Press Release
September 25, 2023

Customers, merchants will soon have better protection when shopping online -- Gatchalian

Senator Win Gatchalian said both customers and merchants alike are expected to enjoy better protection when shopping online as the Senate approved on third and final reading a proposed measure that intends to address several uncertainties encountered by both online consumers and businesses when buying and selling online. The measure will provide an effective regulation for consumer protection in business-to-business and business-to-consumer internet transactions.

"Importante na mapalakas ang kumpiyansa ng ating mga mamimili pati na rin ang mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na proteksyon sa pagpasok sa iba't-ibang internet transactions dahil susi ito sa pagpapalago ng ekonomiya," Gatchalian said following the chamber's approval of Senate Bill 1846 or the Internet Transactions Act which, once enacted into law, will tackle uncertainties often faced by consumers and businesses online to ensure a more secure online marketplace. The measure has been certified urgent by President Marcos.

Specifically, the measure intends to promote and maintain a robust e-commerce environment in the country by building trust between online merchants and consumers, recognizing the value and potential of the digital economy, and the need to establish secure and reliable e-commerce platforms, said Gatchalian, co-author of the bill.

According to him, the measure lays down the rights, obligations, and liabilities of the parties in internet transactions, including the online consumer, online merchant and the digital platform or e-marketplace. It also empowers the Department of Trade and Industry (DTI) to take appropriate actions in response to any violations of the law's provisions, particularly in the use of the internet for conducting e-commerce by e-marketplaces, online merchants, e-retailers, digital platforms, and third-party platforms. It also provides for the establishment of an online dispute resolution mechanism for all stakeholders involved in internet or e-commerce transactions.

"Kailangan nating siguraduhin na maisasabatas ang isang epektibong regulasyon para sa mga online internet transactions upang matiyak na may sapat na proteksyon ang mga mamimili at mga negosyante na gagamit ng internet sa pagbili at pagbebenta ng iba't ibang goods at services," Gatchalian emphasized.

The House of Representatives approved its own version of the measure in December last year.


Mga online customer, merchant malapit nang magkaroon ng mas mahusay na proteksyon--Gatchalian

Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang parehong online customer at online merchant ay inaasahang tatamasa ng mas mahusay na proteksyon sa mga transaksyon nila sa online na platform, ngayong malapit nang maisabatas ang Senate Bill No. 1846 o Internet Transactions Act. Inaprubahan na kasi sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang naturang panukalang batas na layong tugunan ang ilang mga kawalan ng katiyakan na nararanasan sa pagbebenta o pamimili sa online. Ang panukala ay magbibigay ng mabisang regulasyon para sa proteksyon ng mga konsyumer sa business-to-business at business-to-consumer na mga transaksyon sa internet.

"Importante na mapalakas ang kumpiyansa ng ating mga mamimili pati na rin ang mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na proteksyon sa pagpasok sa iba't ibang internet transactions dahil susi ito sa pagpapalago ng ekonomiya," ani Gatchalian. Dagdag niya, kapag naisabatas ang naturang panukala ay matutugunan ang kawalan ng katiyakan na kadalasang kinakaharap ng mga mamimili at mga negosyo sa online upang matiyak ang isang mas ligtas na pamimili sa online. Ang panukala ay sertipikado na "urgent" ni Pangulong Marcos.

Ang panukala ay naglalayon na isulong at mapanatili ang isang matatag na kapaligiran para sa e-commerce ng bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng tiwala sa pagitan ng mga negosyante sa online at mga mamimili, pagkilala sa halaga at potensyal ng digital na ekonomiya, at ang pangangailangang magtatag ng ligtas at maaasahang mga plataporma para sa e-commerce, sabi ni Gatchalian, na isa sa may-akda ng panukala.

Ayon sa kanya, inilalatag ng panukala ang mga karapatan, obligasyon, at pananagutan ng mga partido sa mga transaksyon sa internet, kabilang ang mga mamimili at negosyante sa online kabilang ang digital platform o e-marketplace. Binibigyan din nito ng kapangyarihan ang Department of Trade and Industry (DTI) na gumawa ng mga naaangkop na aksyon bilang tugon sa anumang paglabag sa mga probisyon ng batas, partikular sa paggamit ng internet para sa pagsasagawa ng e-commerce ng mga e-marketplace, online merchant, e-retailers, mga digital na platform, at mga third-party na platform. Daan din ito upang makapagtatag ng mekanismo ng online na magreresolba sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga stakeholder sa mga transaksyon sa internet o e-commerce.

"Kailangan nating siguraduhin na maisasabatas ang isang regulasyon para sa mga online na transaksyon sa internet upang matiyak na may sapat na proteksyon ang mga mamimili at mga negosyante na gumagamit ng internet sa pagbili at pagbebenta ng iba't ibang mga kalakal at serbisyo," diin ni Gatchalian.

Inaprubahan ng mababang kapulungan ang sarili nitong bersyon ng panukala noong Disyembre ng nakaraang taon.

News Latest News Feed