Press Release
July 6, 2023

Robin Hopes for Philippine Tourism's Recovery after Controversy

Amid the controversy involving the Department of Tourism over an "irresponsible and erroneous" production of a tourism campaign video, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla is hopeful that Philippine tourism will recover and prosper.

Padilla stressed that the essence of the DOT's slogan "Love the Philippines" as a message of love from the Philippines and the Filipino people to the world should not be lost on the public.

"Hangad ko po na kasabay ng ating pag-usad mula sa masukal na usaping ito ang pagkakaisa ng lahat sa ilalim ng iisang bandera: ang pagsulong ng turismo ng Pilipinas bilang mamamayang Pilipinong pinagbubuklod ng pag-ibig sa bayan (I hope that as we recover from this controversy, we will unite under our flag to promote our country's tourism as Filipinos who love their country)," he said on his Facebook account.

He added that as a member of the Senate's Tourism Committee, he is one with the Filipino people in wanting to see a resolution to the controversy that hounded the DOT's tourism campaign video, as well as making sure those liable are punished.

Padilla said he believes in Tourism Secretary Christina Frasco, as well as the DOT's prompt action on the issue.

"Bilang inyong lingkod bayan at miyembro ng Komite ng Turismo sa Senado, kaisa ako ng bawat Pilipino sa paghahanap ng kalinawan sa naging kakulangan ng de-bidyong kampanyang inilunsad ng Kagarawan ng Turismo. Kinikilala rin natin ang agarang aksyon ng DOT para tiyaking may pananagutan ang sinumang may pagkakasala (As your public servant and member of the Senate's tourism committee, I am one with Filipinos in looking for a resolution to the campaign video mess - even as I acknowledge the prompt action of the DOT to ensure those who are liable are punished)," he said.

"Ang lahat ng makabuluhang ambag ni Secretary Frasco at ng lahat ng bumubuo ng DOT ay hindi dapat maisantabi at matabunan ng kontrobersiya. Kaya naman hindi po matitigil ang ating suporta at tiwala kay Secretary Frasco at sa Kagawaran (Secretary Frasco's contributions, as well as those of everyone in the DOT, should not be disregarded because of the controversy. That is why I still support Frasco and the Department)," he added.

Meanwhile, Padilla visited Alaminos City in Pangasinan on Wednesday. "Mabuhay ang ating Turismo (I support our tourism)," he said.


Robin, Umaasa sa Muling Pagsulong ng Turismo ng Pilipinas sa Kabila ng Kontrobersya

Sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng Department of Tourism dahil sa "iresponsable at maling" produksyon ng tourism video, umaasa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa muling pagsulong ng turismo ng Pilipinas.

Iginiit ni Padilla na hindi dapat mawala sa isip ng tao ang "Love the Philippines" bilang mensahe ng pag-ibig sa Pilipinas bilang diwa, kaluluwa, at puso ng pagsulong ng turismo sa bansa - at bilang liham ng pag-ibig para sa bawat Pilipino at sa buong mundo.

"Hangad ko po na kasabay ng ating pag-usad mula sa masukal na usaping ito ang pagkakaisa ng lahat sa ilalim ng iisang bandera: ang pagsulong ng turismo ng Pilipinas bilang mamamayang Pilipinong pinagbubuklod ng pag-ibig sa bayan," aniya sa kanyang Facebook account.

Ani Padilla, na miyembro ng Tourism Committee ng Senado, kaisa siya sa mga Pilipino na nais makita ang kalinawan sa naging kakulangan sa tourism campaign video ng DOT - at ang pagtiyak ng pananagutan sa mga may pagkakasala.

Iginiit din ng mambabatas na malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Tourism Secretary Christina Frasco, kasama ang kanyang pagkilala sa agarang aksyon ng kagawaran tungkol sa isyu na ito.

"Bilang inyong lingkod bayan at miyembro ng Komite ng Turismo sa Senado, kaisa ako ng bawat Pilipino sa paghahanap ng kalinawan sa naging kakulangan ng de-bidyong kampanyang inilunsad ng Kagarawan ng Turismo. Kinikilala rin natin ang agarang aksyon ng DOT para tiyaking may pananagutan ang sinumang may pagkakasala," aniya.

"Ang lahat ng makabuluhang ambag ni Secretary Frasco at ng lahat ng bumubuo ng DOT ay hindi dapat maisantabi at matabunan ng kontrobersiya. Kaya naman hindi po matitigil ang ating suporta at tiwala kay Secretary Frasco at sa Kagawaran," dagdag nito.

Pinasyalan din ni Padilla ang mga taga-Alaminos City sa Pangasinan nitong Miyerkules. "Mabuhay ang ating Turismo," aniya.

News Latest News Feed