wheeling rates (RTWR) which triggers the process of resetting transmission rates of the transmission utility. A new RTWR means, among others, that the current weighted average cost of capital (WACC) of the NGCP will be revised after more than 10 years.

According to Gatchalian, the review is likely to lead to lower transmission rates, citing a study in 2018 commissioned by the National Transmission Corporation (TransCo). While the current power transmission rates take into account a WACC for NGCP at 15.04%, the study said that the WACC for NGCP should be at 6.4%. This means lower WACC should translate to lower transmission fees passed on to consumers.

The study showed that the average reduction would be Php 0.1141 to Php 0.2376 per kilowatt hour (kWh). This translates to a monthly savings of Php22.82 to Php47.52 for a household consuming 200 kWh a month.

"ERC's review of transmission rates is long overdue. I have long been following up on this from the ERC. I'm confident that this would lower transmission rates and ultimately residential bills," Gatchalian said.

In addition, he said that the ERC's reset of transmission rates would also establish consumer trust that what they are paying for is an accurate amount.

"Kapag nagkaroon ng bagong rates, mawawala ang anumang agam-agam ng mga consumers na may nagsasamantala. Sa halip, magkakaroon sila ng kompiyansa na ang anumang bayarin sa kuryente ay tama at walang labis," the senator stressed.

"This is also crucial for new transmission lines and facilities. This provides an incentive for the NGCP to invest in new infrastructure as it guarantees they will recover all investments in new facilities," he added.


Gatchalian: ERC reset ng power transmission rates pakikinabangan ng mga konsyumer

Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang pag-reset ng power transmission rates ng Energy Regulatory Commission o ERC, na naantala ng sampung taon, ay maaaring makapagbigay ng pakinabang sa mga konsyumer.

Sinimulan na ng ERC ang pagrepaso sa mga rate ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pamamagitan ng Resolution No. 08 na nag-aamyenda sa mga patakaran para sa rules for setting transmission wheeling rates (RTWR) na naging dahilan sa proseso ng pag-reset ng transmission rates ng naturang transmission utility. Ang bagong RTWR ay nangangahulugan na ang kasalukuyang weighted average cost of capital (WACC) ng NGCP ay babaguhin pagkatapos ng higit sa 10 taon.

Ayon kay Gatchalian, ang review ay malamang na humantong sa mas mababang mga rate ng transmission, base sa isang pag-aaral noong 2018 na kinomisyon ng National Transmission Corporation o TransCo). Habang ang kasalukuyang power transmission rate ay nagsa-alang-alang ng WACC na 15.04% para sa NGCP, sinabi ng pag-aaral na ang WACC para sa NGCP ay dapat na nasa 6.4% lamang. Ang mas mababang WACC ay nangangahulugan ng mas mababang mga bayarin sa transmission rates na binabayan ng mga consumers.

Ipinakita ng pag-aaral na ang average na pagbabawas ay magiging Php 0.1141 hanggang Php 0.2376 kada kilowatt hour (kWh) na nangangahulugan na ang matitipid kada buwan ay aabot ng Php22.82 hanggang Php47.52 para sa isang household na kumokonsumo ng 200 kWh kada buwan.

"Matagal nang naantala ang pagrepaso ng ERC sa mga transmission rate. May kumpiyansa ako na ang proseso ay magdudulot ng pagbaba ng transmission rates at kalaunan ay may epekto sa residential bills," sabi ni Gatchalian.

Sinabi din ni Gatchalian na ang pag-reset ng ERC ng transmission rate ay magpapatibay ng tiwala ng mga mamimili na ang kanilang binabayaran ay tamang halaga.

"Kapag nagkaroon ng bagong rates, mawawala ang anumang agam-agam ng mga consumer na may nagsasamantala. Sa halip, magkakaroon sila ng kompiyansa na ang anumang bayad sa kuryente ay tama at walang labis," giit ng senador.

"Mahalaga rin ito para sa mga bagong transmission lines at pasilidad. Nagbibigay ito ng insentibo para sa NGCP na mamuhunan sa mga bagong imprastraktura dahil tinitiyak nito na mababawi nila ang lahat ng pamumuhunan sa mga bagong pasilidad," dagdag niya.

News Latest News Feed