Press Release
November 23, 2023

Statement on 'Urgent and Extended Humanitarian' Pauses in the Israel-Hamas Conflict

Assalamu Alaykum. Shalom. Peace be with you.

I am one with the whole world in praying for the realization of a ceasefire - or "urgent and extended" humanitarian pauses - between Israel and the militant group Hamas, which is stated in Resolution 2712 of the United Nations Security Council.

It is heartbreaking to learn of what is happening to the innocent and defenseless victims of war, especially the children and the youth. It is also appalling that even hospitals and refugee centers are not spared from the offensives.

According to information from the Al Jazeera channel, more than 14,000 have died in this conflict - about 6,000 of them children and youths.

During this time when many nations are stressing the importance of mental health, it is very concerning that the violence of this conflict will have mentally scarred young children.

Again, I pray - we pray - for understanding, so that there will be such a ceasefire between the two sides. Thank you.


Pahayag Patungkol sa Nagaganap na Giyera sa Pagitan ng Israel at Hamas

Asalaamu alaikum. Shalom. Sumainyo po ang kapayapaan. Peace be with you.

Ang inyong lingkod ay nakikiisa sa buong daigdig sa panalangin upang matugunan ang malawakang kahilingang magkaroon po ng tigil putukan sa pagitan po ng Israel at ng militanteng grupong Hamas, na nakapaloob din po sa Resolusyon 2712 ng United Nations Security Council.

Nakapanlalambot na po at nakadudurog ng puso ang sinasapit ng mga inosente at walang kalaban-labang naging biktima sa giyera, lalong higit sa mga bata, sa kabataan. Isang napakalaking kalabisan po na mga ospital at maging mga refugee centers ay nadamay po sa opensiba.

Ayon po sa datos mula sa Al Jazeera channel, mahigit na po 14,000 ang nasawi sa giyerang ito, kung saan tinatayang halos 6,000 na po ay mga bata at kabataan.

Sa panahong ito kung saang isinusulong ng maraming nasyon ang kahalagahan ng mental na kalusugan, labis pong nakakapangambang maaaring epekto nito sa mga bata, na sa kanilang musmos na kaisipan ay nagaganap po ang mga karumal-dumal na karahasang ito.

Muli po, ang aking panalangin, ating panalangin: pang-unawa na sana'y magkaroon na po ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Maraming salamat po.

*****

Video: https://www.facebook.com/watch/?v=848686623605573

News Latest News Feed