Press Release
November 24, 2023

Sen. Imee R. Marcos Statement Re: APPF US Absence

The APPF is sadly blighted by the absence of the US, surely the major Pacific power.

Did we fail to invite the Americans in time? Was there some failure of coordination which ultimately led to their absence?

Certainly, the Americans understand the importance of their participation for any meaningful dialogue for peace and security in this vast region.


Ang APPF ay malungkot at naapektuhan ng pagkawala ng Estados Unidos, ang may malaking kapangyarihan sa Pasipiko, sa pagtitipong ito.

Nagkulang ba tayo sa panahon sa pag-imbita sa mga Amerikano?

Mayroon bang pagkabigo sa koordinasyon na nagresulta sa kanilang pagkawala?

Tiyak na nauunawaan ng mga Amerikano ang kahalagahan ng kanilang partisipasyon sa anumang makabuluhang talakayan para sa kapayapaan at seguridad sa malawak na rehiyon na ito.

News Latest News Feed