Press Release
May 4, 2023

Gatchalian wants more Filipinos to become financially adept for their future

Senator Win Gatchalian wants more Filipinos to become financially adept for their future by having savings and insurance accounts that they could tap into during times of emergencies and other unexpected financial difficulties.

Finding as "alarming" the results of the 2021 Financial Inclusion Survey conducted by the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Gatchalian filed proposed Senate Resolution No. 569, which seeks to address the gaps in Filipinos' financial literacy through a Senate inquiry in aid of legislation.

"Dapat magbalangkas ang Kongreso ng mga patakaran para sa mga repormang tutulong sa mga Pilipino na magkaroon ng tamang kaalaman at desisyon sa paghawak ng pera kabilang ang pag-iimpok, insurance, pamumuhunan, at paghahanda para sa pagreretiro," Gatchalian said.

"Base sa resulta ng survey, ang kakulangan sa financial literacy ay pumipigil sa marami nating kababayan na makapag desisyon nang maayos para sa kanilang kinabukasan at maprotektahan ang kanilang mga sarili sa panahon ng sakuna at pangangailangan," he added.

The BSP survey showed that although more Filipinos may own financial accounts and invest, fewer Filipinos had savings and insurance in 2021. Based on the survey, the share of adults with savings fell to 37% in 2021 from 53% in 2019, while the share of adults with insurance declined to 17% in 2021 from 23% in 2019.

Such a finding is consistent with the 4.6% year-on-year contraction of the total number of estimated insured lives by microinsurance products from 46.97 million as of the first quarter of 2021 to 44.81 million as of the first quarter of 2022 as per data from the Insurance Commission. The same survey indicated that borrowing was the main coping mechanism of Filipinos across all financial needs, followed by use of savings and income.

"These results suggest that given their limited income and credit, many Filipinos are still delaying or depleting savings, mismanaging credit, or defaulting on their debts, bypassing legitimate investment opportunities or falling victim to investment scams or taking out 'buy now, pay later' loans from unregulated lending companies, often with high-interest rates.

Unfortunately, most of these affected Filipino households are also the same ones seeking government aid," Gatchalian said.

Gatchalian has also filed last year a proposed legislation, Senate Bill 479, that will require teaching financial literacy in elementary, secondary, and tertiary levels, including technical-vocational institutions.


Gatchalian nais na maging 'financial literate' ang mas maraming Pilipino

Nais ni Senador Win Gatchalian na mas maraming Pilipino ang maging mas marunong sa usaping pananalapi at magkaroon ng savings at insurance accounts na maaari nilang gamitin sa panahon ng emergency at iba pang hindi inaasahang problema sa hinaharap.

Nakakaalarma kasi aniya ang resulta ng 2021 Financial Inclusion Survey na isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) kaya inihain niya ang Senate Resolution No. 569 upang magsagawa ang Senado ng imbestigasyon na naglalayong tugunan ang mga kakulangan sa financial literacy ng mga Pilipino.

"Dapat magbalangkas ang Kongreso ng mga patakaran para sa mga repormang tutulong sa mga Pilipino na magkaroon ng tamang kaalaman at desisyon sa paghawak ng pera kabilang ang pag-iimpok, insurance, pamumuhunan, at paghahanda para sa pagreretiro," sabi ni Gatchalian.

"Base sa resulta ng survey, ang kakulangan sa financial literacy ay pumipigil sa marami nating kababayan na makapagdesisyon nang maayos para sa kanilang kinabukasan at maprotektahan ang kanilang sarili sa panahon ng sakuna at pangangailangan," dagdag niya.

Ipinapakita ng survey ng BSP na bagama't mas maraming Pilipino ang maaaring magkaroon ng financial account at mamuhunan, mas kaunti ang mga Pilipino na may savings at insurance noong 2021. Batay sa survey, ang bahagi ng mga Pilipino na nasa hustong gulang na may savings ay bumaba sa 37% noong 2021 mula sa 53% noong 2019, habang ang bahagi ng mga nasa hustong gulang na may insurance ay bumaba sa 17% noong 2021 mula sa 23% noong 2019.

Ang naturang resulta ay naaayon sa 4.6% year-on-year contraction ng kabuuang bilang ng mga may insurance mula 46.97 milyon noong unang quarter ng 2021 hanggang 44.81 milyon noong unang quarter ng 2022, ayon sa datos ng Insurance Commission. Nagpapahiwatig ito na ang pangungutang ang pangunahing paraan ng mga Pilipino para tumugon sa lahat ng pangangailangang pinansyal, na sinusundan ng paggamit ng mga ipon at kita.

"Iminumungkahi ng naturang survey na dahil sa kanilang limitadong kita, maraming Pilipino ang naaantala o nauubos pa rin ang ipon, at pumapatol sa kung anu-anong klase ng pangungutang na hindi nababayaran, nabibiktima ng iba't-ibang investment scam o kaya ay 'buy now, pay later' na klase ng pangungutang na malimit na inaalok ng mga kumpanyang hindi regulated ng gobyerno na kadalasang may mataas na interes.

"Sa kasamaang-palad, karamihan sa mga apektadong households ay sila ring mga nangangailangan ng ayuda mula sa gobyerno," sabi ni Gatchalian.

Si Gatchalian ay naghain noong nakaraang taon ng panukalang batas, ang Senate Bill 479, na layong turuan ng financial literacy ang mga mag-aaral sa elementarya, high school, kolehiyo, at mga nasa technical-vocational institutions.

News Latest News Feed