Press Release
October 7, 2023

Gatchalian urges BIR to step up drive versus use of ghost, fake receipts

Senator Win Gatchalian urged the Bureau of Internal Revenue (BIR) to intensify its efforts to eliminate the proliferation of ghost and fake receipts, stating that such activities are denting government revenues and adversely affecting micro enterprises.

Gatchalian said ghost receipts pertain to receipts issued with no or fictitious underlying transactions. In other words, there is no actual sale that took place but a receipt was issued. Fake receipts, on the other hand, are receipts that are not duly authorized by the BIR as they are meant to understate the sales.

According to BIR Commissioner Romeo Lumagui, Jr., the estimated total value of ghost receipts issued has already reached P1.3 trillion. Based on the income tax and value-added tax rates of 25% and 12%, respectively, the government has lost at least P370 billion in revenues from the use of ghost receipts by various businesses.

"This is a serious issue. We are talking about a trillion peso-worth of fraudulent receipts going around the system, and it's affecting not only government collection but also taxpayers who are doing honest business," Gatchalian said, noting one particular case of the use of fake receipts was brought to his attention.

"They bought something but they were issued fake receipts. As a result, they can't claim their input VAT because it was disapproved by the BIR," he related, during a hearing on the proposed budget of the Department of Finance and its attached agencies.

While the BIR has already filed criminal cases against the buyers and sellers of ghost receipts, Gatchalian emphasized the need to further intensify the campaign to improve government revenue collection and protect small businesses that fall prey to sellers of ghost receipts or enterprises that issue fake receipts.

In June this year, the BIR filed criminal cases against buyers of ghost receipts that led to revenue loss amounting to P17.9 billion. The agency also filed cases against sellers of ghost receipts in March, including four "ghost" corporations that cost the government about P25.5 billion in revenue loss.

The legislator explained that for transactions involving large sums of money, it is usually challenging to prove the buyer's innocence because such transactions usually involve banks and similar financial institutions.

"I just want to flag to the BIR that these things are happening and we are getting some information about them. Just submit to us a report on what the agency is doing in fighting ghost receipts and these types of fake receipts," he told BIR officials.


Gatchalian hinikayat ang BIR na palakasin ang kampanya laban sa paggamit ng mga 'ghost receipts', pekeng resibo

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Bureau of Internal Revenue (BIR) na paigtingin ang pagsisikap nito na maalis ang paglaganap ng mga tinatawag na ghost receipts at pekeng mga resibo, at sinabing ang mga naturang aktibidad ay nakakabawas sa kita ng gobyerno at nakakaapekto nang masama sa mga malilit na negosyo.

Sinabi ni Gatchalian na ang mga ghost receipts ay tumutukoy sa mga resibo na inisyu na walang pinagbabatayan na mga transaksyon. Sa madaling salita, walang aktuwal na bentahan na nangyari pero may inilabas na resibo. Ang mga pekeng resibo naman o fake receipts, sa kabilang banda, ay mga resibo na hindi awtorisado ng BIR dahil ang nilalagay dito ay mas maliit na halaga ng benta.

Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagui, Jr., umabot na sa P1.3 trilyon ang tinatayang kabuuang halaga ng mga ghost receipts na nailabas. Batay sa income tax at value-added tax rates na 25% at 12%, ang gobyerno ay nawalan ng hindi bababa sa P370 bilyon na kita mula sa paggamit ng mga ghost receipts ng iba't ibang negosyo.

"Ito ay isang seryosong isyu. Ang pinag-uusapan dito ay sa isang trilyong pisong halaga ng mga mapanlinlang na resibo na umiikot sa sistema, at ito ay nakakaapekto hindi lamang sa koleksyon ng gobyerno kundi pati na rin sa mga nagbabayad ng buwis na gumagawa ng tapat na negosyo," sabi ni Gatchalian, na binanggit ang isang partikular na kaso ng paggamit ng mga pekeng resibo na nakarating sa kanyang atensyon.

"May binili sila pero ang ibinigay sa kanila ay pekeng resibo. Dahil dito, hindi nila ma-claim ang kanilang input VAT dahil hindi ito inaprubahan ng BIR," saad niya sa isang pagdinig ukol sa panukalang budget ng Department of Finance (DOF) at mga kaakibat na ahensya nito.

Habang nakasampa na ang BIR ng mga kasong kriminal laban sa mga bumibili at nagbebenta ng mga ganitong uri ng resibo, binigyang-diin ng mambabatas ang pangangailangang dapat lalo pang paigtingin ang kampanya para mapabuti ang koleksyon ng buwis at kita ng gobyerno at protektahan ang mga maliliit na negosyong nabibiktima ng mga nagbebenta ng mga ghost receipts o mga negosyong naglalabas ng mga pekeng resibo.

Noong Hunyo ng taong ito, nagsampa ang BIR ng mga kasong kriminal laban sa mga bumibili ng ghost receipts na humantong sa pagkawala ng kita ng gobyerno na umabot sa P17.9 bilyon. Nagsampa din ang ahensya ng mga kaso laban sa mga nagbebenta ng ghost receipts noong Marso, kabilang ang apat na "ghost corporations" na nagdulot ng P25.5 bilyon pagkawala sa kita sa gobyerno.

Ipinaliwanag ng mambabatas na kadalasang mahirap patunayan ang mga gumagawa ng mga transaksyong may kinalaman sa malalaking halaga ng pera dahil kadalasang sangkot dito ang mga bangko at iba pang financial institution.

"Gusto ko lang magbigay ng babala sa BIR na nangyayari ang mga ganitong bagay at tayo'y nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol dito. Magsumite kayo sa amin ng ulat kung ano ang ginagawa ng ahensya para mapigilan ang paglaganap ng ghost receipts at fake receipts," sabi nya sa mga opisyal ng BIR.

News Latest News Feed