Press Release
August 1, 2023

Empower taxpayers with a Senate-approved 'Bill of Rights and Obligations -- Gatchalian

The Senate has given its final approval to the proposed Taxpayers' Bill of Rights and Obligations (TBORO), a significant step towards empowering and protecting taxpayers' interests. Senator Win Gatchalian, who championed this legislation, believes it will not only benefit taxpayers but also bolster the government's revenue collection efforts.

According to Gatchalian, the measure encompasses various fundamental rights for taxpayers, including the right to receive clear and simplified guidance on complying with laws, rules, and regulations implemented by revenue authorities. The bill ensures that taxpayers will be adequately informed in cases of any deficiencies or violations.

As the Senate passed Senate Bill No. 1806 or The Taxpayers' Bill of Rights and Obligations Act on third and final reading, the Chairperson of the Committee on Ways and Means emphasized that in the process of empowering taxpayers, the measure will hope to enhance tax compliance on expectations that taxpayers will be more inclined in fulfilling their obligations if their rights and privileges are clear to them.

The measure also provides for the creation of the Office of the National Taxpayer Advocate (ONTA) which will represent low-income taxpayers, assist the public in their tax concerns, and issue opinions. The ONTA will be an independent and autonomous office attached to the Department of Justice (DOJ).

"Gusto natin na mas maging malinaw para sa ating mga taxpayers ang proseso ng pagbubuwis. Layon nating mabigyan sila ng pagkakataon na maintindihan nang maayos hindi lang ang kanilang mga obligasyon kundi ang kanilang mga karapatan bilang mga taxpayers," he added.

Gatchalian also extended his gratitude to Senator Lito Lapid, Senator Ramon "Bong" Revilla, Jr., Senator Cynthia Villar, Majority Leader Joel Villanueva, and Senate President Juan MIguel Zubiri as co-authors of the bill.


Taxpayers' Bill of Rights and Obligations aprubado na sa Senado -- Gatchalian

Inaprubahan na ng Senado ang panukalang Taxpayers' Bill of Rights and Obligations (TBORO), isang makabuluhang hakbang tungo sa pagbibigay kapangyarihan at pagprotekta sa mga interes ng mga taxpayer. Naniniwala si Senador Win Gatchalian, na nagtaguyod sa batas na ito, na hindi lamang ito magbibigay pakinabang sa mga taxpayer kundi patitibayin pa ang pagsisikap ng gobyerno sa pagkolekta ng buwis.

Ayon kay Gatchalian, ang panukala ay sumasaklaw sa iba't ibang pangunahing karapatan ng mga taxpayer, kabilang ang karapatang makatanggap ng malinaw at pinasimpleng gabay sa pagsunod sa mga batas, tuntunin, at regulasyong ipinapatupad ng mga awtoridad. Tinitiyak ng panukalang batas na mabibigyan ng sapat na impormasyon ang publiko sakaling may kaso sila ng anumang paglabag.

Sa pagpasa ng Senado ng Senate Bill No. 1806 o The Taxpayers' Bill of Rights and Obligations Act sa ikatlo at huling pagbasa nitong Lunes, binigyang diin ng chairperson ng Committee on Ways and Means na sa proseso ng pagbibigay kapangyarihan sa mga taxpayer, pinapahusay din ng panukala ang pagtupad nila sa kanilang mga obligasyon kung ang kanilang mga karapatan at pribilehiyo ay malinaw sa kanila.

Sa ilalim ng naturang panukala, lilikha ng Office of the National Taxpayer Advocate (ONTA) na kakatawan sa mga nagbabayad ng buwis na mababa ang kita, tutulong sa publiko sa kanilang mga alalahanin sa buwis, at maglalabas ng mga opinyon. Ang ONTA ay magiging isang independent office na naka-attach sa Department of Justice (DOJ).

"Gusto natin na mas maging malinaw para sa ating mga taxpayers ang proseso ng pagbubuwis. Layon nating mabigyan sila ng pagkakataon na maunawaan nang maayos hindi lang ang kanilang mga obligasyon kundi ang kanilang mga karapatan bilang mga taxpayers," dagdag niya.

Nagpaabot din ng pasasalamat si Gatchalian kina Senador Lito Lapid, Senador Ramon "Bong" Revilla, Jr., Senador Cynthia Villar, Majority Leader Joel Villanueva, at Senate President Juan Miguel Zubiri bilang co-authors ng panukalang batas.

News Latest News Feed