Press Release
May 8, 2023

Updates on tackled cases cap off Season 1 of Alan and Pia's public service show

The public service show 'Cayetano in Action with Boy Abunda' (CIA with BA) on GMA 7 has ended its first season after 14 episodes, but the results of the on-air legal consultations call for a season two.

In the show's 14th and final episode, the audiences saw an update on the lives of the individuals who brought their cases for televised legal advice and resolution before sibling-senators Alan Peter and Pia Cayetano, who co-host the show with 'King of Talk' Boy Abunda.

One of them was a woman from the February 12 episode who had been fighting for the right of her children to receive support from their biological father, who had turned out to be a married man.

With full guidance from the lawyer assigned to her by the Cayetanos, she was finally able to file a lawsuit against the biological father who not only failed to provide for their children but also failed to protect the children from his legal wife who had once physically assaulted them.

"After ko pong makausap si Ate Pia at Kuya Alan at Tito Boy, gumaan po y'ung pakiramdam ko at marami akong nalaman na karapatan para sa mga anak ko. At y'un po ang pinanghahawakan ko ngayon sa pag-file ng kaso," she said.

Meanwhile, a defendant from the Case 2 Face segment of the episode on April 16 who was troubled with overdue debt was able to start a small business of her own using the capital provided to her by the show.

"Kung hindi dahil sa tulong niyo sa akin katulad po sa pagtitinda ko hindi ako makakaraos sa buhay ko," she said, addressing the Cayetano siblings.

She also thanked the two senators for helping her pay for surgery for her cataract.

"Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po maooperahan ang mata ko. Kayo ang binigay sa akin ng Panginoon," she said.

Meanwhile, the arguing parties from the April 2 episode's Case 2 Face segment have already turned a new page in life.

This after the couple who was brought by their landlady to CIA with BA for failing to pay off their overdue electric bill worth more than P10,000 successfully paid their obligations according to the set terms.

"Nagpapasalamat po kami kay Kuya Alan at Ate Pia dahil nakalipat na po kami sa bagong bahay at may bagong negosyo na po. Salamat po!" the couple said.

The show's Payong Kapatid segments in all of the 14 episodes also turned out well behind the camera, among them two women who have been empowered to be economically independent.

One woman who suffered domestic abuse for almost two decades underwent counseling and skills training so she can finally leave the abusive relationship, as advised by Senator Pia.

"Thank you po Ate Pia and Kuya Alan Cayetano said binigay niyo pong trabaho sakin. Salamat at nagkaroon ako ng ganitong oportunidad," she said.

Another woman, who was torn between letting her husband lend her sister-in-law what little they have left for the latter's dialysis and demanding that he allot his earnings for their own family's needs, was given capital for a small sari-sari store so she can augment her husband's income.

CIA with BA is a continuation of the work started by Sen. Alan and Pia's father, the late Senator Rene Cayetano, with his radio and television program 'Compañero Y Compañera' where he also gave on-air legal advice and commentary.

According to Senator Alan, their intent with CIA with BA is to be an avenue for settling legal issues without being "confined in legal concepts."

"[CIA with BA] is a creative way of looking at legal issues [where we] give advice without confining it sa pagiging bookish. Kasi katulad nga ng sinabi sa Bible, the law was made for man, not man made for the law," he said in a Facebook livestream on March 27, 2023.

Updates about the show can be found at the @cayetanoinactionwithboyabunda account on Facebook, Instagram, TikTok and Youtube.


Season 1 ng public service show nina Sen Alan at Pia, nagtapos sa pagkakaayos ng mga magkakaaway na partido

Natapos na ang unang season ng public service show na 'Cayetano in Action with Boy Abunda (CIA with BA) pagkatapos ng 14 na episode, pero makikita sa resulta ng on-air legal consultation na nangangailangan talaga ng season two.

Sa ika-14 at huling episode ng programa sa GMA 7, nakita ng mga manonood ang update sa buhay ng mga taong nagdala ng kanilang mga kaso para sa legal na payo at resolusyon sa telebisyon sa harap ng magkapatid na senador na sina Alan Peter at Pia Cayetano, na co-host ng palabas kasama ang 'King of Talk' na si Boy Abunda.

Ang isa sa kanila ay isang babae sa episode noong February 12 na ipinaglalaban ang karapatan ng kanyang mga anak na makatanggap ng suporta mula sa kanilang ama, na kasal pala sa ibang babae.

Sa patnubay ng abogadong itinalaga sa kanya ng mga Cayetano, sa wakas ay nagawa niyang magsampa ng kaso laban sa ama na hindi lamang nabigo na tustusan ang kanilang mga anak kundi nabigo ring protektahan ang mga anak mula sa kanyang legal na asawa na minsan nang sinaktan sila.

"After ko pong makausap si Ate Pia at Kuya Alan at Tito Boy, gumaan po y'ung pakiramdam ko at marami akong nalaman na karapatan para sa mga anak ko. At y'un po ang pinanghahawakan ko ngayon sa pag-file ng kaso," pahayag nito.

Samantala, ang isa namang nirereklamo sa Case 2 Face segment ng episode noong April 16 na nabaon sa utang ay nakapagsimula ng sarili niyang maliit na negosyo gamit ang kapital na ibinigay sa kanya ng palabas.

"Kung hindi dahil sa tulong niyo sa akin katulad po sa pagtitinda ko hindi ako makakaraos sa buhay ko," mensahe niya sa magkapatid na Cayetano.

Nagpasalamat din siya sa dalawang senador sa pagtulong sa kanya na mapaoperahan ang kanyang katarata.

"Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po maooperahan ang mata ko. Kayo ang binigay sa akin ng Panginoon," aniya.

Samantala, ang mga nagtatalo na partido mula sa Case 2 Face ng April 2 episode ay nakapag-bagong buhay na.

Ito ay matapos na matagumpay na nabayaran ng mag-asawang ang kanilang landlady, na nagreklamo na hindi sila nagbayad ng kuryente na umabot na sa mahigit P11,000.

"Nagpapasalamat po kami kay Kuya Alan at Ate Pia dahil nakalipat na po kami sa bagong bahay at may bagong negosyo na po. Salamat po!" pahayag ng mag-asawa.

Ang Payong Kapatid segment naman ng lahat ng episode ay naging maayos din sa likod ng kamera, kabilang ang dalawang kababaihan na natulungang makatayo sa sarili nilang mga paa.

Isang babae na dumanas ng pisikal na pang-aabuso sa loob ng halos dalawang dekada ay sumailalim sa counseling at skills training para tuluyan na siyang makaalis sa mapang-abusong relasyon, gaya ng payo ni Senator Pia.

"Thank you po Ate Pia and Kuya Alan Cayetano sa binigay niyo pong trabaho sakin. Salamat at nagkaroon ako ng ganitong oportunidad," wika ng babae.

Ang isa naman, na pinoproblema ang pagpapahiram ng pera ng kanyang asawa sa kapatid nito na nagda-dialysis imbes na ilaan aniya sa kanilang pamilya, ay binigyan ng puhunan para makapagsimula ng maliit na sari-sari store upang madagdagan ang kinikita nila.

Ang CIA with BA ay pagpapatuloy sa gawaing sinimulan ng ama nina Sen. Alan at Pia na si dating Senador Rene Cayetano sa kanyang programa sa radyo at telebisyon na 'Compañero Y Compañera' kung saan nagbigay din siya ng on-air na payong legal at komentaryo.

Ayon kay Senator Alan, ang kanilang layunin sa CIA kasama ang BA ay masolusyunan ang mga legal na isyu ng mga kababayan nang hindi "confined [sa] legal concepts."

"[CIA with BA] is a creative way of looking at legal issues [where we] give advice without confining it sa pagiging bookish. Kasi katulad nga ng sinabi sa Bible, the law was made for man, not man made for the law," aniya sa isang Facebook livestream noong March 27, 2023.

Makikita ang mga update tungkol sa palabas sa @cayetanoinactionwithboyabunda account nito sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.

News Latest News Feed