Press Release
March 28, 2023

Gatchalian urges LGUs to take a stand versus POGOs

Senator Win Gatchalian is urging local government units (LGUs) where Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) operate to make a stand about maintaining the industry's presence in their respective localities.

Gatchalian noted that certain LGUS, especially those considered hubs of POGOs, have started to recognize the implications of allowing POGO operations in their respective jurisdictions. Such LGUs include Manila, Pasay and Paranaque.

"Once crime happens in your jurisdiction, it's the mayor's responsibility and the local chief of police's responsibility. So, it becomes a local issue and it becomes the problem of the community," Gatchalian pointed out, noting that Pasig City was the first LGU to approve an ordinance banning POGOs after recognizing that the social costs of POGO operations outweigh the benefits derived from them.

"What we should strive for is a peaceful and orderly society, a country that we can invite our friends and tourists from abroad to come to. They will not come here if they read in the reports that people are being illegally detained," Gatchalian said.

He emphasized organizations that are capable of kidnapping and illegally detaining people are not businesses but criminal syndicates.

"Only criminal syndicates can illegally detain people and that creates an environment that is not stable for all of us. I'm afraid that if we do not stop this, it will cascade to enforcers, and one day, we will have a difficult time mobilizing enforcers as well because they are already taken hold by these criminal operations," he added.

"Let's not attract investors that bring crimes. Parang kumakapit tayo sa patalim. There are legitimate investors who can bring in capital investments, and increase jobs," he emphasized. The senator added that in the case of POGOs, 90% of their employees are foreign nationals and only 10% are Filipinos. "We are not creating value for our own citizens," he stressed.

As the chairperson of the Senate Committee on Ways and Means, which conducted an inquiry into the social and economic costs of maintaining POGO operations in the country, Gatchalian recommended the immediate ban of POGOs in the country.


Gatchalian hinimok ang mga LGU na manindigan laban sa POGO

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang mga local government units (LGUs), kung saan isinasagawa ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), na manindigan hinggil sa epekto ng pananatili ng industriya sa kani-kanilang lokalidad.

Sinabi ni Gatchalian na ang ilang mga LGU, lalo na ang itinuturing na pinagpupugaran ng mga kumpanya ng POGO, ay nagsimula nang tukuyin ang implikasyon ng POGO operations sa kani-kanilang mga lugar. Kabilang sa mga naturang LGU ang Manila, Pasay, at Paranaque.

"Responsibilidad ng alkalde at ng local chief of police ang nangyayaring krimen sa kanilang nasasakupan. Kaya, nagiging lokal na isyu na ito at problema ng komunidad," ani Gatchalian. Binahagi niya na ang Pasig City ang unang LGU na nagpasa ng ordinansa na nagbabawal sa mga POGO matapos makitang mas malaki ang perwisyo sa komunidad ng mga POGO kaysa sa mga benepisyong nakukuha sa mga kumpanyang ito.

"Ang dapat nating pagsikapan ay ang isang mapayapa at maayos na lipunan, isang bansa kung saan maaari nating anyayahan ang mga mamumuhunan, turista, at mga kaibigang banyaga. Hindi sila pupunta dito kung nabasa nila sa mga report na may mga krimeng nagaganap," sabi ni Gatchalian.

Binigyang-diin niya na ang mga organisasyong may kakayahang mangidnap at magsagawa ng illegal detention ay hindi mga lehitimong negosyante kundi mga sindikatong kriminal.

"Ang mga sindikatong kriminal lamang ang maaaring magsagawa ng pangingidnap at illegal detention na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ating komunidad. Nakakabahala na baka pati mga alagad ng batas ay makain pa ng sistema at magiging mas mahirap para sa atin kalaunan dahil posibleng makontrol na sila ng mga kriminal na operasyon sa bansa," dagdag niya.

"Huwag tayong mang-akit ng mga investor na nagdadala lamang ng krimen. Parang kumakapit tayo sa patalim. May mga lehitimo namang mamumuhunan na maaaring magdala ng investments at maglikha ng mga trabaho," aniya. Sinabi pa ng senador na sa kaso ng mga POGO, 90% ng kanilang mga empleyado ay foreign nationals at 10% lamang ang mga pinoy. "Dapat pangalagaan natin ang ating mga kababayan," giit ng senador.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, na nagsagawa ng pagsisiyasat sa operasyon ng mga POGO sa bansa, inirekomenda ni Gatchalian ang agarang pagbabawal ng mga POGO sa bansa.

News Latest News Feed