Press Release
October 24, 2023

Gatchalian: Poll shows 98% of Filipinos support free tuition in public universities

A Pulse Asia survey commissioned by Senator Win Gatchalian revealed that 98% of Filipinos favor free tuition in public universities.

This support extends across all economic classes: 99% in Classes ABC, 97% in Class D, and 100% in Class E; as well as across geographic regions such as the National Capital Region (NCR) at 98%, Balance Luzon at 96%, Visayas at 99%, and Mindanao at 100%. The survey was conducted from September 10 to 14 this year.

Increase in the number of graduates is the top reason why Filipinos support free tuition in public universities, which according to Gatchalian may highlight the respondents' belief that a college degree is the path towards a higher quality of life and better opportunities.

When asked why they support free college tuition, more than half (51%) of the survey's 1,200 adult respondents said that it results in more graduates. Specifically, 52% of respondents from Classes D and E, and 45% of those in Class ABC believe that free tuition in public universities leads to more graduates.

Of the 1% who are not in favor of free tuition in public universities, nearly half expressed concerns about the quality of education, while another 47% mentioned the issue of underfunding in public universities.

Gatchalian has pointed out that because of the Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) or the free higher education law, which he co-authored and co-sponsored, youth participation in higher education has increased. He noted that from 2018-2022, when the free higher education law was already in effect, the progression rate from senior high school to college has surged to an average of 81%. For Academic Years (AY) 2013-2014 and 2014-2015, before the Free Higher Education Law was implemented, the progression rates from high school to college stood at 54% and 62%, respectively.

"Marami na sa ating mga kababayan ang nakinabang sa libreng kolehiyo, at mahalagang tiyakin nating patuloy nating mabibigyan ng dekalidad at abot-kayang edukasyon ang ating mga kabataan. Titiyakin nating matatanggap ng ating mga SUCs ang suportang kinakailangan nila upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon," said Gatchalian.

For fiscal year 2024, a deficiency of P4.1 billion looms over the budget of State Universities and Colleges (SUCs) for free higher education. Gatchalian has vowed to work towards addressing this deficiency, noting how it would affect the capacity of SUCs to invest in facilities, laboratories, and other resources essential for ensuring quality education.


Gatchalian: 98% ng mga Pilipino suportado ang libreng kolehiyo ayon sa survey

Lumabas sa isang Pulse Asia survey, na kinomisyon ni Senador Win Gatchalian, na 98% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa libreng matrikula para sa kolehiyo sa mga pampublikong pamantasan.

Suportado ang polisiyang ito ng lahat ng mga economic classes: 99% sa Classes ABC, 97% sa Class D, at 100% sa Class E. Suportado rin ito sa iba't ibang mga lugar sa bansa: 98% sa National Capital Region (NCR), 96% sa Balance Luzon, 99% sa Visayas, at 100% sa Mindanao. Isinagawa ang naturang survey mula Setyembre 10 hanggang 14 ngayong taon.

Ang pagtaas sa bilang ng mga natatapos sa pag-aaral ang pangunahing dahilan kung bakit suportado ng mga Pilipino ang libreng matrikula sa mga pampublikong pamantasan. Para kay Gatchalian, ipinapakita nito ang paniniwala ng mga kalahok ng survey na ang pagtatapos sa kolehiyo ang daan para sa mas maunlad na buhay at mas maraming mga oportunidad.

Noong tanungin ang mga survey respondent kung bakit suportado nila ang libreng kolehiyo, mahigit kalahati (51%) sa 1,200 na adult respondents o kalahok ang nagsasabing nagdudulot ito ng mas maraming bilang ng mga graduate. Lumabas na 52% ng mga kalahok mula Classes D at E, at 45% naman sa Class ABC ang naniniwalang dumarami ang mga graduates kung libre ang matrikula para sa kolehiyo sa mga pampublikong pamantasan.

Sa 1% na hindi pabor sa libreng matrikula sa mga pampublikong pamantasan, halos kalahati ang nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa kalidad ng edukasyon, samantalang 47% naman ang nababahala sa kakulangan ng pondo sa mga pampublikong pamantasan.

Binigyang diin ni Gatchalian na dahil sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) o free higher education law na kanyang isinulong, dumami ang bilang ng mga kabataang pumasok sa kolehiyo. Noong ipinapatupad na ang libreng kolehiyo mula 2018 hanggang 2022, tumaas sa average na 81% ang progression rate mula senior high school tungo sa kolehiyo. Para sa Academic Years 2013-2014 at 2014-2015, bago ipatupad ang free higher education law, pumalo lamang sa 54% at 62% ang progression rate mula high school hanggang kolehiyo.

"Marami na sa ating mga kababayan ang nakinabang sa libreng kolehiyo, at mahalagang tiyakin nating patuloy nating mabibigyan ng dekalidad at abot-kayang edukasyon ang ating mga kabataan. Titiyakin nating matatanggap ng ating mga SUCs ang suportang kinakailangan nila upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon," ani Gatchalian.

Para sa fiscal year 2024, tinatayang P4.1 bilyon ang magiging kakulangan sa pondo upang matustusan ang libreng edukasyon sa State Universities and Colleges (SUCs). Naninindigan si Gatchalian na pagsisikapan niyang magawan ng paraan upang mapunan ang kakulangang ito, lalo na't apektado dito ang kakayahan ng mga SUCs na mag-invest sa mga pasilidad, mga laboratoryo at iba pang mga resources para matiyak ang dekalidad na edukasyon.

****

News Latest News Feed