Press Release
April 9, 2023

Sen Nancy Binay's
EASTER 2023 MESSAGE

Happy Easter to everyone!

Today we celebrate the ressurection of Jesus Christ after He laid down His life on the cross to wash away the sins of man.

In this joyous day, we are reminded that we can overcome whatever trials we face through the boundless hope brought about by our faith.

May the Risen Christ serve as an inspiration for us to be instruments of love and spark hope in the hearts of our kababayans.

Once again, a happy blessed resurrection Sunday to all!


Mensahe ni Sen Nancy Binay

SA PASKO NG PAGKABUHAY 2023

Isang maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa lahat!

Ngayong araw ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Hesukristo matapos Niyang ialay ang Kanyang buhay sa krus at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan.

Ipinapaalala sa atin ng masayang araw na ito na anumang hamon sa ating buhay ay ating mapagtatagumpayan sa tulong ng walang hanggang pag-asang dala ng ating pananampalataya.

Nawa'y maging inspirasyon sa ating lahat ang liwanag ng Muling Nabuhay na Hesus para tayo ay maging instrumento ng pagmamahal sa ating kapwa at maipanumbalik ang pag-asa sa puso at isipan ng bawat Pilipino.

Muli, HAPPY EASTER--at isang mapagpalayang Pasko ng Pagkabuhay sa ating lahat!

News Latest News Feed