Press Release
August 20, 2023

Robin: More than 'Keyboard Warriors,' ROTC-Trained Citizens Needed to Defend Our Country

More than "keyboard warriors," a prepared citizenry with skills and discipline sharpened through the Reserve Officers' Training Corps (ROTC) is needed to defend our country especially against foreign invaders.

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this on Sabado at the conclusion of the Visayas Regional Qualifying Leg ng Philippine ROTC Games 2023 in Iloilo City.

Padilla pointed out the Philippines could be affected by the tensions in Asia and other parts of the world, and will need its citizenry, especially the youth, to be prepared and organized.

"Sana dumating ang araw na yung mga kabataan na matapang lang sa keyboard, na nakikipag-away sa keyboard, (na naniniwalang) mapapangalagaan ang kalayaan natin sa pagiging warrior sa keyboard, e sana gumaya sila sa inyo. Gumaya sila sa pagmamahal ninyo sa bayan, pagmamahal ninyo sa pamilya ninyo. At higit sa lahat ang disiplinang meron kayo (I hope for the day that youths will not think it is enough to defend the country by just being keyboard warriors. I hope they will be like you, with your discipline and love for your country and family)," he said in his speech before the participants at the event.

"Walang masama ang taong handa. Ang pinakapalpak sa lahat ng tao yung hindi handa (There is nothing wrong with being prepared. The sloppiest people are those who are unprepared)," he added.

Padilla pointed out there are now many developments worldwide that could affect the Philippines, including the war in Ukraine and the tension in Taiwan.

He noted that while our neighbors such as South Korea and Singapore are prepared due to their mandatory military service requirement for citizens, there is none in the Philippines. "Tayo lang ang relax na relax, relax na relax tayong mga Pilipino (We Filipinos are too relaxed)," he said.

Also, he said he cannot understand the arguments of some sectors that the ROTC may hold back our freedom, as ROTC should help the citizenry protect freedom.

Padilla ended his speech by singing "Pilipinas Kong Mahal," which he sang when he visited Pagasa Island in 2021.

Meanwhile, Padilla also played before the audience a video message from his wife Mariel, supporting the ROTC and those who participated in the ROTC Games. "Mabuhay kayo, salamat sa ginagawa ninyo para sa ating bayan (Long Live! Thank you for your actions for our country)," said Mariel.


Robin: Higit sa 'Keyboard Warrior,' ROTC-Trained Citizens ang Kailangan sa Pagtanggol sa Bayan

Higit sa pagiging "keyboard warrior," kailangan ang disiplina at kahandaan dulot ng Reserve Officers' Training Corps (ROTC) sa pagtatanggol sa bayan, lalo na laban sa dayuhang mananakop.

Iginiit ito ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Sabado sa pagtatapos ng Visayas Regional Qualifying Leg ng Philippine ROTC Games 2023 sa Iloilo City.

Ayon kay Padilla, maaaring madamay ang Pilipinas sa tensyon sa Asya at ibang bahagi ng mundo, kung kaya't kailangang handa at organisado ang mamamayan, lalo na ang kabataan.

"Sana dumating ang araw na yung mga kabataan na matapang lang sa keyboard, na nakikipag-away sa keyboard, (na naniniwalang) mapapangalagaan ang kalayaan natin sa pagiging warrior sa keyboard, e sana gumaya sila sa inyo. Gumaya sila sa pagmamahal ninyo sa bayan, pagmamahal ninyo sa pamilya ninyo. At higit sa lahat ang disiplinang meron kayo," aniya sa mga lumahok sa kanyang talumpati.

"Walang masama ang taong handa. Ang pinakapalpak sa lahat ng tao yung hindi handa," dagdag niya.

Ani Padilla, ngayon ay panahon na may mga pagbabago sa daigdig, kasama ang giyera sa Ukraine at ang gusot sa Taiwan.

Nguni't ipinunto niya na bagama't handa ang kapitbahay natin katulad ng South Korea at Singapore na may mandatory military service sa mga mamamayan, wala nito sa Pilipinas. "Tayo lang ang relax na relax, relax na relax tayong mga Pilipino," aniya.

Ayon din sa kanya, hindi niya maintindihan ang argumento ng ilan na ang ROTC ay makakapigil sa kalayaan, dahil ang ROTC ay tutulong sa mamamayan sa pangangalaga ng kalayaan.

Tinapos ni Padilla ang kanyang talumpati sa pagkanta ng "Pilipinas Kong Mahal," na kinanta niya nang pumunta siya sa Pagasa Island noong 2021.

Ipinamahagi rin ni Padilla ang mensahe ng kanyang maybahay na si Mariel, na sumusuporta sa ROTC at sa mga lumahok sa ROTC Games. "Mabuhay kayo, salamat sa ginagawa ninyo para sa ating bayan," ani Mariel.

*****

Video: https://www.facebook.com/ROBINPADILLA.OFFICIAL/videos/1236670370377638

News Latest News Feed