Press Release
April 13, 2023

College-aged individuals keen on ROTC revival --Gatchalian

Aside from having overwhelming support across different socioeconomic classes, the proposal to implement the Reserve Officers' Training Corps (ROTC) in college has broad support across different age groups, including college-aged individuals.

Senator Win Gatchalian shared this detail from the results of a commissioned Pulse Asia survey, which showed that 78% or nearly 8 out of 10 Filipinos support the implementation of ROTC at the tertiary level. A closer look at the results of the survey revealed that 75% of the poll's respondents aged 18-24, the same cohort who will take part in the program, agree with the proposed revival of ROTC in college.

Support for the measure is also overwhelming among people with varying educational backgrounds, including those who received some high school education (74%), completed high school (77%), those who received some college education (79%), and those who are in vocational education (83%).

"Malinaw na batay sa pag-aaral, suportado ng ating mga mamamayan ang panukalang ibalik ang ROTC. Sentimyento ito hindi lang ng ating mga magulang, kundi pati na rin ng ating mga kabataan," said Gatchalian, co-author and co-sponsor of Senate Bill No. 2034.

Aside from training students for national defense preparedness, civil military operations, and law enforcement, Senate Bill No. 2034 or the Reserve Officers' Training Corps Act also aims to provide students with skills and knowledge to provide service in times of emergencies and disasters, including disaster response operations, rescue and relief operations, and early recovery activities.

"Hindi lamang ang ating mga kabataan ang makikinabang sa ROTC, kundi ang buong bansa. Sa ilalim ng programang ito, paiigtingin natin ang papel ng mga kabataan bilang mga lider at mga aktibong miyembro ng lipunan, lalo na sa mga panahong haharapin natin ang mga sakuna, kalamidad, at anumang emergency," Gatchalian added.

Those who favor the restoration of ROTC believe that it will teach young people discipline and responsibility (71%). They also believe that it will train and prepare students to defend the country (60%).

Under the proposed ROTC bill, all undergraduate students shall undertake the Mandatory Basic ROTC for four semesters.


Gatchalian: Panukalang pagbabalik ng ROTC suportado rin ng mga kabataan

Maliban sa suportang nagmumula sa iba't ibang socioeconomic classes, suportado rin ng iba't ibang age group, kabilang ang mga kabataang nasa edad para pumasok sa kolehiyo, ang pagpapatupad sa Reserve Officers' Training Corps (ROTC) sa kolehiyo.

Ibinahagi ni Senador Win Gatchalian ang detalyeng ito mula sa naging resulta ng isang Pulse Asia survey, kung saan lumalabas na 78% o halos walo sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa pagpapatupad ng ROTC sa kolehiyo. Lumalabas sa naturang survey na 75% ng mga kalahok ng survey na 18-24 taong gulang ang sumasang-ayon sa pagbabalik ng ROTC sa kolehiyo. Ang naturang age group ang inaasahang makikilahok sa panukalang programa.

Suportado din ng nakararaming Pilipino na may iba't ibang educational background ang panukala, kabilang ang mga nakapag-aral sa high school (74%), nakatapos ng high school (77%), mga nakapag-aral sa kolehiyo (79%), at mga nasa vocational education (83%).

"Malinaw na batay sa pag-aaral, suportado ng ating mga mamamayan ang panukalang ibalik ang ROTC. Sentimyento ito hindi lang ng ating mga magulang, kundi pati na rin ng ating mga kabataan," ani Gatchalian, co-author at co-sponsor ng Senate Bill No. 2034.

Maliban sa paghahanda sa mga mag-aaral para sa pagtatanggol sa bansa, civil military operations, at law enforcement, layon ng Senate Bill No. 2034 o Reserve Officers' Training Corps Act na paigtingin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magbigay ng serbisyo sa panahon ng mga kalamidad at sakuna, kabilang ang disaster response operations, rescue and relief operations, at early recovery activities.

"Hindi lamang ang ating mga kabataan ang makikinabang sa ROTC, kundi ang buong bansa. Sa ilalim ng programang ito, paiigtingin natin ang papel ng mga kabataan bilang mga lider at mga aktibong miyembro ng lipunan, lalo na sa mga panahong haharapin natin ang mga sakuna, kalamidad, at anumang emergency," dagdag ni Gatchalian.

Sa mga pabor sa pagbabalik ng ROTC, naniniwala silang tuturuan nito ang mga kabataan ng disiplina at pagiging responsable (71%). Naniniwala rin silang tuturuan ng programa ang mga mag-aaral na ipagtanggol ang bansa (60%).

Sa ilalim ng panukalang batas, kailangang kumuha ang mga undergraduate students ng Mandatory Basic ROTC sa loob ng apat na semestre.

News Latest News Feed