Press Release
May 12, 2023

Jinggoy eyes prison term, P5M fine vs cyber criminals

SENATOR Jinggoy Ejercito Estrada is eyeing the imposition of a jail term and fine amounting to as much as P5 million against cyber criminals engaged who target virtual or electronic wallets and similar platforms used for digital financial services.

Estrada recently filed Senate Bill No. 2171, the proposed Bank Accounts, Electronic Wallets, and Other Financial Accounts Regulation Act, to fully equip and empower government agencies and financial regulators to address cybercrime schemes and provide financial consumers with efficient means to resolve their complaints.

"Kung may kakayahan ang mga kinauukulan na matunton ang mga nasa likod ng mga hacking o unauthorized transactions, scamming at iba pang modus gamit ang internet o sa pamamagitan ng mobile banking, dapat may kaukulang parusa na pagkakakulong at mabigat na multa na kakaharapin sila," Estrada said.

"At kung ayaw natin na mawalan ng kumpiyansya ang publiko sa mga digital transactions, dapat may kasiguraduhan na maibabalik ang mga perang pinaghirapan nila na nawalang parang bula," the senator stressed.

Due to the damaging effect on the economy, the seasoned lawmaker is seeking to declare in his bill the commission of large-scale offenses or the use of a mass mailer as a form of economic sabotage and a heinous crime, punishable with life imprisonment and a fine ranging from P1 million to P5 million.

An act shall be deemed committed by a syndicate if it was carried out by a group of three or more persons conspiring with one another, while those considered as large scale are acts against three or more persons individually or as a group.

In his proposed measure, Estrada likewise seeks to prohibit money mules, social engineering schemes, and acts abetting in the commission of the covered offenses.

Money mule involves transferring illegally acquired money on behalf of someone else through an e-wallet or other financial account, while social engineering schemes include, among others, phishing, tricking users into making security mistakes or giving away sensitive information.

Those found guilty of money mule will be meted with imprisonment or prision correccional or a fine of P100,000 to P200,000. Those who performed social engineering schemes will be punished with prision mayor or a fine of P200,000 to P500,000, Estrada said.

If the target or victim of the social engineering scheme is a senior citizen at the time the offense was committed or attempted, the maximum penalty shall be imposed, he added.

"There is a need to protect the public from cyber criminals and criminal syndicates who target financial accounts, e-wallets, and other financial accounts or lure account holders into perpetrating fraudulent activities," Estrada said.

"We need to provide financial consumers with efficient means to resolve their complaints, make it less cumbersome, transparent and allow quicker resolutions that will be more to their advantage," he added.


Prison term, P5M na multa sa mga hackers, cyber criminals iminungkahi ni Jinggoy

NAIS ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada na ipakulong at patawan ng multa ng aabot sa P5 milyon ang mga cyber criminals na tina-target ang mga virtual o electronic wallet at iba pang plataporma na ginagamit para sa digital na serbisyong pinansyal.

Sa Senate Bill No. 2171, o ang panukalang Bank Accounts, Electronic Wallets, and Other Financial Accounts Regulation Act, nais ni Estrada na palakasin at bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno at mga financial regulators para labanan ang mga cybercrime scheme at mabigyan ang mga consumers ng epektibong paraan para masolusyunan ang kanilang mga reklamo.

"Kung may kakayahan ang mga kinauukulan na matunton ang mga nasa likod ng mga hacking o unauthorized transactions, scamming at iba pang modus gamit ang internet o sa pamamagitan ng mobile banking, dapat may kaukulang parusa na pagkakakulong at mabigat na multa na kakaharapin sila," sabi ni Estrada.

"At kung ayaw natin na mawalan ng kumpiyansya ang publiko sa mga digital transactions, dapat may kasiguraduhan na maibabalik ang mga perang pinaghirapan nila na nawalang parang bula," giit niya.

Dahil sa nakapipinsalang epekto ng mga gawaing ito sa ekonomiya, nais ng batikang mambabatas na ideklara sa kanyang panukalang batas ang pagkakasangkot sa malalaking krimen o ang paggamit ng mass mailer bilang isang economic sabotage at karumal-dumal na krimen, na may parusang habambuhay na pagkakakulong at multang mula P1 milyon hanggang P5 milyon.

Ang krimen ay ituturing na ginawa ng isang sindikato kung ito ay binubuo ng tatlo o higit pang tao na nagsabwatan, samantalang ang itinuturing na large scale ay ang pambibiktima sa tatlo o higit pang indibidwal o bilang isang grupo.

Sa kanyang panukalang batas, nais din ni Estrada na ipagbawal ang mga money mule, social engineering schemes at mga gawain na nagtutulak sa pagsasagawa ng mga nabanggit na krimen.

Itinuturing na money mule ang paglilipat ng pera na iligal na nakuha mula sa e-wallet ng ibang tao o iba pang financial account, habang ang social engineering scheme tulad ng phishing ay panlilinlang sa pamamagitan ng pagkakamali sa security features o pagbibigay ng sensitibong impormasyon ng account holder.

Ang mga nahatulang guilty sa money mule ay papatawan ng pagkakakulong na prision correccional o multang nagkakahalaga ng P100,000 hanggang P200,000. Ang mga gumawa ng social engineering scheme ay paparusahan ng prision mayor o multang P200,000 hanggang P500,000, sabi ni Estrada.

Kung ang target o biktima ng social engineering scheme ay isang senior citizen noong nagawa o tinangka ang krimen, ang pinakamataas na parusa o habambuhay na pagkakakulong ang dapat ipataw, dagdag pa niya.

"May pangangailangan na proteksyon ang publiko laban sa mga cyber criminals at criminal syndicates na tina-target ang financial accounts, e-wallets at iba pang financial accounts o nang-aakit sa may hawak ng account na gumawa ng mga mapanlinlang na gawain," sabi ni Estrada.

"Kailangan nating bigyan ang financial consumers ng epektibong paraan para malutas ang kanilang mga reklamo, gawin mas magaan, transparent at magbigay ng mas mabilis na solusyon na makakabuti sa kanila," dagdag pa niya.

News Latest News Feed