Press Release
September 25, 2023

Filipinos who reach 80, 90 years may soon enjoy cash gift -- Gatchalian

Senator Win Gatchalian said Filipino elderlies reaching the age of eighty (80) and ninety (90) will soon have the chance to enjoy a cash gift of P10,000 and P20,000, respectively, as the Senate approved on third and final reading Senate Bill No. 2028. The bill seeks to expand the coverage of the Centenarians Act of 2016 which currently grants P100,000 to those who reach the age of 100.

Under the present law, only those who reach the age of 100 enjoy the benefit of the P100,000 cash gift. The proposed measure stipulates that beneficiaries are eligible to receive their cash gifts within one (1) year from reaching the ages of 80, 90, and 100.

Living to reach eighty, ninety, or even a hundred years has become a rarity, thus not too many Filipinos enjoy the benefits afforded by the Act Recognizing The Octogenarians, Nonagenarians, And Centenarians, said Gatchalian, co-author of the bill.

Based on data from the Philippine Statistics Authority (PSA), there were some 7.5 million senior citizens in the country in 2015 and around 10% or around 790,000 are estimated to be aged 80 to 90 years old.

"Sa wakas, pati ang mga lolo't lola natin na umabot ng 80 o hanggang 90 years old ay mabibiyayaan na rin ng regalo na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at habang naghihintay sila ng mas malaking regalo pagdating nila ng 100 years old," Gatchalian said.


Mga Pinoy na umabot sa 80, 90 taong gulang ay maaaring magtamasa ng cash gift -Gatchalian

Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang mga Pilipino na umabot sa edad na walumpu (80) at siyamnapu (90) ay malapit nang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng regalong P10,000 at P20,000 ngayong aprubado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2028. Layon ng panukalang batas na palawakin ang saklaw ng Centenarians Act of 2016 na kasalukuyang nagbibigay ng P100,000 sa mga Pilipinong umabot sa edad na 100.

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, tanging ang mga umabot sa edad na 100 ang nakikinabang sa P100,000 cash gift. Ang naturang panukala ay nagsasaad na ang mga benepisyaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng kanilang mga regalong cash sa loob ng isang (1) taon mula sa araw na umabot sila ng 80, 90, at 100 taong gulang.

Pambihira ang umaabot ng walumpu, siyamnapu, o kahit isang daang taong gulang, kung kaya't hindi masyadong maraming Pilipino ang makakatanggap ng mga benepisyong nakasaad sa "Act Recognizing The Octogenarians, Nonagenarians, And Centenarians", ani Gatchalian, co-author ng panukalang batas.

Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), may 7.5 milyong senior citizens sa bansa noong 2015 at humigit-kumulang 10% o humigit-kumulang 790,000 ang tinatayang nasa edad 80 hanggang 90 taong gulang.

"Sa wakas, pati ang mga lolo't lola natin na umabot ng 80 o hanggang 90 years old ay mabibiyayaan na rin ng regalo na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at habang naghihintay sila ng mas malaking regalo pagdating nila ng 100 years old," ani Gatchalian.

News Latest News Feed