Press Release
December 3, 2023

On the Tragedy at MSU

Mindanao State University- Marawi City. A vile crime occurred while our Catholic brethren were attending Mass.

Along with my family and my Senate office, I extend my condolences to the families of those who died, and my sympathies to those who were wounded.


Ukol sa Pagsabog sa MSU

Mindanao State University- Marawi City. Isang karumaldumal na krimen ang naganap habang nagsisimba ang mga Kapatid na Katoliko.

Nakikiramay at nakikidalamhati po ang aking buong pamilya at opisina sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan.

News Latest News Feed