Press Release
October 6, 2023

Cayetano's Bayanihan Caravan reaches over a thousand Mindanawons

The Office of Senator Alan Peter Cayetano brought assistance to over a thousand residents of various provinces in Mindanao in the Bayanihan Caravan in Maguindanao del Norte held on October 3 to 4, 2023.

The senator's office partnered with Mayor Datu Lester Sinsuat of the Municipality of Datu Odin Sinsuat and the Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) to organize a two-day medical caravan with a hospital desk.

The desk catered to a total of 707 patients battling critical health conditions like chronic kidney disease, cancer, pregnancy and childbirth, orthopedic issues, and heart disease.

The beneficiaries hailed from towns in Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, and South Cotabato.

Among the beneficiaries was Elaine Montañer, whose husband, an overseas Filipino worker, had to return to the Philippines for cancer treatment. She expressed her heartfelt gratitude to Cayetano for the assistance they received for their mounting hospital bills.

"Humingi po ako ng tulong para sa asawa kong OFW na umuwi dahil sa sakit, naoperahan po dahil sa cancer at na-carry ni Senator Alan ang naiwan na 283,000 pesos sa aming hospital bill. Maraming salamat po sa malaking tulong na naibigay ni'yo sa amin," she said.

On October 4, the Bayanihan Caravan took an additional step to support more individuals in need, benefiting 525 recipients from Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Cayetano's aid was made possible through the Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program of the Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Mayor Datu Lester Sinsuat thanked the senator for extending his Tulong-Medikal Program and AICS assistance to the underprivileged in the region.

"Gusto ko na personal na magpasalamat ako dahil sa medical at cash assistance na ibinigay po nila sa atin. Napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayan," he said.

The activity in Mindanao is part of the independent senator's commitment to working hand in hand with government agencies and local government units to reach more communities across the country and extend relevant forms of support through his Bayanihan Caravan project.

On the Senate floor, Senator Cayetano continues to champion the provision of quality health services and livelihood support through bills such as the Puhunan Tungo sa Kaunlaran Act, Barangay Health Centers Act, and the Mahal Ko, Barangay Health Worker Ko Law.


Higit isang libong Mindanawon, nakatanggap ng tulong sa Bayanihan Caravan ni Cayetano

Naghatid ng mahalagang tulong ang opisina ni Senator Alan Peter Cayetano sa mahigit isang libong Pilipino mula sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao sa Bayanihan Caravan sa Maguindanao del Norte na ginanap noong October 3 hanggang 4, 2023.

Nakipagtulungan ang tanggapan ng senador kay Mayor Datu Lester Sinsuat ng Munisipalidad ng Datu Odin Sinsuat at sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) para buuin ang dalawang araw na medical caravan.

Umabot sa 707 ang bilang ng natulungang pasyente na may mga kritikal na sakit tulad ng sakit sa bato, kanser, pagbubuntis at panganganak, at mga komplikasyon sa buto at puso.

Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, at South Cotabato.

Kabilang sa mga benepisyaryo si Elaine Montañer, asawa ng isang overseas Filipino worker na kinailangang bumalik sa Pilipinas dahil sa kanser. Nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat kay Cayetano sa tulong na kanilang natanggap para sa mga bayarin sa ospital.

"Humingi po ako ng tulong para sa asawa kong OFW na umuwi dahil sa sakit, naoperahan po dahil sa cancer at na-carry ni Senator Alan ang naiwan na 283,000 pesos sa aming hospital bill. Maraming salamat sa malaking tulong na naibigay ni'yo sa amin," aniya.

Noong October 4, nagsagawa ng karagdagang hakbang ang Bayanihan Caravan upang suportahan ang mas maraming indibidwal na nangangailangan. Umabot sa 525 katao ang nabigyan ng tulong mula sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Ang tulong ay naging posible sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Nagpasalamat si Mayor Datu Lester Sinsuat sa senador sa pag-abot ng kanyang Tulong-Medikal Program at AICS assistance sa mga mahihirap na kababayan sa rehiyon.

"Gusto ko na personal na magpasalamat ako dahil sa medical at cash assistance na ibinigay nila sa atin. Napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayan," aniya.

Ang gawain sa Mindanao ay bahagi ng pakikipagtulungan ng independent senator sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang maabot ang mas marami pang komunidad sa bansa at maghatid ng iba't ibang suporta sa pamamagitan ng kanyang Bayanihan Caravan project.

Sa Senado, patuloy na itinataguyod ni Senador Cayetano ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at suporta sa kabuhayan sa pamamagitan ng mga panukalang batas tulad ng Puhunan Tungo sa Kaunlaran Act, Barangay Health Centers Act, at Mahal Ko, Barangay Health Worker Ko Law.

News Latest News Feed