Press Release
June 27, 2023

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON WAR ON DRUGS

Sa paggunita natin ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, nakikiisa ako sa international community sa panawagang wakasan na ang pakanang "war on drugs" ng gobyerno. Kaisa rin ako ng mga biktima ng war on drugs sa paghahanap ng hustisya, pagsasagawa ng mga polisiyang evidence-based at gender inclusive.

Sa huling pagsisiyasat, 2.05% ang prevalence of drug use sa bansa, katumbas ng 1.7M Filipinos. Kailangan nila ang ating pagtugon.

Our experience from the previous administration proves that the law enforcement-heavy "war on drugs" is ineffective. It only creates opportunities for human rights abuses and violations, and further aggravates the situation of the marginalized communities living in poverty.

As we know, drug-related killings in the Philippines have not stopped. Some high-ranking state operatives are also allegedly linked to the drug trade.

As we continue to seek justice and accountability for the victims of the war on drugs, inaasahan natin na ang kasalukuyang administrasyon ay makikiisa at makipagtulungang bigyang hustisya ang mga biktima ng war on drugs, repasuhin ang mga kasalukuyang polisiya tungo sa mas komprehensibo, inklusibo, makatao at makatarungang drugs response, at pagsusulong ng isang community-based drugs prevention and voluntary treatment and rehabilitation.

Umaasa din tayo na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na mas bibigyang-diin nito ang pagtugon sa mga serbisyong pangkalusugan at panlipunan (health and social services) ng mga nangangailangan, tulad ng mga persons who use drugs (PWUDs) at maging nga mga vulnerable sa paggamit na ipinagbabawal na gamot.

As we move forward, I hope to work with my colleagues in reviewing and enacting new drug policies anchored on harm reduction principles and the human rights of all.

News Latest News Feed