Press Release
January 24, 2023

MANIFESTATION OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE DEATH OF A FILIPINO WORKER IN KUWAIT

Taus-puso po akong nakikiramay sa mga naulila ng ating kababayan na si Jullebee Ranara, lalo na po yung nakita natin kanina sa photo na ipinakita ng good gentleman mula sa San Juan, na ang ina at isa sa apat na anak ni Jullebee.

At patuloy nating kinokondena ang mga insidente ito ng mga pang-aabuso at pagpatay pa sa ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa Midde East.

Nananawagan din ako sa DMW at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na tutukang mabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait habang sila'y nagtatrabaho pa doon, at lalo na kung, at huwag na sana pong madagdagan, may sinapit na ganitong, sabi nga ng good gentleman mula sa San Juan, napakapait na kapalaran sa Kuwait po kung saan marami na palang naiulat ng kaso ng pang-aabuso at pang-mamaltrato.

Inuulit ko rin po, Madam President, good gentleman mula sa San Juan, ang ating consistent na panawagan sa pagtaguyod ng mga prinsipyo ng mga ILO Fair Recruitment Guidelines, specifically Madam Chair, good gentleman mula sa San Juan, yung relevant po doon sa binanggit kong ILO Fair Recruitment Guidelines, ay yung patungkol sa responsibilidad ng gobyerno.

Binibigyang-diin ko rin po, Madam President at good gentleman mula sa San Juan, na hindi sapat ang paghingi nating ng hustisya para kay Jullebee. Ang tunay na hustisya ay kakabit ng ating masigasig na pagsiguro na mapo-protektahan ang ating mga kababayang nagtatrabaho malayo sa ating Inang Bayan.

At yung pinakamahalagan sigurong magagawa natin para sa ating mga OFW ay ang pagsiguro natin na maging maayos ang ating ekonomiya upang wala nang mangibang-bansa para lamang mabuhay ang kanilang pamilya.

At huling punto po, Madam President, good gentleman mula sa San Juan, dahil nabanggit ko na rin po ang ILO kanina kaugnay ng Fair Recruitment policies nito, at nabanggit din ng good gentleman mula sa San Juan ang ILO Domestic Workers Convention No. 189, batid po natin na bukas lamang ay idadaos ang ILO High Level Mission Legislators Meeting, kung hindi po ako nagkakamali, sa pamumuno mismo ng ating Senate President. At harinawa mapag-usapan po diyan sa High Level Legislators Meeting ng international labor organization itong iba't ibang mahalagang isyu ni-raise po ng good gentleman mula sa San Juan, partikular sa pang-aabuso at pagpatay kay Jullebee Ranara at ang iba pa pong nakakakabit na mga isyu sa usaping karapatan at kagalingan ng ating mga OFWs. Salamat po, Mabuhay.

News Latest News Feed