Press Release
June 26, 2023

Sen. Alan shares lessons on faith, relationships from late dad

Of all the lessons the late Senator Rene Cayetano taught his children, the one that struck Senator Alan Peter Cayetano the most is the importance of nurturing one's faith in God and relationship with others.

"Na-interview po siya at tinanong, 'Rene, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang pinakaimportante sa buhay?' Sabi niya, 'Ang pinakaimportante ay quality of life -- quality ng relasyon mo sa Diyos at quality sa mga relasyon mo sa mga mahal mo," Cayetano said as he recounted one of his father's last interviews two decades ago.

Speaking to hundreds of life coaches and Taguigeños who are part of the Kaagapay sa Pag-unlad (KSP), Cayetano said his father's most important ambition was to be closer to God and to the people.

"In the end, sa lahat ng ambisyon ni Tatay, hindi niya sinabi ng 'sana gumaling ako para maging Presidente, o lumakas para lalo akong yumaman, sana mas marami ang kotse ko'. Wala po lahat iyon," he told the crowd that was holding its general assembly at Taguig City University on June 25, Sunday.

Kaagapay sa Pag-unlad, a program aimed at helping Taguigeños live a better life, was launched by Cayetano in 2010 as a Poverty Alleviation Program.

In 2020, it was relaunched as KSP and has continued to reach out the Taguigeño campuses, churches, and communities by means of providing training, scholarship opportunities, and various forms of assistance.

The event, in which hundreds of Taguigeños received assistance from Cayetano, was held a day after the Cayetano family commemorated on Saturday, June 24, the 20th death anniversary of the late senator who passed away in 2003.

Cayetano noted that his father's lesson is similar to the two greatest commandments in the Bible. "Hindi ba it's just a different way of saying the two greatest commandments?" he said, referring to Matthew 22:37-39 which says, "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.'"

Speaking heart-to-heart with the beneficiaries, Cayetano said the life lesson from his father conveyed Jesus' teachings about not being preoccupied with seeking food and other material things but seeking God's kingdom first.

"Mga beneficiaries, members, at partners sa programang ito, seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat ng nasa isip ninyo -- gutom, uhaw, kulang sa scholarship at pag-aaral, uhaw sa tamang ambisyon, sasakyan --sabi ng Panginoon, I will add that to you. Dagdag at libre iyon," he said.

The senator said he will continue to stand with them in seeking God's kingdom and helping them in their needs as his brothers and sisters in the faith from the City of Taguig.

"It is a pleasure for me and Lani to be a brother and sister to you and to minister to your needs. Kaagapay po natin ang mga barangay, ang siyudad, at churches dito sa Taguig," he said.


Sen. Alan, ibinahagi ang mga pangaral ng ama tungkol sa pananampalataya, pakikpag-ugnayan sa kapwa

Sa lahat ng mga ipinangaral ng yumaong Senador Rene Cayetano sa kanyang mga anak, ang pinakatumatak sa diwa ni Senador Alan Peter Cayetano ay ang kahalagahan ng pagpapayaman ng pananampalataya sa Diyos at ng pakikipag-ugnayan sa kapwa tao.

"Na-interview po siya at tinanong, 'Rene, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang pinakaimportante sa buhay?' Sabi niya, 'Ang pinakaimportante ay quality of life -- quality ng relasyon mo sa Diyos at quality sa mga relasyon mo sa mga mahal mo," kwento ni Cayetano tungkol sa isa sa mga huling panayam ng kanyang ama dalawang dekada na ang nakaraan.

Sa pakikipag-usap sa daan-daang life coaches at mga Taguigeño na bahagi ng Kaagapay sa Pag-unlad (KSP), sinabi ni Cayetano na ang pinakamahalagang ambisyon ng kanyang ama ay ang maging mas malapit sa Diyos at sa mga tao.

"In the end, sa lahat ng ambisyon ni Tatay, hindi niya sinabi ng 'sana gumaling ako para maging Presidente, o lumakas para lalo akong yumaman, sana mas marami ang kotse ko'. Wala po lahat iyon," wika niya pagpupulong sa Taguig City University noong Linggo, June 25.

Ang Kaagapay sa Pag-unlad (KSP) ay isang programa na naglalayong tulungan ang mga Taguigeño na magkaroon ng mas magandang buhay. Inilunsad ito ni Cayetano noong 2010 bilang isang Poverty Alleviation Program.

Noong 2020, muli itong inilunsad bilang KSP at patuloy na inaabot ang mga unibersidad, simbahan, at komunidad ng mga Taguigeño sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay, mga pagkakataon sa scholarship, at iba't ibang uri ng tulong.

Ang general assembly na ito, kung saan daan-daang Taguigeño ang nakatanggap ng tulong mula kay Cayetano, ay idinaos isang araw matapos gunitain ng pamilya Cayetano noong Sabado, June 24, ang 20th death anniversary ng senador na pumanaw noong 2003.

Sinabi ni Cayetano na ang pangaral ng kanyang ama ay maihahalintulad sa dalawang pinakamahalagang utos sa Bibliya. "Hindi ba it's just a different way of saying the two greatest commandments?" aniya, na tinutukoy ang Matthew 22:37-39 na nagsasabing, "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.'"

Ayon ka Cayetano, naniwala ang kanyang ama na hindi dapat maging abala sa paghahanap ng pagkain at iba pang materyal na bagay kundi sa pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos.

"Mga beneficiaries, members, at partners sa programang ito, seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat ng nasa isip ninyo -- gutom, uhaw, kulang sa scholarship at pag-aaral, uhaw sa tamang ambisyon, sasakyan --sabi ng Panginoon, I will add that to you. Dagdag at libre iyon," sabi niya.

Sinabi ng senador na patuloy siyang tutulong sa kanilang mga pangangailangan bilang kapatid sa pananampalataya mula sa Lungsod ng Taguig.

"It is a pleasure for me and Lani to be a brother and sister to you and to minister to your needs. Kaagapay po natin ang mga barangay, ang siyudad, at churches dito sa Taguig," aniya.

News Latest News Feed