Press Release
July 18, 2023

Survey says 8 out of 10 Filipinos want summer breaks back to April and May — Gatchalian

Eight out of 10 Filipinos want to bring back the students' April and May summer break, a Pulse Asia survey revealed.

The survey, commissioned by Senator Win Gatchalian and conducted from June 19-23, 2023, asked respondents whether they agree or disagree with bringing back the students' April and May summer break. Results of the survey revealed that 80% of respondents nationwide agree, 11% cannot say if they agree or disagree, and only 8% said they disagree.

Overwhelming majorities of respondents in the National Capital Region (NCR) (81%), Luzon (73%), Visayas (90%), and Mindanao (86%) agree with the proposal to bring back to April and May the summer breaks of students. Across socioeconomic groups, agreement to bring back summer breaks to April and May is consistently strong among classes ABC (83%), D (81%), and E (75%).

Gatchalian meanwhile seeks a re-evaluation as to whether the school year should be conducted during the summer or revert to the old school calendar. He filed Proposed Senate Resolution No. 672 seeking a Senate inquiry to re-evaluate the critical factors in determining the school opening. The inquiry will identify policy interventions for the effective intervention of Republic Act No. 11480, which serves as the basis for the school calendar.

"Malinaw ang boses ng ating mga kababayan na nais nilang ibalik ang bakasyon ng mga mag-aaral sa buwan ng Abril at Mayo. Bagama't hindi magiging madali ang pagbabalik ng dating school calendar, magsasagawa tayo ng pagdinig upang pag-aralan nang husto ang mga hakbang para itaguyod ang kapakanan ng ating mga guro at mga mag-aaral," said Gatchalian, chairperson of the Senate Committee on Basic Education.

Republic Act No. 11480, which was signed on July 17, 2020, amended Section 3 of Republic No. 7797, which provides that the school year shall start on the first Monday of June but not later than the last day of August. Republic Act No. 7797 also lengthened the school calendar from 200 days to not more than 220 days.

Under Republic Act No.11480, the President, upon the recommendation of the Secretary of Education, may set a different date for the start of the school year in parts of or throughout the whole country in the event of a declaration of a state of emergency or state of calamity.

The enactment of Republic Act No. 11480 allowed the Department of Education (DepEd) to move the opening of School Year 2020-2021 to October 5, 2020.


Gatchalian: 8 sa 10 Pilipino pabor sa pagbabalik ng summer break sa Abril at Mayo

Walo sa 10 Pilipino ang nagnanais na ibalik sa Abril at Mayo ang summer break. Ito ang naging resulta ng isang Pulse Asia survey na kinomisyon ni Senador Win Gatchalian at isinagawa noong Hunyo 19-23, 2023. Tinanong sa naturang survey ang mga kalahok kung sang-ayon ba silang ibalik sa Abril at Mayo ang summer break. Lumabas sa survey na 80% ng mga kalahok ang sumasang-ayon, 11% ang hindi matukoy kung sumasang-ayon sila o hindi, at 8% ang hindi sumasang-ayon.

Suportado ang panukala ng mga Pilipino sa National Capital Region (NCR) (81%), Luzon (73%), Visayas (90%), at Mindanao (86%). Pabor din ang mas nakararami sa Classes ABC (83%), D (81%), at E (75%) sa pagbabalik ng summer break sa Abril at Mayo.

Naghain naman si Senador Win Gatchalian ng isang resolusyon upang masuri kung dapat bang ipagpatuloy sa panahon ng tag-init ang klase o dapat na bang ibalik sa dating school calendar ang pasukan. Inihain niya ang Proposed Senate Resolution No. 672 upang magsagawa ng pagdinig upang mapag-aralan nang husto kung paano nga ba itinatakda ang petsa ng pagbubukas ng klase. Layon ng pagdinig na tukuyin ang mga hakbang na kinakailangan para sa epektibong pagpapatupad ng Republic Act No. 11480 na siyang batayan ng school calendar. "Malinaw ang boses ng ating mga kababayan na nais nilang ibalik ang bakasyon ng mga mag-aaral sa buwan ng Abril at Mayo. Bagama't hindi magiging madali ang pagbabalik ng dating school calendar, magsasagawa tayo ng pagdinig upang pag-aralan nang husto ang mga hakbang para itaguyod ang kapakanan ng ating mga guro at mga mag-aaral," ani Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education.

Inamyendahan ng Republic Act No. 11480 ang Section 3 ng Republic Act No. 7797, kung saan nakasaad na maaaring magsimula ang school year sa unang Lunes ng Hunyo ngunit hindi lalagpas sa huling araw ng Agosto. Mula 200 na araw, itinakda ng Republic Act No. 7797 na hindi dapat lalagpas sa 220 araw ang school calendar. Nilagdaan ang Republic Act No. 11480 noong Hulyo 17, 2020. Nakasaad din sa Republic Act No. 11480 na kung irerekomenda ng Kalihim ng Edukasyon, maaaring magtakda ang Pangulo ng ibang petsa ng simula ng pasukan sa bahagi o kabuuan ng bansa kasunod ng deklarasyon ng state of emergency o state of calamity.

Kasunod ng pagsasabatas ng Republic Act No. 11480, naging posible para sa Department of Education (DepEd) na itakda ang simula ng School Year 2020-2021 sa Oktubre 5, 2020.

News Latest News Feed