Press Release
July 7, 2023

SEN. IMEE MARCOS STATEMENT
Re: Passage of the New Agrarian Emancipation Act

It fills me with great hope and expectation that the Filipino Farmer will soon own the land he has been tilling since time immemorial.

Freeing our farmers from debt through the passage of the New Agrarian Emancipation Act today, July 7, 2023, is the first concrete step towards fulfilling the vision that our late father, President Ferdinand Edralin Marcos, enunciated more than 50 years ago, when he signed PD No. 27 decreeing the "emancipation of tenants from the bondage of the soil."

I am personally gratified that my work in the Senate has allowed me to somehow continue my father's legacy. Shortly after I assumed office during the 18th Congress, I filed Senate Bill No. (SBN) 849 entitled "An Act Fulfilling the Emancipation of Tenants from the Bondage of the Soil."

When the COVID-19 pandemic struck, former President Rodrigo Duterte immediately signed into law Republic Act No. 11494 or the "Bayanihan 2, which I co-authored, where I pushed for the inclusion of Section 4(m) providing financial relief for agrarian reform beneficiaries and condoning interests and penalties to agrarian-related loans.

And in July 2022, I filed SBN 178 entitled the "Emancipation of Tenants Act," which sought to relieve farmers from the financial burdens on their loans under the Comprehensive Agrarian Reform Program.

I am grateful, as well, to my brother, President Ferdinand R. Marcos Jr., for sharing our father's vision and making agrarian reform a priority in his Administration.

"Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana."

May salawikain tayong mga Pilipino na malupit ngunit totoo naman. Ang sabi ng matatanda, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Kung tutusin talagang bayad na ang mga magsasaka sa utang nila dahil idinilig na nila sa kanilang luha, pawis, at taon-taong paghihintay na makamtan ang lupang sinasaka.

For indeed, the patrimony of our nation not only lies in the richness of our soil but in the freedom and fullness of those who toil for it.

God bless the Filipino Farmer!


SEN. IMEE MARCOS STATEMENT
Re: Passage of the New Agrarian Emancipation Act

Lubos akong umaasa na sa madaling panahon, maaangkin na ng mga Magsasakang Pilipino ang mga lupang matagal na nilang sinasaka.

Ang pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa utang sa pamamagitan ng pagpasa ng bagong batas o ang Agrarian Emancipation Act ngayong araw, July 7, 2023, ang kauna-unahang kongkretong hakbang sa katuparan ng pangarap ng aking yumaong ama na si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Lampas 50 taon na ang nakararaan mula nang lagdaan niya ang Presidential Decree No. 27 na nagdedeklara ng "paglaya ng mga magsasaka sa pagkakagapos sa utang sa mga inuupahang lupain na kanilang sinasaka."

Ako'y lubos na nagpapasalamat na ang aking paglilingkod sa Senado ang naging daan para maituloy ko ang legasiya ng aking ama sa kahit papaanong pamamaraan. Halos kauupo ko pa lang bilang senador noong 18th Congress, nang ihain ko ang Senate Bill No. 849 na may titulong "An Act Fulfilling the Emancipation of Tenants from the Bondage of the Soil."

Noong sumiklab ang COVID-19 pandemic, kasama ako sa nag-akda ng Republic Act No. 11494 o ang "Bayanihan 2" kung saan ako ang nagtulak na isama ang Section 4(m) na nagbibigay ng tulong-pinansiyal para sa mga benepisyaryo ng repormang agraryo at malibre na sila sa mga interes at multa sa mga utang sa agraryo. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naging daan para ito maging posible.

At noong July 2022, inihain ko ang Senate Bill No. 178 na may titulong "Emancipation of Tenants Act," na layuning alisin ang mga pasanin ng mga magsasaka sa kanilang utang sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program.

Lubos din akong nagpapasalamat sa aking kapatid, na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa pagbabahagi ng pangarap ng aming ama at pagpa-prayoridad ng repormang agraryo sa kanyang administrasyon.

"Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana."

May salawikain tayong mga Pilipino na malupit ngunit totoo naman. Ang sabi ng matatanda, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.

Kung tutusin talagang bayad na ang mga magsasaka sa utang nila dahil idinilig na nila sa kanilang luha, pawis, at taon-taong paghihintay na makamtan ang lupang sinasaka.

Dahil sa katotohanan, ang yaman ng ating bansa ay hindi lamang matatagpuan sa kayamanan ng ating lupa kundi sa kalayaan at kaganapan ng mga taong nagpapagal para dito.

Pagpalain nawa ang Magsasakang Pilipino!

News Latest News Feed