Press Release
January 16, 2023

Gatchalian: Most individual taxpayers to have higher take-home pay this year

Most middle-income taxpayers can expect to have higher take-home pay starting this year courtesy of the Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, said Senator Win Gatchalian who helped in crafting the law.

Starting 2023, taxpayers earning more than P250,000 a year but not over P8 million will be subject to lower income tax rates ranging from 15% to 30% from 20% to 32% previously, as provided by Republic Act No. 10963, also known as the TRAIN law, he said.

For instance, a public school teacher categorized as Teacher 1 with a monthly salary of P27,000 or Salary Grade (SG) 13 who has an annual income of P351,000 will now have monthly tax savings of P420.83 or P5,050 for the entire year. A public hospital nurse categorized as Nurse III or SG 17 who has an annual income of P559,390 or P43,030 monthly will now have monthly savings of P1,289.13 or annual tax savings of P15,469.5.

"Inaasahan natin na lalo pang lalakas ang domestic consumption na may malaking kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya. Dahil sa pinababang buwis, mas mataas ang take-home pay ng mga empleyado na magiging malaking tulong sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin," Gatchalian said.

Take the case of a sales and marketing junior executive with a monthly salary of P22,500 or an annual income of P292,500. His/her savings of P2,125 yearly or P177.08 monthly can buy him/her 2.5 kilograms of regular milled rice and 12 eggs estimated to be worth P176.50. Gatchalian also cites the case of an information technology junior executive who earns P45,000 monthly or P585,000 yearly. Additional food items can be bought with an additional monthly savings of P1,395.83 or P16,750 annually.

"Dahil sa mas mataas ang kanilang kita, inaasahan din natin na magiging maganda itong insentibo para sa mga empleyado na lalo pa nilang paghusayan ang kanilang trabaho at magtulak sa kanila para mag impok o kaya ay mamuhunan," Gatchalian said.

Meanwhile, individual taxpayers with annual taxable income amounting to P250,000 or below will continue to be exempt from paying income tax.


Gatchalian: Take-home pay ng karamihang middle-income taxpayers tataas ngayong taon

Karamihan sa mga middle-income taxpayers ay magkakaroon ng mas mataas na take-home pay simula ngayong taon dahil liliit ang babayarang buwis kasunod ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, sabi ni Senador Win Gatchalian na tumulong sa pagbuo ng batas.

Ipinaliwanag ng senador na simula ngayong 2023, ang taxpayers na kumikita ng higit sa P250,000 kada taon ngunit hindi hihigit sa P8 milyon ay sasailalim sa pinababang income tax rate. Kung dati ay umaabot sa 20% hanggang 32% ang binabayaran nilang buwis, ngayon ay bababa ito sa 15% hanggang 30%, na siyang nakasaad sa Republic Act No. 10963, o kilala bilang TRAIN law.

Halimbawa, ang Teacher 1 sa isang pampublikong paaralan na may buwanang sweldo na P27,000 na nasa Salary Grade (SG) 13 o taunang kita na P351,000 ay magkakaroon na ngayon ng buwanang tax savings na P420.83 kada buwan o P5,050 para sa buong taon. Ang Nurse III naman sa isang pampublikong ospital na nasa SG 17 na may buwanang kita na P43,030 o taunang kita na P559,390 ay magkakaroon na ng monthly savings na P1,289.13 o annual tax savings na P15,469.5.

"Inasahan natin na lalo pang lalakas ang domestic consumption na may malaking kontribusyon sa paglago ng ating ekonomiya. Dahil sa pinababang buwis, mas mataas ang take-home pay ng mga empleyado na magiging malaking tulong sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin," ani Gatchalian.

Sa kaso ng isang sales and marketing junior executive, halimbawa, na may buwanang sweldo na P22,500 o taunang kita na P292,500, ang kanyang savings na P2,125 kada-taon o P177.08 buwan-buwan ay maari nang makabili ng dalawa't kalahating kilo ng regular milled rice at 12 pirasong itlog, batay sa average na presyo ng mga ito sa merkado. Sabi pa ni Gatchalian, ang isang information technology junior executive na kumikita ng P45,000 kada buwan o P585,000 kada taon ay magkakaroon din ng savings na P1,395.83 kada buwan o P16,750 kada taon.

"Dahil sa mas mataas ang kanilang kita, inaasahan din natin na magiging maganda itong insentibo para sa mga empleyado na lalo pa nilang paghusayan ang kanilang trabaho at magtulak sa kanila para mag-impok o kaya ay mamuhunan," Gatchalian said.

Samantala, ang mga individual taxpayers na may annual taxable income na P250,000 o mas mababa ay patuloy na hindi magbabayad ng kanilang income tax.

News Latest News Feed