Press Release
March 8, 2023

Gatchalian bill seeks creation of national SK federation

While preparations are on-going for the 2023 barangay elections, which will be held this coming October, Senator Win Gatchalian is pushing for his proposal to create a national federation for the Sangguniang Kabataan (SK).

Senate Bill No. 1058, which Gatchalian filed last year, seeks to amend the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 (Republic Act No. 10742) to create at the national level the Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. This national federation will be composed of the elected presidents of the Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan.

Under Republic Act No. 10742, the Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan is composed of the convenors of the Pederasyon ng Sangguniang Kabataan, which could either be the Pambayan or Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. The Pambayang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan is composed of SK chairpersons of barangays in a municipality, while the Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan is composed of SK chairpersons of barangays in the city.

Gatchalian's proposal also provides that the duly elected president of the Pederasyon ng Sangguniang Kabataan at all levels shall serve as ex officio members of the Union of Local Authorities of the Philippines. Under the present law, the SK federation presidents only serve as ex officio members of the Sangguniang Bayan, the Sangguniang Panlungsod, and the Sangguniang Panlalawigan, respectively.

In filing the proposed measure, Gatchalian acknowledged how the SK has provided the youth with an avenue for participation in various levels of local government, particularly in local legislation and implementation of programs and projects. He pointed out, however, that under Republic Act No. 10742, no national organization was created for the SK, which could further strengthen its vital role in nation-building.

Gatchalian added that a national SK federation will promote more effective networking and consensus-building to address issues on governance and project implementation.

"Isinusulong natin ang paglikha ng Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan upang lalo pa nating mapalakas ang pakikilahok ng ating mga kabataan sa pamamahala sa ating bansa. Kung mapapatatag natin ang ugnayan sa pagitan ng ating mga opisyal sa SK, mas mapapatatag natin ang kanilang kakayahang tugunan ang mga isyung kinakaharap ng ating mga kabataan," said Gatchalian.


Paglikha sa pambansang pederasyon ng SK isinusulong ni Gatchalian

Habang patuloy ang paghahanda para sa 2023 barangay elections ngayong darating na Oktubre, isinusulong naman ni Senador Win Gatchalian ang kanyang panukalang lumikha ng pambansang pederasyon para sa Sangguniang Kabataan (SK).

Layon ng Senate Bill No.1058, na inihain ni Gatchalian noong nakaraang taon, na amyendahan ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 (Republic Act No. 10742) upang lumikha ng Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. Bubuuin ng pambansang pederasyong ito ng mga nahalal na pangulo ng Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan.

Sa ilalim ng Republic Act No. 10742, ang Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan ay binubuo ng mga convenor ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan na maaaring Pambayan o Panglungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan. Ang Pambayang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan ay binubuo ng SK chairpersons ng mga barangay sa isang munisipalidad, habang ang Panlungsod na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan ay binubuo ng SK chairpersons ng mga barangay sa lungsod.

Nakasaad din sa panukalang batas ni Gatchalian na ang nahalal na pangulo ng Pederasyon ng Sangguniang Kabataan sa lahat ng antas ay magsisilbing ex officio member ng Union of Local Authorities of the Philippines. Sa kasalukuyan, ang mga pangulo ng SK federation ay nagsisilbing ex-officio members lamang ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglungsod, at Sangguniang Panlalawigan.

Kasunod ng panukalang batas, kinilala ni Gatchalian ang papel ng SK upang paigtingin ang pakikilahok ng mga kabataan sa iba't ibang antas ng lokal na pamahalaan, lalo na pagdating sa pagbabalangkas ng mga lokal na batas at pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Pero sinabi ni Gatchalian na sa ilalim ng Republic Act No. 10742, walang pambansang organisasyon ang nabuo para sa SK upang mapatatag ang papel nito sa pamamalakad ng bansa.

Dagdag pa ni Gatchalian, isusulong ng pambansang pederasyon ng SK ang mas epektibong networking at pagbuo ng consensus upang tugunan ang mga isyu sa pamamahala at pagpapatupad ng mga proyekto.

"Isinusulong natin ang paglikha ng Nasyonal na Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan upang lalo pa nating mapalakas ang pakikilahok ng ating mga kabataan sa pamamahala sa ating bansa. Kung mapapatatag natin ang ugnayan sa pagitan ng ating mga opisyal sa SK, mas mapapatatag natin ang kanilang kakayahang tugunan ang mga isyung kinakaharap ng ating mga kabataan," ani Gatchalian.

News Latest News Feed